ZASTUPITELÉ JEDNALI: ZASEDÁNÍ ROKU O PODPOŘE MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE

0

Turnovští zastupitelé mají za sebou jedno z nejzajímavějších zasedání v tomto volebním období. Však si také v sále Střelnice ve čtvrtek 25. února poseděli do hodně pozdního večera. Na veřejná zasedání ale bohužel chodí čím dál méně lidí. I přes atraktivitu projednávaných témat spočítáte zájemce v poklidu na prstech jedné ruky a ještě vám nějaké prsty zbydou. Oslovili jsme proto poskytovatele internetového připojení, resp. zprostředkovatele on-line přenosu ze zasedání, společnost PAMICO CZECH, jestli se třeba zájem nepřenesl ze sálu Střelnice k monitorům počítačů. Částečně ano. Podle zástupce společnosti Michala Nožičky je v případě únorového zasedání evidováno celkem 160 zhlédnutí s průměrnou dobou sledování 43 minut (zasedání trvalo přes čtyři a půl hodiny).

POLICIE 2015
V úvodu přednesli své výroční zprávy zástupci městské a státní policie. Podle velitele městské policie Luboše Trucky byl loňský rok poměrně náročný. Počet strážníků se z důvodu chybějících maturit a odchodů jinam snížil o devět, což byl stav v roce 2007. S tím souvisely samozřejmě problémy se zajištěním nepřetržitých služeb. Postupně se podařilo stav naplnit na 17 strážníků včetně jedné hlídky se služebním psem. Velmi využívaná je internetová komunikace s občany, za rok 2015 je evidováno 756 e-mailů s žádostí o pomoc nebo radu. Strážníci opakovaně řešili i stížnosti na bezdomovce a jejich chování. Pokračuje také přechod na plnou digitalizaci městského kamerového systému. V současnosti funguje na celém území města 13 bezpečnostních kamer. Městská policie pro občany a školní děti vloni uspořádala také několik akcí preventivního charakteru.

Obvodní oddělení Policie České republiky čítá v současnosti 28 policistů. Podle vedoucího oddělení Milana Drahoňovského došlo vloni ke změně teritoria, obce Žernov a Tatobity byly přičleněny k obvodnímu oddělení v Lomnici nad Popelkou a Turnovští nově převzali Příšovice a Svijany. V roce 2015 bylo na svěřeném území evidováno celkem 382 trestných událostí, což je nejméně za posledních 15 let! Tento údaj koresponduje s celkovým poklesem kriminality na celém území naší republiky. V rámci okresu Semily je u nás pokles nejvýraznější. Podíl nápadu trestné činnosti na Turnovsku na celkové kriminalitě v okresu Semily činí 32,65 %. Novinkou, kterou policisté musí stále častěji řešit, je počítačová kriminalita.

Jak oba policejní zástupci konstatovali: Turnov je bezpečné město!

HASIČI
Turnovští dobrovolní hasiči potřebují nové zásahové vozidlo především k výjezdu k dopravním nehodám. K nim v současné době vyjíždějí s poměrně zastaralou technikou – Avií 31 z roku 1988 a Jeepem Cherokee z roku 1993. Stáří a technický stav vozidel již dávno neodpovídají současným potřebám. Zastupitelé souhlasili s nákupem nového automobilu, resp. s podáním žádosti o dotace do dvou vyhlašovaných dotačních titulů.

PARKOVIŠTĚ, REGENERACE SÍDLIŠTĚ A ŠETŘILOVSKO
Pozemek za obchodním domem Vesna se promění v parkoviště s až 54 stáními pro osobní vozidla. Město pozemek od soukromých vlastníků vykoupí za 4,5 mil. Kč. Jak zdůraznil starosta města Tomáš Hocke, vybudování nového parkoviště by mělo částečně uvolnit přilehlé Havlíčkovo náměstí, které by se mohlo proměnit z jednoho velkého parkoviště zase více na náměstí. Předběžná cena za vybudování parkoviště se pohybuje od čtyř do šesti milionů.
Radnice podává žádost o dotaci na další část regenerace sídliště u nádraží. Nyní by se mělo jednat o ulice Květinovou a Březovou. Když dotace nedopadne, má se pracovat pouze v jedné z nich za peníze z rozpočtu města.
Od roku 2012 se radnice marně snaží prodat dnes již bývalou Restauraci Šetřilovsko. Původní nabídková cena byla 3,5 mil. Kč, nyní 20 zastupitelů rozhodlo cenu snížit na 2,950 mil. Kč. Podle zastupitele Ivana Kunetky (Turnov potřebuje změnu) je současný stav objektu žalostný. „Poslední nájemce odcházel z fungující hospody, dnes se jedná o vybydlený objekt s vytrhanými trubkami a kabely. Odbor správy majetku neměl připustit takovou devastaci,“ řekl Kunetka.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) požádal o vložení bodu, který se týká svozu komunálního odpadu z okrajových částí. Jedná se o těžko přístupné lokality na Bukovině či v Mašově. Zastupitel žádá město, resp. technické služby, aby konkrétní situaci některých občanů odpovědní pracovníci řešili. Podle místostarostky Jany Svobodové (Ano 2011), která má na radnici na starosti mj. i tuto problematiku, se jedná celkově o 27 lokalit. S občany je jednáno, kde to bude možné, domluví se konkrétní místo, kam by popelnici měli dopravit, město lidem nabídne i výměnu standardních popelnic za ty s pojezdem. Celkem 16 zastupitelů schválilo usnesení, že místostarostka má na dubnové jednání předložit komplexní materiál, jak bude postupováno v jednotlivých případech.

MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC (KNL)
Současné zastupitelstvo zatím asi nestálo před složitějším rozhodnutím. Zatížit rozpočet města příspěvkem na modernizaci liberecké krajské nemocnice téměř 135 miliony Kč v následujících 20 letech? Nebo z fúze turnovské a liberecké nemocnice vycouvat? Složité rozhodnutí, které tak jako tak ovlivní město Turnov v následujících desetiletích. A nebyl na to mezi zastupiteli vůbec jednoznačný názor, na rozdíl od dalších akcionářů – Libereckého kraje a města Liberec. Zastupitelstva kraje a Liberce svůj díl příspěvku jednomyslně schválila ještě před zasedáním zastupitelů v Turnově. Město Turnov je 10procentním akcionářem Krajské nemocnice Liberec, Liberecký kraj drží 74,23 % a město Liberec 15,77 % akcií.

Obhajovat projekt modernizace přijel na zasedání turnovských zastupitelů prof. Petr Moos z týmu, který modernizaci připravuje. Vahou svých zkušeností a odborné fundovanosti (v minulosti byl mj. i ministrem dopravy) se snažil zdejší zastupitele přesvědčit pádnými argumenty. „KNL je i vaše nemocnice. Turnov je akcionářem. Když se nám projekt první etapy modernizace nepodaří dotáhnout, vrátí se liberecká nemocnice opět na úroveň krajské nemocnice. Mladé lékařské týmy odejdou a lidé z regionu budou muset za vyšší úrovní péče dojíždět do Prahy, Hradce Králové či Ústí nad Labem,“ uvedl Petr Moos. Díky fúzi nemocnic podle něho úroveň nemocnice v Turnově výrazně roste.
„Jako první chceme v Liberci vybudovat nové centrum urgentní péče. Týmy lékařů pracovaly se stavbaři a projektanty, máme kompletně připravené nové uspořádání KNL. V první etapě tyto práce přijdou na 1,4 miliardy korun. Vše je vymyšlené na reálných finančních a organizačních základech,“ dodal Moos.

Liberecký kraj formou dobrovolného peněžitého příspěvku do projektu vloží jednu miliardu Kč ve zhruba 50milionových ročních splátkách v průběhu následujících 20 let. Město Liberec celkem 212 milionů ve zhruba 11milionových splátkách a město Turnov téměř 135 mil. Kč, což je přes 7 mil. Kč ročně. Výše příspěvku vychází z akcionářské struktury. Samotná KNL bude do projektu vkládat nejméně 20 mil. Kč ročně.
Podle dohody akcionářů bude zpětně investováno i do modernizace turnovské nemocnice, a to ve formě odpisů zhruba 8 mil. Kč ročně a další 3 miliony ročně ze zisku nemocnice.
Výstavba I. etapy modernizace KNL má být zahájena v listopadu 2018.

K projektu se vyjádřil i starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok): „Nejvyšší forma zdravotní péče, která může v kraji být, je tzv. centrová péče. K tomu je třeba mít odpovídající, špičkově vybavené prostory. Rozumím tomu, že se zastupitelé města složitě rozhodují, jestli vzít peníze třeba z oprav chodníků a z podpory škol a věnovat je na nemocnici. Jestliže se ale zastupitelé před námi k nemocnici přihlásili a v uplynulých 20 letech ji podpořili zhruba 200 miliony korun, měli bychom se k tomuto závazku přihlásit,“ uvedl starosta. Dohoda akcionářů podle něho umožňuje i přirozený rozvoj nemocnice v Turnově, takže ji nečeká úpadek jako některé nemocnice v okolí.

Michal Loukota z TOP 09 uvedl, že jeho strana je v Turnově dlouhodobě proti fúzi i proti této formě příspěvku. Současně nevěří, že by stát zrušení centrové péče v Libereckém kraji dopustil. Při fúzi nebyla řeč o dalších penězích města na modernizaci. Zastupitelé za TOP 09 navrhli 5 % akcií nabídnout kraji s vysvětlením, že KNL má tři akcionáře, ale zde poskytovaná péče slouží i obyvatelům dalších měst, která se na modernizaci nepodílí. Zastupitel Petr Soudský z téže strany se domnívá, že výhodnější by byla stavba nové nemocnice na tzv. zelené louce, než modernizace současného areálu KNL.

