ZASTUPITELÉ JEDNALI: VÁNOČNÍ TRHY SE VRACÍ NA NÁMĚSTÍ, ROZPOČET JE SCHVÁLEN

0

Schvalování rozpočtu na rok 2015, to bylo hlavní téma veřejného zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 29. ledna. Rozpočet je schválen, pro vedením města navržený materiál hlasovalo 25 zastupitelů, jeden se hlasování zdržel. Patrně většina kontroverzních témat byla již prodiskutována na pracovním (uzavřeném) zasedání. Dalším zajímavým bodem jednání bylo stanovisko zastupitelů ke studii úpravy horní části Nádražní ulice. Někteří z přítomných rozporovali navržené řešení změny přednosti v jízdě. Koupě objektu spořitelny na náměstí: Město postoupilo do druhého kola s nabídkou 15 mil. Kč. Nyní podalo nabídku do druhého kola. Po delší diskuzi zastupitelé 19 hlasy starostovi doporučili, aby se druhého kola město zúčastnilo. Vánoční trhy se napříště opět vrátí na náměstí… A nyní k některým bodům podrobně.

STUDIE NÁDRAŽNÍ ULICE
Studii úpravy horní části Nádražní ulice jsme v TvA již podrobně představili (ZDE). V diskuzi někteří z přítomných rozporovali navržené řešení změny přednosti v jízdě. Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) připomněl, že nové pojetí křižovatky s předností v jízdě z Přepeřské ulice k nádraží je více v souladu s budoucími sjezdy a nájezdy na průtah městem u autosalonu Ford, resp. ve Fučíkově ulici, kdy hodně řidičů do horní části Nádražní ulice nepojede a ulice by měla být celkově zklidněná. Návrh rozporoval hlavně zastupitel Vítězslav Sekanina (Strana svobodných občanů), který požadoval přesnou statistiku projíždějících vozidel od Přepeř a od Ohrazenic. Také pro zastupitelku Šárku Červinkovou (ČSSD) je současný stav lepší: „Obávám se, že po 14. hodině bude velmi problematické u viaduktu pokračovat od Ohrazenic k nádraží, bude se tady tvořit velká kolona vozidel.“ Pro zachování současného stavu ale nakonec hlasovali pouze dva zastupitelé, 23 zastupitelů bylo pro nové řešení s hlavním směrem od Přepeř k nádraží.
Odhadované náklady na rekonstrukci ulice jsou mezi 40 a 50 miliony Kč, k realizaci by mohlo dojít v letech 2017 či 2018.

KOUPĚ BUDOVY SPOŘITELNY
Budova spořitelny na náměstí je na prodej. Město postoupilo do druhého kola, když v prvním kole nabídlo za objekt 15 mil. Kč. Jak uvedl starosta, z jednání s generálním ředitelem spořitelny vyplynula také možnost, že peněžní ústav vyklidí celou budovu, když mu město nabídne adekvátní plochu jinde. Starosta se chce zúčastnit s předem nezveřejněnou nabídkou i druhého kola, motivací mu je „dohled“ nad tím, co ve strategicky umístěné budově na náměstí bude. Zastupitel Ivan Kunetka (Turnov potřebuje změnu) rozporoval informaci, že o objekt je velký zájem, Daniela Weissová, která vystoupila z řad občanů, by raději viděla, aby město koupilo pozemky na Koňském trhu než spořitelnu. Pro návrh, aby se město nezúčastnilo druhého kola, hlasovalo jen šest zastupitelů, aby naopak nabídku podalo, si přálo 19 zastupitelů. Starosta nabídku podal poslední lednový pátek.

