ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD VÝKUPU POZEMKŮ PŘES ROZPOČET A HVĚZDÁRNU K REZIGNACI STAROSTKY

0

Jedním z nejklidnějších zasedání turnovského městského zastupitelstva v poslední době bylo to letošní lednové. Hned v úvodu se zastupitelé dohodli na stažení kontroverzního bodu, který obnáší odpovědi vedení města na otázky opozice týkající se technických služeb, zeleně i třeba podpory médií. Důvodem bylo pozdní dodání některých materiálů. Pak už zasedání probíhalo v nebývale poklidné atmosféře. Zajiskřilo to trochu, když se jednalo o výkupu pozemků na biokoridor na Hruštici. Ale popořadě.

SLOUČENÍ ŠKOL A BIOKORIDOR
Prvním bodem jednání bylo bezproblémové sloučení dvou škol u nádraží, a to konkrétně ZŠ speciální a MŠ speciální a klasické MŠ. Školy sídlí v jednom komplexu, do budoucna je povede jako ředitelka Dagmar Rakoušová. Nový název bude Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, ulice Kosmonautů. Změna je odůvodněna odchodem ředitelky mateřské školy Jarmily Fibrichové do důchodu. Zastupitelé poté rozdělili milion korun jako zálohu sportovním organizacím na provoz. Zajímavostí první části jednání byl výkup pozemků pro biokoridor v bytové zóně na Hruštici. O co jde? Biokoridor je nutný, nechceme-li zde budovat klasické satelitní městečko bez zeleně. Proto by tu mělo být místo i třeba na malý park, protože jednou zde také vyrostou bytové domy, které mohou mít zázemí v podobě poskytování některých služeb ad. Plocha pro biokoridor byla již stanovena dříve, samozřejmě, že cena pozemků na zeleň a cena pozemků stavebních je diametrálně odlišná. Nicméně někteří majitelé jsou po dohodě ochotni pozemky na budoucí zeleň odprodat a nečekat, jestli se je náhodou za dvě desetiletí nepodaří přeměnit na pozemky stavební, což se nedá očekávat. Domluvena byla cena 179 Kč za metr čtvereční. Místostarostovi Pekařovi (ODS) se to ale zdálo moc, a tak navrhl „jen“ 91 Kč za metr čtvereční. A kupodivu našel podporu 14 zastupitelů. Jestli majitelé své pozemky prodají i za tuto sníženou cenu, není známo.

REGENERACE SÍDLIŠTĚ
Zastupitelé také podpořili podání žádosti o dotaci na další etapu regenerace sídliště u nádraží. Vloni dotace ministerstvem pro místní rozvoj přiznána nebyla, město ale i tak z rozpočtu realizovalo část druhé etapy regenerace. Celkové náklady na třetí etapu jsou zhruba 13 mil. Kč. Je to pravděpodobně poslední možnost o dotaci požádat, protože v dalších letech už tento dotační titul nemá být vypsán.

ROZPOČET
Nejdůležitějším bodem lednového jednání zastupitelů bylo schválení rozpočtu města na tento kalendářní rok. V podstatě bez větších připomínek pro něj hlasovalo všech 23 přítomných zastupitelů, což se v posledních letech nikdy nestalo! Celková výše příjmů je 295.722 tis. Kč, výdaje jsou celkem 284.446 tis. Kč, financování 11.276 tis. Kč. Jak upozornil hlavní tvůrce městského rozpočtu, místostarosta Jaromír Pekař, v letošním roce nejsou zásadně snižovány příspěvky městským organizacím, dominantní investiční akcí je dokončení rekonstrukce ulice 28. října, což letošní rozpočet „přijde“ na 17,5 mil. Kč; 2,7 mil. Kč město utratí za projekty sportoviště v Maškově zahradě. V letošním roce se také zásadně mění rozpočtové rozdělení daní, v rozpočtu města je navýšena příjmová položka z používání radarů na měření rychlosti, navýšen byl příjem z plateb za likvidaci komunálních odpadů od občanů, předpokládaný zisk z prodeje majetku by letos město mělo mít asi 9,5 mil. Kč. Podrobně se s přijatým rozpočtem můžete seznámit na internetových stránkách města.

MAS
Místní akční skupiny. Poměrně smutně zavádějící název, evokující temné stránky historie naší země. Dnes ale přitom jde o veskrze pozitivní aktivity. V „MASkách“ jsou sdruženy většinou menší obce, které čerpají drobnější finanční prostředky z dotačního programu na rozvoj venkova Leader. Donedávna města typu Turnova členy těchto sdružení být nemohla, po změně pravidel se o město ucházejí „MASky“ hned dvě: MAS Turnovsko a o.p.s. Český ráj. Pravda, nejsou zde k dispozici nijak závratné peníze, ale na rozdíl od fondů EU tam ještě nějaké jsou. Z peněz jsou potom financovány prospěšné drobnější akce, jako například stavby sportovních hřišť, opravy hasičských zbrojnic ad. Po delší diskuzi se zastupitelé rozhodli (po opakovaném hlasování) připojit se k o.p.s. Český ráj, která sdružuje obce zhruba na území CHKO Český ráj a přilehlých lokalit, zatímco MAS Turnovsko je orientována na Turnovsko, Železnobrodsko a Semilsko.

OPRAVA HVĚZDÁRNY OPĚT ODSUNUTA
Dotace z česko-německého projektu, která měla posloužit na opravu hvězdárny na Vrchhůře, jediné v Libereckém kraji, nebyla poskytnuta. Hvězdárna se tedy ani tentokrát opravy nedočká! Jak sdělil místostarosta Otakar Špetlík (ODS), důvodem bylo pozdní předání podkladů hodnotící komisi německou stranou. Náhradou bude pokračování společného projektu mezi Turnovem a německým městem Ottendorf-Okrilla v menším finančním objemu, který bude z naší strany spočívat ve vybavení střediska pro volný čas Žlutá ponorka, vzájemném setkávání, koupeny mají být i mobilní dalekohledy, aby část společného programu mohla probíhat i ve hvězdárně na Vrchhůře. Na její již léta potřebnou rekonstrukci však opět nedojde.

REZIGNACE STAROSTKY
V samém závěru jednání poděkovala starostka města Hana Maierová zastupitelům za stávající spolupráci. Na úvod únorového zasedání hodlá rezignovat a plně se věnovat již jen své práci na pozici náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. Na příštím zasedání tedy proběhne volba starosty nového. Nezávislý blok, který má z volebního výsledku právo starostu nominovat, navrhuje stávajícího zastupitele Tomáše Hockeho.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.