ZASTUPITELÉ JEDNALI: FÚZE BUDE, HOKEJISTÉ MĚLI „DLOUHOU NOC“

0

Co se nepovedlo několika generacím příznivců turnovského hokeje, povedlo se během dvou zasedání zdejšího zastupitelstva. Přestože několik posledních let turnovští zastupitelé veřejnosti deklarovali a odsouhlasili stavbu maximálně venkovního koupaliště a jednou, v nějaké navazující etapě i kluziště, již na minulém, srpnovém zasedání, byla díky místostarostovi Pekařovi odhlasována varianta stavby koupaliště s otevřeným (nezastřešeným) zimním stadionem, což měsíc poté, po vystřízlivění v podobě zjištění skutečných nákladů na otevřené kluziště, bylo nahrazeno návrhem na stavbu koupaliště s krytým kluzištěm.

Pro tento návrh nakonec bylo 17 zastupitelů, obě sportoviště se tedy budou stavět najednou. Úvodem veřejného zasedání ve čtvrtek 26. září se ale řešila ještě důležitější věc – fúze nemocnic. Tento největší převod majetku Turnova v polistopadových dějinách města si nenechalo ujít asi osm desítek občanů, což je v posledních letech vyjma prvních zasedání po volbách asi nejvíc lidí, co na zasedání zastupitelů přišlo. Fúze byla schválena, Turnov majetek odhadovaný na víc než 130 mil. Kč převede pod Krajskou nemocnici v Liberci.

BUDOUCNOST PANOCHOVY NEMOCNICE
Úvodem jednání o již mnohokrát zmiňovaném rozhodnutí o strategickém partnerovi turnovské nemocnice shrnul starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) důvody, které město k tomuto kroku vedou, včetně tří možných řešení – zachování současného stavu, pronájem soukromému subjektu, fúze s krajskou nemocnicí v Liberci. Sám poté avizoval, že z těchto variant je pro něho nejpřijatelnější fúze s Krajskou nemocnicí.
Na poslední chvíli se ještě rozhodli na veřejném zasedání hlasování zvrátit na svoji stranu zástupci společnosti VAMED Medittera. Ta například provozuje nemocnice v Tanvaldě a v Neratovicích, po celém světě disponuje ve zdravotnických zařízeních 62 tisíci lůžky. Jejich nabídku zastupitelé většinově označili za nekonkrétní s různými připomínkami, například zastupitelka Hana Maierová (Nezávislý blok) připomněla měnící se postoje ke společností avizované výstavbě nového centra při zdejší nemocnici ad.
Do sálu Střelnice, kde jednání zastupitelů probíhají, dorazili také zástupci Krajské nemocnice v Liberci. Přednosta tamního onkologického centra MUDr. Jiří Bartoš zmínil, že kolegium primářů se jednomyslně vyslovilo pro fúzi nemocnic, technický ředitel krajské nemocnice Jan Rais uvedl různé ekonomické aspekty a zopakoval záměry týkající se budoucnosti Nempry i nemocniční kuchyně (tady odbočka – v kuchyni se má vařit dál, ale pro komerční odběratele, zavírat se tedy nebude – pozn. aut.).
Ekonom turnovské nemocnice a radní Tomáš Sláma (ODS) uvedl, že podle ekonomických ukazatelů na tom turnovská nemocnice vůbec není špatně, a protože je tu příslib zdravotních pojišťoven základní obory v Turnově podporovat nejméně do roku 2017, přežila by nemocnice v následujících letech i bez fúze. Město by samozřejmě na její provoz ale muselo přispívat. Hovoří se o šesti až osmi milionech ročně. „Proto ale fúzi nemocnice nepřipravujeme, abychom ji neustále jen zachraňovali, dobrý strategický partner zajistí nemocnici po všech stránkách rozvoj na dalších deset či dvacet let,” zdůraznil Sláma.
Zastupitel Petr Soudský (TOP 09) připomněl, že Turnov Liberci předává majetek ve výši zhruba 130 mil. Kč a za to získá 10 % akcií. Turnovsku se majetek již nikdy nevrátí, proto pro fúzi hlasovat nebude.
„Jsem velký turnovský patriot, poctivě a dlouhodobě jsem se zabývala jednotlivými možnostmi. Trochu mám dojem, že se nám z toho všeho vytratil samotný pacient. Důležitá je pro mě úroveň zdravotní péče. Mám pocit, že díky fúzi s libereckou nemocnicí nám nebudou utíkat mladí lékaři, budou zde lepší vyjednávací podmínky se zdravotními pojišťovnami, proto jsem se rozhodla pro toto spojení nemocnic hlasovat,” shrnula své stanovisko Eva Kordová (Nezávislý blok).
Těsně před závěrečným hlasováním zazněla zpráva, že zastupitelé statutárního města Liberec až snad na jeden hlas fúzi nemocnic schválili.