ROZPOČET MĚSTA
Rozpočet města na rok 2015 je koncipován jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Příjmy jsou předpokládány ve výši 321.256 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 248.192 tis. Kč, kapitálové výdaje jsou 155.464 tis. Kč a financování je ve výši 82.400 tis. Kč. V roce 2015 se celkové zadlužení města sníží o částku 23.506 tis. Kč (splátky úvěrů), během t. r. je zde předpoklad navýšení o přijetí nového dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada), a to na částku 112.985 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).
Návrh rozpočtu zastupitelé podrobně prodiskutovali na uzavřeném pracovním jednání, takže vlastní projednávání bylo poměrně klidné. Jak poznamenal starosta Hocke, trápí ho, že se asi letos nepodaří zasíťovat stavební pozemky na Hruštici, chybí peníze na větší opravy městských komunikací či na školy, nicméně je přesvědčen o tom, že i při souběžné stavbě „Maškovky“ se může město nerušeně rozvíjet. Zastupitele Tomáše Hudce (ČSSD) zajímaly náklady na provoz knihovny, Zbyněk Báča (Turnov potřebuje změnu) řešil nákup nových biopopelnic, protože v seznamu jsou přes dvě stovky uchazečů o tuto službu. Jiří Mikula (TOP 09) by rád co nejrychleji viděl tzv. rozklikávací rozpočet na webu města a dále navrhl přesun částky 500 tis. Kč na revitalizaci rybníčků u restaurace Šetřilovsko ve prospěch projektu a opravy lávky v Metelkových sadech, což také zastupitelé 19 hlasy schválili. Po opakovaných chybných sčítáních hlasujících zastupitelů navrhl Ivan Kunetka (Turnov potřebuje změnu) zakoupit hlasovací zařízení, o kterém se jednalo neúspěšně na konci loňského roku. Tentokrát to ještě neprošlo – pro bylo 11 zastupitelů (potřeba je nejméně 14), ale hlavní zastánci hlasovacího zařízení Kunetka a Sekanina toto prý chtějí předložit i napříště… Šárka Červinková se ptala na možný nákup budovy spořitelny, jaký je vztah k rozpočtu města. Odpovědí bylo, že v případě koupě objektu by si město muselo vzít úvěr.
Pro rozpočet města hlasovalo 25 zastupitelů, jeden se zdržel a jeden (Hodík z TOP 09) byl jednání nepřítomen.

INVESTICE DO SPORTU
V dalším jednání zastupitelé navýšili základní kapitál Městské sportovní Turnov s. r. o., což je základní podmínka pro financování sportoviště v Maškově zahradě (MST je investorem stavby).
Zajímavou diskuzi vyvolaly žádosti o dotace na ministerstvo školství na investice. Turnov podává žádosti na nákup rolby pro nový zimní stadion, nafukovací halu na hřišti TJ v Daliměřicích a na opravu hřiště u gymnázia. V případě přiznání dotace bude potřeba finanční spoluúčast města, v některých případech poměrně vysoká (například u čtyřmilionové rolby šest set tisíc).

VÁNOČNÍ TRHY
A to nejzajímavější na závěr. Vloni se druhým rokem oblíbené vánoční trhy přesunuly do Skálovy ulice. Návštěvníci jsou rozděleni na příznivce nové varianty s pódiem u Kamenářského domu v areálu muzea a odpůrce, kteří by chtěli hlavně pódium a většinu stánků vrátit na náměstí ke kašně, kde to podle nich má větší vánoční atmosféru a ani doprava na náměstí jim nevadí. Podnět na jednání přinesl zastupitel Jiří Mikula, který současně navrhl návrat trhů na náměstí Českého ráje. Místostarostka Petra Houšková (Nezávislý blok) přiblížila stanovisko kulturní komise a spolupracujících organizací. Všichni se přiklánějí spíše k loňské variantě s rozšířením stánků na náměstí s tím, že trhy by se měly konat jen v pátek a v sobotu. Zastupitelé Frič (ODS), Kordová (NB) a Loukota (TOP 09) se vyslovovali spíše pro návrat pódia na náměstí. Podpořila je i bývalá starostka Hana Maierová (NB), které se nelíbila především skutečnost, že náměstí bylo vloni „mrtvé“. Nakonec se pro návrat pódia na náměstí ke kašně vyslovilo 19 zastupitelů. Stánky by měly být i ve Skálově ulici. Tak uvidíme letos v prosinci…

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.