TURNOVSKÉ ODPADY ANEB NEVERENDING STORY PO TURNOVSKU

0

V poslední době se doslova roztrhl pytel s nápady, jak změnit odpadové hospodářství Turnova k nějakému novému, lepšímu systému, který má za cíl nakopnout nás, občany, abychom lépe a více třídili. Vzhledem k tomu, že jsem se několik let pohyboval v této oblasti, byl jsem neustále vyzýván, abych zkusil okomentovat nápady městských úředníků, jak lépe třídit a ještě k tomu motivovat občany, a to nejlépe finanční odměnou. Konečně tedy tak činím a v následujících řádcích se pokusím poodhalit úskalí našeho odpadového hospodářství.

Hned na úvod musím zdůraznit, že občan Turnova dnes není ničím motivován, aby třídil. Je to pouze věc jeho svědomí a ekologického uvědomění. To nemyslím nijak hanlivě, je to prostě fakt, ze kterého musíme vycházet. Někdo si možná myslí, že je to špatně, ale na druhou stranu si uvědomme, že jsme v Libereckém kraji mezi městy z dlouhodobého pohledu špičkou ve třídění a dokonce jsme před několika roky získali ocenění jako nejlépe třídící město v rámci kraje. A to znovu zdůrazňuji, že i přes skutečnost, že nás nikdo ke třídění nemotivuje.

Když jsme na začátku 21. století rozmisťovali po Turnově kontejnery na separovaný sběr, tak nám vycházelo, že zisk od firmy Eko-Kom, a. s., a zisk z prodeje surovin pokryjí náklady na svoz nádob na separovaný sběr. Svozový vůz objel všechna stání zhruba za 2 – 3 hodiny a pomocí tzv. presu do sebe napresoval na jeden zátah papír nebo plast z celé svozové trasy. Následně se druhotná surovina odvezla do Liberce nebo Jablonce nad Nisou. To vše při nákladech, které se pokryly ze zisku. Dnes už je svoz při nákladech na pohonné hmoty a stejných nebo nižších výkupních cenách druhotných surovin ve ztrátě, ale stále je to nejlevnější systém.

Proto jsem nevěřícně kroutil hlavou, když byl zaveden systém pytlový, při němž se nic nepresuje, musí se projet celé město (každá ulice) a celé to trvá dva dny. Neuvěřitelná ekonomická, ale i ekologická blbost, kdy najednou máme vedle sebe dva svozové systémy a nový systém narušuje smysluplnost toho stávajícího. O tom, jak pláče ekologie, si asi nemusíme nic povídat. Když si představíte multikáru, která dva dny sváží vzduch v igelitových pytlích, tak se ekologicky smýšlejícím občanům chce brečet.

A teď si představte, že zastupitelstvo schválí to, že za váš vytříděný komunální odpad (papír, plast a tetrapak), který vystrčíte v pytli před svůj dům, vám bude na konci roku odečtena finanční částka z celkové částky za komunální odpad. Na první pohled lákavé, ale pokud si domyslíte do důsledků výše uvedené skutečnosti, tak se vám pytlový systém s finanční odměnou musí zdát jako výsměch zdravému rozumu. Budeme před naše domy dávat více pytlů, budeme svážet více vzduchu, budeme to svážet více dnů, občané panelových domů vyvrhnou svoje pytle na označená místa, takže vznikne obrovská hromada vytříděného odpadu, kterou bude muset někdo ručně nakládat, místo aby se to pohodlně vysypalo z nádob na separovaný sběr přímo do svozového auta, a nádoby na separovaný sběr budou poloprázdné. Celé to bude ekonomicky, ale hlavně ekologicky totálně špatně, ale občan bude motivován. Za rok se budou muset odpady zdražit, protože náklady na tuhle „motivaci“ se budou muset odrazit v celkových nákladech na komunální odpad a my všichni vlastně neušetříme nic. Dalším poraženým pak bude životní prostředí, kvůli kterému to vlastně všichni děláme.

A co tedy počít? Jak občany motivovat ke třídění? Ono nám toho moc nezbývá. Při současné situaci, kdy výkupní ceny druhotných surovin stagnují, nebo se snižují, a náklady jdou každý rok nahoru, je opravdu těžké něco vymýšlet. Musel by to být systém podobný vratným lahvím. Ve chvíli, kdy jedu na nákup, vezmu s sebou plný pytel na plasty, papír, tetrapak a ten odevzdám na určeném místě (např. technické služby nebo sběrný dvůr Vesecko). Zde je mi odpad zaznamenán a na konci roku odečten z celkového poplatku za odpad (hlavně si za tím prosím nepředstavujte důchodce, který to bude vážit a někam zapisovat, prostě by to musel být automat, jaký známe u vratných lahví). Tím, že bychom se spolupodíleli na nákladech na dopravu, by byl svozový systém levnější a i naše pomyslná ekologická stopa by nedosahovala podoby sloní tlapy, jako je to u pytlového sběru.

Pak je tady vlastně ještě jedna možnost. Poprosíme politiky, aby nás nemotivovali a nechali systém tak, jak je. Nechali to prostě na nás. Vždyť i bez té motivace jsme na špičce ve třídění mezi městy. Nevymýšlejte ekonomické a ekologické blbosti a počkejte třeba na to, až se výkupní cena komodit a poplatek od Eko-Komu zvednou natolik, abychom na konci roku odečítali z poplatku na komunální odpad stokoruny a ne desetikoruny, jak to zatím vypadá. Raději podpořte ekologickou výchovu na školách, protože tam se právě teď formuje rozhodnutí, jestli to má, nebo nemá smysl.

A jak nastavit komunální odpad?
Tady bych navrhoval poučit se z historie. Od roku 1998 byl v Turnově zaveden známkový systém, který velké většině občanů vyhovoval. Bohužel na tomto systému parazitovala ne bezvýznamná skupina občanů, která úmyslně snižovala četnost vyvážení komunálního odpadu, nebo si ho nenechala vyvážet vůbec. Jejich odpad většinou končil v městských koších, v sídlištních kontejnerech či v lokálních topeništích. Zaplatili a dýchali jsme to za ně všichni. Když byl zaveden současný paušální systém, nestačili jsme v technických službách prodávat popelnice a na konci roku nám ve statistikách výrazně narostl komunální odpad svezený od občanů města. Domnívám se, že v současné ekonomicky vypjaté době bychom se změnou systému vrátili tam, kde jsme kdysi byli. Změnou systému mám na mysli to, že by byla občanům dána možnost ovlivňovat buď četnost vývozu popelnice, nebo jim vážit popelnici a tím je tzv. motivovat ke snižování množství komunálního odpadu. Chápu, že se to čte špatně, ale bohužel naše společnost jako celek doposud nedorostla k tomu, aby si občan mohl svobodně rozhodovat o své popelnici. K tomuto poznání mě dovedla moje vlastní zkušenost odpadového hospodáře a klidně se vám pod to podepíšu.

Zbyněk Báča
zbynek.baca@centrum.cz

201307181456_zap_286_2013_baca

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.