ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVÝ STAROSTA A JEDNO STRATEGICKÉ ROZHODNUTÍ

0

Únorové zasedání turnovského zastupitelstva (28. února) bylo hodně výjimečné. V celé polistopadové historii se ještě nestalo, aby starosta města „nedosloužil“ celé funkční období. Až nyní. Z důvodu přechodu starostky Hany Maierové do funkce náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, kde, jak řekla, chce působit i ve prospěch svého města, došlo na její rezignaci a volbu jejího nástupce. Převahou 24 hlasů z 26 přítomných byl zastupiteli zvolen tajnou volbou v pořadí čtvrtým turnovským starostou Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

Volbě nového starosty předcházelo poděkování dnes již bývalé starostky osobnostem turnovské kultury. Jak uvedla, rozhodla se využít podnětu předsedy kulturní komise města Ondřeje Halamy (KDU-ČSL), resp. kulturní komise na udělení pamětní medaile Milanu Brunclíkovi, který přes 50 let dokumentuje život Turnova a v současné době zpracovává pro radnici videoreportáže, starostka potom sama přidala další dvě osobnosti turnovské kultury – pamětní medaili od ní dostali Jana Zajícová, dlouholetá pracovnice MěÚ, odboru kultury, která z radnice také odchází, a ředitel zdejší ZUŠ Bohuslav Lédl.

n201303031709_zap_79_2013_zm

n201303031709_zap_80_2013_zm

n201303031709_zap_81_2013_zm

„Když jsem před 14 lety odcházela z muzea, nenapadlo mě, že tak dlouho zůstanu na radnici. Proto pro mě není lehké nyní toto místo opouštět a chtěla bych poděkovat všem, se kterými jsem spolupracovala, ať už na městském úřadě, nebo v městských organizacích, spolcích, sportovních oddílech. Také chci poděkovat občanům města za podporu. I přes všechnu kritiku a diskuze myslím, že se nám pro město podařilo vykonat mnoho dobrého,“ shrnula Hana Maierová (Nezávislý blok) ve svém závěrečném proslovu, ve které neskrývala dojetí. Odměnou jí byl potom dlouhotrvající potlesk přítomných v sále Střelnice vstoje.

Těsně před volbou nového starosty byl vyčleněn prostor pro otázky zastupitelů kandidátovi na starostu. Zde je jejich stručný záznam:

Blok otázek, které Tomáši Hockemu položila Martina Pokorná (Turnovská koalice):
* Jaký je váš názor na válcování opozičních a koaličních zastupitelů v turnovském zastupitelstvu?
H: Dle mého to není o nějakém válcování, jako spíše o názorových střetech. A já bych byl rád, aby střetů bylo co nejméně, abychom se více potkávali…
* Budete jednat s opozicí o zásadních věcech města?
H: Ano.
* Budete zavazovat koaliční zastupitele, že nesmějí hlasovat pro návrhy některých opozičních zastupitelů?
H: Nebudu.
* Budete vy sám hlasovat pro návrhy opozičních zastupitelů tam, kde dojde ke shodě s vašimi názory?
H: Ano.
* Budete prosazovat větší zastoupení opozice v komisích města?
H: Můžeme se dohodnout na vyváženějším poměru, můžeme komise doplnit, záleží na osobnosti kandidáta.
* Považujete za důležité změnit současný systém likvidace komunálních odpadů a vnímáte nespokojenost občanů s výší platby?
H: Slíbili jsme do června přinést návrh na nový systém a ten prodiskutovat se zastupiteli a občany, současnou nespokojenost s výší poplatku vnímám.
* Jste spokojený s financováním sportu?
H: Myslím, že město do sportu dává relativně hodně, já bych více podpořil sportování dětí a mládeže a třeba aktivity matek na mateřské dovolené a omezil financování sportu tam, kde sdružuje pouze dospělé v produktivním věku.
* Jak vnímáte otevřenost radnice a třeba i jednání rady města a zastupitelstva směrem k občanům?
H: Myslím, že materiálů, ve kterých se občané mohou dozvědět informace o jednání města a zastupitelů, je poměrně dost. Záznam z jednání rady města by mohl být obsáhlejší, chtěl bych na jednání zastupitelstva znovu vrátit otázku pořizování záznamů z jednání. Mým cílem je, aby město bylo vůči občanům co nejotevřenější.