„Záměru výstavby nové nemocnice na zelené louce jsme věnovali několik měsíců práce. Stála by mimo centrum Liberce a přišla nesrovnatelně dráž než rekonstrukce současných budov,“ uvedl Petr Moos. „Současný model financování první etapy vznikl až po mnoha jednáních, kdy bylo jasné, že s dotacemi státu či EU se nedá počítat.“
Rozhodnutí o navrženém modelu financování padlo až několik měsíců po fúzi nemocnic. Zaspalo prý minulé vedení kraje, které o modernizaci nemocnice neusilovalo, současně byly vyjednány špatné podmínky pro dotace do zdravotnictví našimi zástupci v EU. Nyní je podle Moose třeba se k problému postavit čelem. „Jestliže nemá stát pořádnou koncepci zdravotnictví, tak si jí udělejme v kraji ve formě aliance nemocnic. Podívejte se na Frýdlant, jak to tam dopadlo (funguje jen oddělení následné péče a chirurgická ambulance – pozn. aut.). Tohle v Turnově jistě nechceme. V budoucí alianci má i Panochova nemocnice své pevné místo,“ doplnil Moos.

Jak uvedl zastupitel Vítězslav Sekanina (Strana svobodných občanů), není úkolem zastupitelstva města financovat zdravotnictví. Vklad Liberce navíc znamená osminu ročního rozpočtu, v případě Turnova je to třetina. „Rozhodujeme za další zastupitelstva, která přijdou po nás.“
Otakar Špetlík (ODS): „Ke KNL se chováme jako Česká republika k NATO, které nás chrání a zastřešuje. Jinak ale děláme, že se nás to netýká.“
Zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) chtěl vědět, jestli po první etapě někdo zanedlouho nepřijde s finanční podporou dalších etap. Moos: „Nepočítáme ani s korunou navíc od dnešních akcionářů na další etapy. Ty proběhnou jen tehdy, když budou k dispozici externí zdroje.“
Náměstek ředitele nemocnice Martin Hrubý připomněl, že před fúzí byla turnovská nemocnice ve ztrátě 15 milionů. Nyní je v pětimilionovém zisku. V Turnově je navíc garantován další rozvoj, zanedlouho zde otevřou nové oddělení pro léčbu nespecifikovaných střevních zánětů, jedná se o modernizaci pracovišť s CT a ARO, zdejší lékaři využívají možnosti dalšího vzdělávání v rámci KNL ad. Kdyby Panochova nemocnice zůstala osamocena, stála by město víc než příspěvek na modernizaci. A navíc by měla velmi nejistou budoucnost – viz Semily.
Zastupitel Josef Uchytil (Turnov potřebuje změnu): „Kraj v minulosti něco zanedbal a město dnes musí suplovat, co by mělo být zájmem státu. Mám takový pocit, že jsem tlačen hlasovat pro, ale spíše ze strachu než z přesvědčení.“ Starosta Hocke: „I Maškovka bude limitovat další zastupitelstva. Nikdo nikoho netlačí, ale zamysleme se nad tím zodpovědně. Já dnes jinou možnost nevidím.“

V hlasování 15 zastupitelů napříč politickým spektrem rozhodlo, že město Turnov I. etapu modernizace KNL podpoří a zaváže se k pravidelným splátkám na dobu dalších 20 let; devět zastupitelů bylo proti a jeden se hlasování zdržel.

PODPORA SPORTU A KULTURY
Každoročně se opakující poměrně zjitřené jednání o příspěvcích na sport – z rozpočtu města je rozdělována částka 5,9 mil. Kč – nabralo tentokrát ještě větší otáčky. Hokejový klub totiž v rámci schválených pravidel žádal o příspěvek ve výši 800 tisíc Kč, s čímž nebylo dopředu počítáno. Činnost hokejistů se prostě rozjela víc, než se předpokládalo. Jak zaznělo při projednávání, napříště budou muset být pravidla změněna v podobě jakéhosi stropu pro výši příspěvků. Nakonec hokejisté dostanou na podporu činnosti 457 tisíc Kč.
Pro rozdělení navrhovaného poměru příspěvků hlasovalo 18 zastupitelů, pět se jich hlasování zdrželo.
Z kulturního fondu byla bez problémů rozdělena částka 400 tisíc Kč, pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé.

TRANSPARENTNOST MĚSTA
TOP 09 u zastupitelů uspěla se snahou o větší transparentnost města. Celkem 15 zastupitelů podpořilo návrh rozšířit tzv. rozklikávací rozpočet města o členění až do jednotlivých faktur.

GREENWAY JIZERA
Všech přítomných 23 zastupitelů podpořilo návrh podání žádosti do dotačních programů Libereckého kraje na projekt pokračování cyklostezky Greenway Jizera z Turnova do Svijan.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.