ZASTUPITELÉ JEDNALI: POPLATEK ZA ODPADY A REGULACE HAZARDU

0

Plné zajímavých informací, rozhodnutí i převratných novinek, takové bylo zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 29. listopadu. Jak se dalo očekávat, na jednání se vrátila vyhláška o odpadech, kterou na nový kalendářní rok město mít musí. Při minulém zasedání zastupitelů nebyl přijat žádný návrh na zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Ten je nyní v Turnově 500 Kč na osobu. Dalším velmi zajímavým bodem jednání byl pokus o regulaci hazardu ve městě, resp. počtu hracích přístrojů. Ale popořadě:

Problematika likvidace komunálního odpadu v Turnově byla podrobně probírána zastupiteli již v říjnu. Město ze zákona může tento poplatek z dnešních 500 Kč na osobu zvednout až na 1.000 Kč. Skutečné náklady na svoz a sběr odpadu včetně provozu kompostárny jsou téměř 12 milionů korun ročně. To znamená, že při výši současného poplatku město do systému musí vložit dalších asi 5,5 mil. Kč. Místostarostou Jaromírem Pekařem (ODS) byla navržena kompromisní částka 660 Kč na osobu, z rozpočtu by tak město doplácelo již jen 3,5 mil. Kč a dva miliony mohlo investovat jinam.

Místostarosta Otakar Špetlík (ODS) připomněl, že do června příštího roku bude ve městě probíhat průzkum dvou odborných firem, jehož výsledkem by měla být nejoptimálnější varianta plateb za likvidaci komunálního odpadu (průzkum bude financován mimo rozpočet města). Dnešní systém je nespravedlivý hlavně k těm, kdo odpad separují, proto se bude hledat cesta, aby ten, kdo separuje, platil méně. Jak Špetlík dodal, ideální by asi bylo přímo vážit množství odpadu na místě, což samozřejmě nese náklady na vybavení vozidel a jejich obsluhu. „V červnu zastupitelé rozhodnou, jaký systém vybereme a potom budeme mít půl roku na to, abychom na změnu připravili občany. Nový systém by měl platit od ledna 2014,“ doplnil Špetlík.

Pro rok 2013 bude nicméně platit stávající systém platby tzv. na hlavu. Proti zvýšení částky z 500 na 660 Kč byli především opoziční zastupitelé. Zastupitel Otto Jarolímek (Turnovská koalice) by hledal úspory v provozu technických služeb, zastupitelé za ČSSD chtěli nejdříve vidět výsledky průzkumu, Martina Pokorná (TK) navrhla padesátiprocentní slevu pro občany nad 70 let a děti do 6 let. Už to vypadalo, že částka zvýšena nebude, protože koalici chyběl jeden hlas. Nakonec potřebný koaliční zastupitel do sálu dorazil těsně před hlasováním, takže navýšení poplatku na 660 Kč bylo schváleno nejtěsnější většinou 14 hlasů.

„Nejsem šťastný z toho, že jsme museli zvednout výši poplatku, město by ale podle mého názoru nemělo dotovat odpadové hospodářství a tyto peníze využívat smysluplněji. Doufám, že nový systém od roku 2014 bude spravedlivější. Můj odhad je, že ten, kdo řádně separuje, by měl platit zhruba 300 až 400 Kč ročně, kdo do popelnice hází vše bez rozmyslu, tak asi 1.200 Kč,“ uvedl zastupitel Tomáš Tomsa (Nezávislý blok).

REGULACE HAZARDU

Příjem zhruba ve výši 5 mil. Kč má město z výherních hracích automatů. Ty jsou dvojího druhu. Výherní hrací přístroje na svém území povoluje město, nyní většinou na dobu jednoho roku. Ve městě jich je 28. Tzv. videoterminály, což je v podstatě totéž, pouze se to jinak jmenuje, povoluje ministerstvo financí, a město má jen velmi omezené možnosti, jak jejich počet regulovat. Zatímco ty, co samo povoluje, může také zrušit, s přístroji pod správou ministerstva financí je to složitější. I kdyby je město vyhláškou zrušilo, musí očekávat dlouhé správní řízení a případně i soudní spor s jejich provozovatelem.

Na nežádoucí stav upozornil zastupitel Ivan Kunetka (Turnovská koalice). Podle něho má Česká republika přibližně 190 kasin a 3 500 elektronických kasin, což je šestkrát víc než v celém zbytku Evropy dohromady (Rakousko má třeba jen 12 kasin). Některé země EU mají úplný zákaz těchto provozoven. „U nás je v současnosti na 60 tisíc výherních automatů, což odpovídá jednomu automatu na 170 lidí. Pro srovnání – ve Francii se dělí o jeden automat 18 tisíc lidí,“ řekl Kunetka. Za rok se v Česku podle dostupných informací prosází kolem sto miliard. V Turnově je fyzicky umístěno kolem 107 výherních automatů na asi osmi místech. „Automaty vyhláškou zakázali v Novém Boru, Židlochovicích, na Praze 12, v Otrokovicích, v Klatovech a jinde. O úplném zákazu se uvažuje v některých pražských částích a v mnoha menších či větších městech. Průkopník v regulaci hazardu, město Chrastava, má povoleny automaty na čtyřech místech,“ upřesnil Ivan Kunetka. Jak dodal, pro úplný zákaz hazardu je podle výzkumů až 74 % české populace. Na sociální aspekt upozornila druhá z předkladatelů Martina Pokorná. Ta ze své praxe v notářské kanceláři velmi často projednává dědictví právě po gamblerech. „I v Turnově je takových lidí mnoho, často se o tom například dozví manželka notorického hráče až při projednávání dědictví, kdy v případě společného jmění manželů musí platit dluhy. Od nového roku může být uvalena exekuce i na plat manželek. Jaký dopad to má na celé rodiny, je zřejmé,“ řekla Pokorná. Proto zástupci Turnovské koalice navrhují buď úplné zrušení automatů ve městě, nebo alespoň tam, kde je herna spojena s restaurací.

„V sociální rovině s tím asi nikdo nemá problém, ale v případě, že zakážeme i automaty povolené ministerstvem financí, musíme se připravit na to, že se to podnikatelům nebude líbit, a my jako město si budeme muset najmout právníky,“ upozornil na možné soudní spory místostarosta Jaromír Pekař s tím, že má být v příštím roce přijat zákon, který by plošně automaty zakázal na území republiky. Když automaty zakážeme pouze u nás, budou patologičtí hráči jezdit jinam. „Měli bychom jednat s provozovateli místních heren, omezit jejich reklamu, také ve školách, školních družinách a klubech by děti neměly hrát počítačové hry, protože je to předstupeň toho, že jednou budou chodit do heren,“ zmínila starostka Hana Maierová (NB). Že je naprostá většina pedagogů ve městě pro zrušení heren, uvedla zastupitelka Alena Svobodová (KSČM).

V závěru diskuze místostarosta Pekař navrhl zrušit od 1. ledna 2013 všech 28 automatů, které povoluje město. Pro tento návrh nakonec hlasovalo všech 24 přítomných zastupitelů. Návrhy jako zrušit všechny automaty ve městě, resp. k těm zrušeným automatům přidat ještě herny na náměstí a v Hluboké ulici, které jsou nejvíce na očích právě dětem, nenašly dostatečnou podporu zastupitelů. Přijato bylo ještě doprovodné usnesení o omezení reklam heren, jednání s podnikateli a jednotlivými školami.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.