Otázka Petra Soudského (TOP 09):
* Jak vnímáte zastoupení města v radě Vodohospodářského sdružení Turnov a hlasování o každoročním navyšování ceny vodného a stočného?
H: Domnívám se, že zastoupení města ve VHS je na dobré úrovni, co se týká ceny vody, před příštím jednáním na toto téma se pokusím shromáždit všechny materiály, které předložím zastupitelům a nechám si od nich poradit, jak mám hlasovat.

Alena Svobodová (KSČM):
* Jako dlouholetá předsedkyně kontrolního výboru mám vždy problém výbor doplnit, některé návrhy neprošly, protože navrhovaní byli pro někoho nepohodlní…
H: Členy kontrolního výboru volí zastupitelstvo, je dobré, když ve výboru jsou zastoupeny všechny strany, které byly do zastupitelstva zvoleny. Žádného člověka nevnímám jako nepohodlného, někdo je více, jiný méně kritický…

Tomáš Hudec (ČSSD):
* Jak to bude s prosazováním záměru odlehčovací komunikace z autobusového nádraží do Žižkovy ulice? (Tzv. změna územního plánu 13A, ČSSD je dlouhodobě proti tomuto záměru – pozn. red.)
H: Toto téma trápí hodně lidí, proto ho chci na jaře znovu vrátit na jednání zastupitelstva, které by mělo definitivně rozhodnout, zda se tato komunikace objeví, nebo neobjeví v novém územním plánu.

V závěrečné diskuzi před samotným hlasováním někteří zastupitelé vystoupili s prohlášením, ve kterém zdůvodnili, proč hodlají Tomáše Hockeho volit starostou:
Martina Pokorná: Toto volební období začala být opozice označována ze strany některých koaličních zastupitelů jako nekonstruktivní, kšeftující nebo dokonce vydírající. Je samozřejmé, že oba tábory zastoupené v zastupitelstvu to vidí jinak a hledají chyby především jinde než ve vlastních řadách. V tomto i v minulém volebním období byly návrhy Turnovské koalice směřující k větší transparentnosti města a městského úřadu většinou shledány jako nevyhovující, případně přímo populistické. Tomáš Hocke pro mne představuje jistou naději, že poměry v našem městě by se konečně mohly začít měnit směrem k větší otevřenosti a informovanosti.
Hana Maierová: Nemohu souhlasit s tvrzením, že bychom před občany něco zatajovali a neinformovali je, kdokoli mě o něco požádal, vždy jsem s ním jednala. Že máme na mnohé věci rozdílné názory, mě mrzí, ale to k diskuzi na zastupitelstvu patří.
Ondřej Halama: I já podpořím Tomáše Hockeho na funkci starosty, i když do něho nevkládám takové naděje jako kolegyně Pokorná. Její vystoupení bylo pro mě předvolební agitací. Jsem členem koalice druhé funkční období a nikdy jsem nebyl zavazován, abych nějak hlasoval. Dost často jsem například hlasoval i pro návrhy opozice.

n201303031710_zap_82_2013_zm

n201303031710_zap_83_2013_zm

n201303031710_zap_84_2013_zm

„Rád bych všem poděkoval za podporu. Práce starosty bude pro mě velkou ctí a výzvou, doufám, že přesvědčím i ty zastupitele, kteří mě nevolili. Čeká nás rok a půl společné práce a slovo společné bych rád podtrhl. Jsou před námi důležitá rozhodnutí. Měli bychom stanovit investiční priority, schválit územní plán, rozhodnout o budoucnosti nemocnice. Rád bych ve funkci nepromarnil ani chvíli svého mandátu a posunul město v jeho rozvoji a občanskou společnost v něm o kousek dál na cestě demokracie,“ řekl bezprostředně po oznámení výsledků tajné volby Tomáš Hocke, který získal z 26 možných hlasů 24! Jeho mandát je tak opravdu velmi silný!

INVESTIČNÍ PRIORITY
Jedno z nejdůležitějších témat (a rozhodnutí) posledních let. Zastupitelé podobný materiál projednávali již několikrát, nyní mělo ale dojít na rozhodnutí zásadní: Bude deset let po smrti mecenáše B. J. Horáčka naplněn projekt sportoviště v Maškově zahradě tím, že se konečně začne stavět? A co ostatní priority města? Jak je vnímají zastupitelé?

