ZASTUPITELÉ JEDNALI: V PŘÍŠTÍM ROCE MŮŽEME V TURNOVĚ PLATIT VÍC ZA ODPADY I NA DANI Z NEMOVITOSTI; REKONSTRUKCE ULICE 28. ŘÍJNA JE ODSOUHLASENA

0

Právě dvě občany velmi sledované položky rodinných rozpočtů se rozhodli zastupitelé města na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 31. května podrobit detailní analýze. Sejdou se kvůli tomu v červnu i na uzavřeném jednání. Rozhodnutí o možném zvýšení daně z nemovitosti má padnout ještě v létě, o výši poplatku za odpady budou zastupitelé rozhodovat na podzim. Podklady na základě zadání zastupitelů připravil místostarosta Jaromír Pekař (ODS). „Jsou to možnosti, o kterých je třeba jednat,“ zdůraznil Pekař s tím, že město se musí snažit posílit zejména příjmovou stránku rozpočtu, a narovnat některé skutečnosti.

PLATBA ZA ODPADY A DAŇ Z NEMOVITOSTI
V případě likvidace komunálních odpadů nyní občané platí 500 Kč ročně na osobu, podle novelizované legislativy je možné tuto částku navýšit až na 1000 Kč ročně. Městem vypočtená částka nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu na jednoho poplatníka je ročně 664 Kč. Celkově město do systému likvidace odpadů přidává dalších 5,5 mil. Kč. Jak na zasedání zdůraznil místostarosta Špetlík, vážně se uvažuje o možnosti návratu ke známkovému systému, který v Turnově platil před lety. I ten má ale svá úskalí, zejména je to vznik černých sládek apod. Jestli se k němu město nicméně vrátí, tak nejdříve od roku 2014. V případě daně z nemovitosti došlo k jejímu zásadnímu navýšení před dvěma roky. Nyní je navrhováno zvýšení o 25 % v případě stavebních pozemků, u domů a bytů o 43 %, rekreační objekty a oddělené garáže oddělené od domů o 50 %. Varianty i možnosti navýšení zastupitelé opět projednají na uzavřeném jednání, o změně daně z nemovitosti musí rozhodnout nejpozději na svém srpnovém zasedání, když by měla úprava platit od ledna 2013.

KANDAY
V samém úvodu jednání se zastupitelé přihlásili k podpoře sympatického projektu, kterým je pomoc vesničce Kanday v Pákistánu, v podobě pomoci při vzdělávání a zlepšení zdravotního stavu jejích obyvatel. V Turnově je projekt zaštítěn o. s. Náruč. Podle Jany Rakoncajové, která projekt na jednání představila, nejde jen o předání peněz. Od poloviny července do září bude přímo v této vesnici působit malý tým dobrovolníků, který vesničany vyškolí v poskytování první pomoci a bude vyučovat angličtinu, aby místní lidé měli více šancí uspět v dnešním světě. Město Turnov se přihlásilo k partnerství s touto vesničkou, a zastupitelé odsouhlasili příspěvek do projektu ve výši 13 tis. Kč.

ČISTÁ JIZERA
Víc než rok kontrolní výbor města pod vedením zastupitelky Aleny Svobodové (KSČM) kontroloval investiční akci Čistá Jizera. Kontrolována byla veškerá dokumentace od začátku stavby, dále pak účetnictví, stavební deníky i rekonstrukce některých ulic, zejména těch, které probíhaly s větším příspěvkem města. Kontrolní výbor probíral i jednotlivé stížnosti, které byly zaznamenány od občanů. Podle Svobodové se jako problematické jevilo vedení evidence vad a nedodělků, když ty nebyly řádně specifikovány, kontrolní výbor také navrhl úpravu směrnice a postupu při zadávání zakázek městem (což zastupitelé schválili). Výraznější závady při kontrole objeveny nebyly. Podle přítomného předsedy Rady sdružení VHS Turnov, Milana Hejduka, byly všechny vady a nedodělky odstraněny do konce loňského listopadu. Nyní probíhá nová kontrola stavby, prověřují se stížnosti lidí, kontroluje se kvalita stavebních prací po první zimě.