Hlasování proběhlo jmenovitě. Pro fúzi Panochovy nemocnice s Krajskou nemocnicí Liberec od 31. prosince 2013 se vyslovili tito zastupitelé:
Dvořák, Frič, Sláma, Mitáček, Kunetka, Pokorná, Halama, Kordová, Maierová, Hrubý, Tomášek, Zikuda, Pekař, Hocke, Špetlík. Pro hlasovalo 15 zastupitelů. Návrh byl tedy schválen (potřeba je nejméně 14 hlasů v 27členném zastupitelstvu).
Zdrželi se: Hodík, Romany, Soudský, Jarolímek, Ulrich, Červinková, Hudec, Kratochvíl, Rezler, Svobodová, Jiránek. Zastupitel Tomáš Tomsa jako jediný na jednání chyběl.

Jako zástupce do valné hromady nově vzniklé akciové společnosti (akcionáři jsou město Turnov s 10 %, statutární město Liberec se zhruba 15 % a Liberecký kraj se 75 % akcií) byl 25 hlasy zvolen starosta Tomáš Hocke.
Ten byl v prvním kole jednoznačně zvolen i do dozorčí rady nemocnice 22 hlasy, ve druhém kole zastupitelé rozhodli, že druhým zástupcem bude Tomáš Sláma, který v počtu získaných hlasů od zastupitelů porazil Petra Soudského v poměru 14:11 hlasům. Jestliže se tedy před jednáním v kuloárech spekulovalo o pevnosti stávající radniční koalice Nezávislý blok – ODS, tímto hlasováním byla tato koalice i nadále potvrzena. (Nicméně hned v následném hlasování o sportovišti v Maškově zahradě zase neplatila. Tak si, čtenáři, vyber… – pozn. aut.)

201309282141_zap_371_2013_zm

MAŠKOVA ZAHRADA: KLUZIŠTĚ A ZIMNÍ STADION
Velmi zajímavý vývoj má hlasování o výstavbě sportoviště v Maškově zahradě. Na minulém zasedání zastupitelů velmi překvapivě 14 hlasy zvítězilo řešení postavit za 99 mil. Kč bez DPH koupaliště s nezastřešeným kluzištěm. Protože ale náklady na provoz otevřeného kluziště, resp. ztráty z jeho provozování nejsou v řádu několika statisíců, jak bylo avizováno, ale podstatně vyšší, přišel místostarosta Pekař s návrhem postavit v maximální částce 150 mil. Kč bez DPH rovnou koupaliště se zimním stadionem (stavět se bude zcela za peníze města z rozpočtu, žádnou dotaci není možná získat). „Nejlevnější je stavět oboje najednou, ceny úvěrů a stavebních prací jsou na historickém minimu, za rok už tak příznivá situace nebude. Město na tuto investici prostředky má,” uvedl Jaromír Pekař.
Starosta Hocke zastupitele požádal, aby rozhodli podle svého uvážení třeba jen zpětně pro stavbu venkovního koupaliště, nebo pro obě stavby, v každém případě aby ale revokovali svoje minulé usnesení ohledně nezastřešeného kluziště.
Hana Maierová připomněla investiční priority, na kterých se zastupitelé na počátku tohoto funkčního období dohodli – zde je zimní stadion až za dalšími investicemi. Opakovaně bylo navíc podle ní odsouhlaseno, že zimní stadion se bude stavět až jako další etapa a mezi tím se dostane také na drobnější akce typu opravy střech penzionů nebo návsi v Mašově. „Nevím, jestli máme nadmíru volných prostředků, abychom se mohli do celé akce pustit. Obdivuji místostarostu Pekaře, že s takovou razancí bojuje za stavbu zimního stadionu. Připomíná mně to, s jakou razancí kdysi bojoval proti stavbě Střelnice,” připomněla Maierová letitý spor kultura vers. sport.
Otakar Špetlík uvedl, že město do sportu dává letos 5,6 mil. Kč a nejsou tady pouze hokejisté. Třeba TJ Turnov má 18 oddílů, jsou tu výzvy v podobě opravy fotbalového stadionu nebo hřiště v Daliměřicích.
Petr Soudský zmínil pohled na turnovské hokejisty, kteří jsou podle něho chápáni jako málem něco pejorativního. Přitom jsou zde až desítky a stovky hokejistů, kteří dlouhé roky jezdí za umělým ledem do Lomnice, kde se odehrávají i všechny mistrovské zápasy. Kluziště je také samozřejmě o sportování dětí a ostatních obyvatel. Navíc stávající mobilní kluziště u nádraží je na hranici životnosti. Soudského podpořil Pavel Mlejnek, který kromě toho, že je váženým profesorem gymnázia, je také hybatelem dění kolem turnovského hokeje. „Máme přes dvě stovky amatérských hokejistů, je tu velká tradice, na malém kluzišti u nádraží se podařila nevídaná věc, když hokejová přípravka zvítězila v přeboru Královéhradeckého kraje. Hokej v Turnově má velké zázemí, několik generací zdejších hokejistů bojuje o zimní stadion, je tu opravdu velké hokejové podhoubí, které zimní stadion zúročí.”
Pro stavbu se překvapivě vyslovil také Ivan Kunetka (Turnovská koalice), který podle svých slov výstavbu areálu současně (koupaliště a zimní stadion) považuje za přínosnou. To samé zdůraznil i zastupitel František Zikuda (Nezávislý blok).
Ondřej Halama (KDU-ČSL): „Vadí mně způsob projednání. Před měsícem se tady odsouhlasí výstavba koupaliště s otevřeným kluzištěm za 99 milionů, nyní se zastřešeným kluzištěm za 150 milionů, to je rozdíl zastřešit kluziště 50 milionů?” (Halama ale přesto hlasoval pro návrh.)