Souhrnný materiál na toto téma připravili nový starosta ve spolupráci s místostarostou Jaromírem Pekařem (ODS). Vyplývá z něho, že město ke konci roku 2014 bude mít dluh již jen ve výši 47 mil. Kč, když maximální možné zadlužení schválené zastupitelstvem je 130 mil. Kč. Město je tak nyní připraveno na větší investice. Pro „hrají“ i výhodné úvěrové podmínky a nejnižší možné ceny stavebních prací. Například venkovní koupaliště se zázemím v Maškově zahradě předpokládá náklady ve výši 90 mil. Kč, město ale rovnou počítá, že výběrovým řízením se cenu může podařit stlačit až zhruba na 75 mil. Kč.

Jaké jsou další investiční priority města?

* REKONSTRUKCE ZŠ V ALEŠOVĚ ULICI. Zde jde o zateplení objektu, výměnu oken a změnu vnitřního dispozičního řešení. Město by mělo obdržet dotaci 2,3 mil. Kč a z vlastního přidat ještě 8,2 mil. Kč.
* WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V DALIMĚŘICÍCH. Zde bylo rozhodnuto o výstavbě zděného objektu na místě dnešní stavby, která bude zbourána. Budou tady dvě nové učebny po 25 dětech, rozpočtové náklady jsou 24 mil. Kč. Stavba by měla být zahájena letos v červenci a dokončena v srpnu příštího roku. Na dobu výstavby se školka přestěhuje do „hotelovky“ ve Zborovské ulici.
* REGENERACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ – III. ETAPA. Je podána žádost o dotaci. Ta by mohla být 4 mil. Kč, další spoluúčast města je 9 mil. Kč. V případě neobdržení dotace se asi projekt odsune na další rok.
* REKONSTRUKCE BÝVALÉHO DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE. Rozpočtové náklady jsou 85 mil. Kč, přislíbená dotace je ve výši 25 mil. Kč. Tato investice bude nutná pouze v případě fúze nemocnice například s Krajskou nemocnicí v Liberci.
n201303031710_zap_85_2013_zm* SPORTOVIŠTĚ V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ – aktuálně v podobě venkovního koupaliště se zázemím. Rozpočtové náklady jsou ve výši 90 mil. Kč. Objemově co do vodní plochy by mělo koupaliště být o něco menší než v Jičíně, bude zde část věnovaná vodním hrátkám se skluzavkami a tobogany i část pro plavce, myšleno je také na brouzdaliště pro děti, víceúčelové hřiště ad. V současné době se pracuje i na projektové dokumentaci na zimní stadion, který by měl na stavbu koupaliště navazovat. O jeho výstavbě ale rozhodnou až další zastupitelé po roce 2014. Odhadované náklady na stavbu zimního stadionu jsou ve výši 100 mil. Kč.

n201303031710_zap_86_2013_zmJak v diskuzi na zasedání zastupitelstva řekl starosta Tomáš Hocke, obešel všechny politické kluby i zastupitele a názory na výstavbu sportoviště jsou rozporuplné. Martina Pokorná zdůraznila, že je nyní jiná ekonomická doba, než když se o záměru rozhodovalo, navíc je třeba investovat do oprav dalšího městského majetku, na které nezbudou peníze. Také podpora výstavby koupaliště ze strany občanů není podle ní jednoznačná. S tím souhlasili i její kolegové Otto Jarolímek a Ivan Kunetka, který připomněl, jakou finanční zátěží pro město byla stavba Střelnice, kde se navíc při stavbě výrazně dál škrtalo, takže výsledek je hodně diskutabilní.
„Dohromady již bylo do záměru investováno 60 milionů korun, z toho 40 milionů stál pozemek, který koupil pan Horáček,“ připomněl roli mecenáše místostarosta Pekař. „Když stavbu neschválíme, odsuneme ji hodně daleko, přijdou další zastupitelé, nejméně dva roky se budou rozhodovat. Máme nyní jedinečnou šanci se do toho pustit,“ konstatovala zastupitelka Hana Maierová. „Je škoda nezačít stavět právě teď,“ připojil se zastupitel Hudec.

V závěrečném hlasování zastupitelé záměr výstavby koupaliště v Maškově zahradě schválili 20 hlasy, čtyři zastupitelé se zdrželi. Stavba začne v příštím roce, vše má být hotovo už na sezonu 2015! V roce 2014 by si město na stavbu mělo vzít úvěr ve výši 40 mil. a v roce 2015 to bude dalších 35 mil. Kč.
(Genezi záměru výstavby sportoviště v Maškově zahradě čtěte v souvisejících článcích ZDE.)

A jaký názor na rozhodnutí zastupitelů máte vy?

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.