REKONSTRUKCE ULICE 28. ŘÍJNA
S Čistou Jizerou souvisel i další bod jednání, a to rekonstrukce ulice 28. října, která sice byla poškozena v souvislosti se stavbou, ale do oprav v rámci takto poškozených komunikací se již nevešla. Město ve spolupráci s VHS ji bude rekonstruovat bez pomoci dotačních titulů a příspěvku dalších subjektů (kraje, státu…). Na minulém jednání zastupitelů zaznělo, že samotná rekonstrukce ulice včetně kanalizace, povrchů a chodníků má přijít na víc než 50 mil. Kč. Z toho měl být příspěvek města do 33 mil. Kč. Zastupitelům se to nelíbilo a odsouhlasili návrh starostky Hany Maierové (Nezávislý blok), že má s VHS dál jednat o možném vyjmutí některých částí ulice z rekonstrukce – například Mariánského náměstí nebo Kinského ulice. Na květnovém zasedání došlo k radikální změně. Jak zaznělo, rekonstrukce ulice byla podrobena detailnímu auditu nákladů a rozpočtáři došli k významným úsporám. Nově by náklady města neměly přesáhnout 25 mil. Kč. Diskuze zastupitelů se potom ještě „točila“ kolem kvality použitých materiálů, zastupitel Martin Hrubý (Nezávislý blok) požádal o detailní rozbor nákladů při použití levnějších či dražších komponentů, nakonec ale 17 zastupitelů rekonstrukci ulice odsouhlasilo s tím, že finanční spoluúčast nepřesáhne 25 mil. Kč a pokud by tato částka měla být vyšší, může dojít k omezení vlastních prací v některých úsecích. Podle Milana Hejduka může být částka ale naopak nižší, protože dnes stavební firmy mnoho zakázek nemají a cena z výběrového řízení může být víc než příznivá. Výsledky výběrového řízení by měly být známy na konci srpna, stavba má začít v září s termínem dokončení na podzim 2013, resp. s položením finálních povrchů na jaře 2014. Stavební práce začnou od křižovatky Markovy ulice a Mariánského náměstí a postupovat budou postupně nahoru k nemocnici.

OSADNÍ VÝBOR
V rámci posledních dvou zasedání zastupitelů byly schváleny dva osadní výbory (Bukovina a Malý Rohozec), nyní zastupitelé projednávali návrh na zřízení osadního výboru „Jizera s přítoky“, který de fakto zahrnuje podstatnou část území města. Zřízení tohoto osadního výboru navrhli opoziční zastupitelé. Návrh sklidil kritiku hlavně od místostarosty Otakara Špetlíka (ODS), který v něm spatřoval především účelové spojení lidí, kteří vystupují proti záměru vybudování odlehčovací komunikace z prostoru Na Lukách do Žižkovy ulice, kterou zastupitelé schválili jako územní rezervu nového územního plánu na svém dubnovém zasedání. Podle Špetlíka je smyslem vzniku osadních výborů především podpora okrajových částí města a ne účelové akce některých občanů prakticky na celém území města. Pro vznik tohoto osadního výboru se nakonec vyslovilo pouze 10 zastupitelů, čtyři byli proti a osm se jich zdrželo. Místostarosta Špetlík se k tématu ještě nepřímo vrátil i o den později na tiskové konferenci města, kde se pozastavil nad tím, kolik prostoru média věnovala iniciativě občanů Turnovlidem.cz, kterou označil za akci několika lidí, hájících pouze své privátní zájmy. Jejich aktivita jde proti veřejnému zájmu, když odlehčovací komunikace řeší především svízelné dopravní poměry v centru města a určitě není myšlena jako obchvat na Semily. Přesto, jak místostarosta zdůraznil, je připraven s lidmi z této občanské iniciativy jednat…

(Pozn.: Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích předkládat orgánům obce, tj. zastupitelstvu, radě i ostatním výborům, návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce. Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků. V Turnově nyní fungují tři osadní výbory, kromě dvou zmíněných je to ještě osadní výbor Mašov.)

OSTATNÍ
Zastupitelé také rozhodli o rozdělení 5 mil. Kč na podporu sportu, rozdělili i prostředky na podporu zahraničních aktivit, prodloužili ručení za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj ad.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.