V duchu minulých překotných usnesení navrhl Martin Hrubý (Nezávislý blok) hlasovat o výstavbě venkovního koupaliště, krytého bazénu a zimního stadionu najednou – pro byli ale pouze dva zastupitelé (M. Hrubý to myslel ironicky – poz. aut.).
Celkem 17 zastupitelů hlasovalo pro návrh stavět současně koupaliště se zimním stadionem. Až na Špetlíka pro návrh hlasovala celá ODS a zastupitelé za ČSSD a TOP 09, Ivan Kunetka z Turnovské koalice, Ondřej Halama a Karel Jiránek (nezařazený), z Nezávislého bloku František Zikuda. Osm zastupitelů se hlasování zdrželo.

GLOSA POD ČAROU
Někomu se mohou nelíbit nesystémové a předem neprojednané návrhy místostarosty Pekaře, který při minulém hlasování nahodile a v posledním návrhu hlasování již cíleně navrhl výstavbu obou sportovišť najednou. Hokej má své zázemí především v Daliměřicích, je dobré pro zajímavost uvést, že právě zastupitelé z této městské části jsou nejpočetnější v současném ZM. Také vesměs hlasovali pro. Silným argumentem pro stavbu zimního stadionu je neoddiskutovatelně zázemí zdejšího hokeje. To se po zprovoznění stadionu ještě zvýší, Turnov po sportovní stránce „zimákem” velmi získá a lze se na to jen těšit! Na prestiž, i výsledky týmů. O tom není sporu. O završení úsilí několika generací zdejších hokejistů nemluvě. Z tohoto pohledu je rozhodnutí zastupitelů zaznamenáníhodné a historicky zlomové. Teď už jen stavbu „vysoutěžit“ za těch 150 milionů.
Na zamyšlení tak zůstávají dvě věci:
Umělé kluziště v Lomnici nad Popelkou se potýká s finančně nákladným provozem, stavba zimního stadionu v Turnově tam může přinést ekonomické potíže.
Druhou věcí je již zmíněná nahodilost a nesystémovost. Z tohoto podivného způsobu předkládání návrhů vyplývá, že není vůbec potřeba, aby si zastupitelé dopředu stanovovali nějaký postup a priority. Ale možná je to dobrý model, který napříště některý zastupitel zvedne a pokusí se „prohlasovat“ třeba už tu zmíněnou náves v Mašově, která by to, pravda, opravdu hodně potřebovala… (pch)

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.