ZASTUPITELÉ JEDNALI. OD INKUBÁTORU PO PODPORU MÉDIÍM

0

Úvodem úterního zasedání turnovského zastupitelstva města (25. října) jeho členové bezproblémově odhlasovali ukončení jednoho lehce megalomanského projektu, kdy chtěl Liberecký kraj spolu s jednou soukromou univerzitou z Ostravy v návaznosti na zdejší „hotelovku“ realizovat tzv. podnikatelský inkubátor; tedy vzdělávací zařízení zhruba mezi vysokou a vyšší odbornou školou. Zřízení inkubátoru podporoval dřívější radní pro školství Libereckého kraje, inkubátor měl být jakousi „náplastí“ na nechtěné sloučení dvou středních škol v jednu – Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu.

Tento záměr nebyl nikdy naplněn, ale také ani zrušen. Nyní ale nové krajské vedení přikročilo k nutnosti zrušit inkubátor oficiálně pro finanční náročnost a diskutabilní účelnost. Rozhodnutím zastupitelů vedení města záměr zruší definitivně podpisem dohody s Libereckým krajem. Zde je dobré poznamenat, jak řekl vedoucí odboru školství turnovské radnice René Brož, město Turnov do tohoto projektu nevložilo žádné finanční prostředky!

Zrovna tak poměrně bezproblémově zastupitelé schválili další bod jednání z oblasti školství – materiální pomoc Střední uměleckoprůmyslové škole šperkařské. Ta se podle vyjádření ředitelky školy Jany Rulcové dostala do velmi vážné finanční situace. Škola hospodaří v provozní ztrátě a je vystavena tlaku zřizovatele, Libereckého kraje, na sestěhování z důvodů provozních do jediné budovy, což by vedlo k opuštění historické budovy školy, která patří městu a kraj za ni musí platit nájem! Navíc škole chybí prostředky na zprovoznění počítačové sítě a materiál na maturitní práce studentů. Zastupitelé na tyto skutečnosti reagovali poskytnutím účelové neinvestiční dotace na zakoupení aktivních prvků počítačové sítě a materiálu na maturitní práce studentů v částce 78 500 Kč. Před tím už radní města ponížili nájem pro rok 2012 ve výši 57 782 Kč a úhradu mimořádných výdajů na opravy v částce 22 500 Kč.

 
Turnov se také přihlásil do Národní sítě zdravých měst České republiky. Asociace těchto měst byla založena v roce 1994, v současnosti zastřešuje zhruba stovku měst. Posláním asociace je podporovat kvalitu veřejné správy na místní úrovni, více diskutovat s veřejností pomocí různých projektů, jako jsou „Projekt zdravé město“ nebo „Místní agenda 21“. Podle zastupitelky Evy Kordové, která má tuto problematiku prostřednictvím komise pro občanské záležitosti na starosti, je přistoupení k této asociaci pro město výhodné při získávání externích finančních zdrojů, může také využít zkušenosti a poznatky ostatních měst pro některé specifické činnosti vyplývající především z tzv. MA 21.
 
Podle předpokladů nejdiskutovanějším tématem říjnového zasedání turnovských zastupitelů byl materiál o podpoře místních médií, který předložila místní opoziční zastupitelka Martina Pokorná. Ta ve svém materiálu nejdříve shrnula dosavadní podporu města, která médiím plyne:
Hlasy a ohlasy Turnovska – 300 tisíc Kč ročně (náklad 1800 výtisků měsíčně, 11 vydání v roce, časopis má pro zprávy z radnice vyčleněny zvláštní stránky), televizní vysílání BonusTV Milana Brunclíka, resp. Televize Turnov – zhruba 500 tisíc Kč ročně (relace v týdenním cyklu, o prázdninách jednou za měsíc), časopis Turnovsko vydavatele P. Matyse – objednané články podle potřeby (náklad 1200 výtisků měsíčně, 12 čísel v roce), zpravodajské noviny Turnovsko v akci vydavatele P. Charouska – radnice si platí sloupek v novinách, cena 3500 Kč bez DPH za sloupek (čtrnáctideník zdarma do schránek, náklad 12 500 výtisků), GENUS TV – upoutávky na významné akce, v tomto případě radnice platí 7200 Kč za jednu minutu.

Zastupitelce Pokorné se nelíbí především skutečnost, že opozice nemá přístup do radnicí podporovaných médií, z HOTu například zmizela anketa zastupitelů, ve které své názory prezentovali i opoziční zastupitelé, snížil se zde počet radničních stránek, v televizních relacích se objevuje pouze vedení města. Většina stížností opozice se týkala právě televizního vysílání, které má podle ní nízkou zpravodajskou hodnotu, tvůrce TV Milan Brunclík navíc v jednom materiálu, kterým reagoval na stížnosti opozice, nazývá své vysílání zpravodajstvím, podruhé publicistikou, podle Pokorné není příliš jasné jaká je sledovanost televize ad. Starostka Hana Maierová namítla, že opozice se v televizním vysílání může objevit, v případě zájmu zahrne její námět do objednávky relace. „Za dobu vysílání jsem nezaznamenala od opozice jediný podnět,“ řekla starostka. „V případě, že někdo zpracovává zpravodajský materiál, mělo by být v jeho zájmu k tématu získat více názorů, tak jako to dělají ostatní novináři, na to nepotřebujeme prostředníka,“ kontrovala Pokorná. Diskuzi v podstatě svým návrhem ukončil zastupitel Ondřej Halama. Ten, protože jde podle něho o závažné téma, kolem kterého je spousta nejasností a je tu potřeba mnoho dalších údajů zjistit a ověřit, navrhl rozhodnutí o příspěvku jednotlivým médiím odložit na prosincové jednání zastupitelstva tak, aby šlo ještě příslušně upravit rozpočet města na příští rok. (Podklady k projednávání tohoto bodu najdete ZDE.)

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.