ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD LEDNA NÁS ČEKÁ PODSTATNÁ ZMĚNA V LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

0

Zářijové zasedání turnovských zastupitelů se neslo na vlně několika témat. Studenti „hotelovky“ zastupitelům přiblížili svůj pohled na dění ve škole, došlo na opravu pomníku významného rodáka Antonína Marka na vyšehradském hřbitově (obě témata si můžete přečíst v samostatných článcích), zastupitelé vyslechli zprávu o modernizaci Krajské nemocnice v Liberci, rozhodli o prodejích městského majetku i o tom, kdo letos získá Cenu obce. Nejdůležitější byla patrně debata o novém způsobu likvidace komunálního odpadu od občanů.

Současný systém zahrnuje platbu tzv. na hlavu – všichni obyvatelé města platí částku 660 Kč ročně. Slevy mají důchodci, zdravotně postižení a další. Kromě toho v posledních dvou letech funguje pytlový sběr separovaného odpadu s finanční motivací. Občané, zapojení do systému, na radnici obdrží kromě štítku se svým číselným kódem ještě pytle na jednotlivé komodity, které zaplněné odpadem první středu v měsíci přistaví před svůj dům. Pracovníci technických služeb poté v několika dnech pytle svezou a roztřídí, občané získávají slevu na roční platbě podle množství a druhu separovaného odpadu. Částky nejsou nikterak vysoké, většina lidí dosáhla na maximálně desetikoruny. V podstatě bylo jasné, že systém se dlouho neudrží. Byl zbytečně nákladný a nebyl ani příliš ekologický – multikára křižovala ulicemi a vozila vzduch v neslisovaných pet lahvích.

Jak na zářijovém zasedání zaznělo, o změnách se živě diskutuje od letošního jara. Podle místostarostky Jany Svobodové (ANO 2011) byly vloni celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu 12,3 mil. Kč, od občanů bylo vybráno 8,1 mil., zbylou částku ve výši 4,2 mil. Kč uhradilo město z rozpočtu. Náklady na pytlový sběr byly 541 tisíc Kč, dotace od firmy EKOKOM 200 tisíc.

Návrhy na změny v současném systému představil Zbyněk Báča (Turnov potřebuje změnu). Pytle se již nebudou vyvážet jako dosud, ale občané je budou vozit na dvě shromažďovací místa. Jedno bude v areálu technických služeb u železniční zastávky, druhé ve sběrném dvoře na Vesecku. Za množství takto odevzdaného odpadu lidé  získají dvojnásobek současné motivační částky.
V případě biopopelnic by se mělo jednat o poplatku, kterým by občané pomohli náklady na svoz ekonomicky více narovnat (nejvíce se hovořilo o částce 200 Kč na rok).

V diskuzi zastupitel Vítězslav Sekanina (Strana svobodných občanů) navrhl pytlový sběr zrušit úplně a využít pouze četná separační místa ve městě. Tomáš Tomsa (ANO 2011) připomněl, že hlavním smyslem by měla být minimalizace směsného odpadu, tedy co největší množství odpadu by lidé měli separovat.
Pro zrušení pytlového sběru hlasovali pouze čtyři zastupitelé, 19 hlasy byl odsouhlasen návrh Zbyňka Báči, aby pro pytlový sběr byla vyčleněna dvě místa ve městě, kam budou moci pytle občané odkládat v libovolnou dobu, i mimo pracovní dobu technických služeb či sběrného dvora. Multikára s odpady křižující tři dny město tedy od ledna příštího roku z ulic zmizí. Ti, kdo nebudou chtít pytle na dvě daná místa vozit, budou moci využít více než šedesáti sběrných hnízd na separovaný odpad roztroušených po městě, přijdou ale o cenové zvýhodnění ročního poplatku. Svoz biopopelnic zatím zpoplatněn nebude, pro částku 200 Kč ročně hlasovalo jen 12 zastupitelů. V nejbližších měsících ale bude město muset řešit problém, jak naplnit kapacitu nové kompostárny v Malém Rohozci, jinak totiž hrozí pokuta za nedodržení podmínek poskytnutí dotace.

Téma, které bude v letošním podzimu rezonovat, je záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec. Průměrné stáří budov nemocnice je přes sedm desítek let, inventář je zastaralý, do pár let nebude nemocnice schopna plnit ty nejnáročnější medicínské standardy pro špičková pracoviště. Modernizace současného areálu je plánována na 4,5 miliardy Kč, první etapa, která se nyní intenzivně připravuje, obnáší zhruba 1,4 miliardy. Ve hře je forma financování za pomoci dotace, není ale vyloučeno, že náklady na stavbu budou muset nemocnice a její akcionáři hradit ze svého. V případě Turnova se hovoří o částce 6,7 mil. Kč ročně na dobu 20 let. Částka ani forma ale ještě nejsou jisté, může se změnit akcionářská struktura, bude se hledat možnost, jak by město platilo co nejméně, nebo peníze investovalo do rozvoje Panochovy nemocnice. Téma se do konce roku na jednání ještě vrátí, zatím zastupitelé 16 hlasy vzali na vědomí záměr modernizace krajské nemocnice a souhlasili s předloženým harmonogramem první etapy.

Zastupitelé také odsouhlasili záměr prodeje bytového domu čp. 81 u bývalého kina v Žižkově ulici a souhlasili s udělením Ceny obce výtvarnici Evě Mastníkové a malíři a varhaníkovi Pavlu Holasovi in memoriam. Čestné občanství města letos uděleno nebude.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.