ZASTUPITELÉ JEDNALI O KNIHOVNĚ, BIU RÁJ, NEMOCNICI, PRIORITÁCH, UMĚLÉ TRÁVĚ A O STŘELNICI (+ANKETA)

0

Úvodem březnového jednání zastupitelů Michal Loukota (TOP 09) navrhl krátce zhodnotit návštěvu prezidenta republiky v Turnově a poděkoval svému zastupitelskému kolegovi Josefu Uchytilovi (Turnov potřebuje změnu) za iniciativu vedoucí k tzv. Turnovské výzvě, kterou podepsala nadpoloviční většina zastupitelů, i za důstojný průběh setkání na Střelnici, kde byla výzva představena. Tomáš Hudec (ČSSD) reagoval odmítavě, podle něho to nebylo v rámci prezidentské návštěvy vhodné… Zastupitelé dále jednali o budoucnosti knihovny, využití Bia Ráj, o modernizaci krajské nemocnice, fotbalovém hřišti s umělou trávou ad.

KNIHOVNA
V rámci projednávání budoucnosti turnovské knihovny byli vyhlášeni tři nejlepší tátové – čtenáři za loňský rok (a jejich děti). Byli to: Jiří Moudrý s dětmi Lukášem a Lucií, Radim Pochop se synem Jáchymem a Ondřej Zajíc se synem Šimonem.
Z vystoupení Víta Richtera z Národní knihovny ČR se zastupitelé a potažmo i veřejnost dozvěděli, že knihovny v naší zemi ročně v souhrnu navštěvuje více lidí než třeba fotbalovou či hokejovou extraligu, že Češi patří k národům, které čtou, a že podle statistik by na každých tisíc obyvatel mělo být k dispozici 60 metrů čtverečních prostoru knihovny. V tomto srovnání v Turnově vychází jen 31 metrů čtverečních. Richter popsal naprosto nevyhovující poměry v současné městské knihovně, které jsou dávno za zenitem oboru. Podle něho je moderní knihovna centrem, kde se shromažďují poznatky ze všech oborů lidské činnosti, v případě stavby nové budovy je vždy výhodnější, když stojí v centru města než na periferii. „O sportu a jeho podpoře jednáme skoro na každém zastupitelstvu, proč nám činí takový problém jednat o podpoře knihovny a kultury?“ podotkla místostarostka Petra Houšková. Zastupitel Karel Jiránek (oba Nezávislý blok) vzpomněl, že za pět let bude turnovská knihovna slavit 200. výročí, a tak by vůbec nebylo špatné oslavit to otevřením nové budovy.

BIO RÁJ
Nevyužitý objekt Bia Ráj v Žižkově ulici. Po přesunu kina do Střelnice budova chátrá, město se ji zatím bezvýsledně snažilo prodat či zde umístit něco smysluplného. Nyní se možná konečně pomyslné ledy hnuly. Na výzvu starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) dorazily celkem tři nabídky na využití kina; čtvrtá je na odprodej objektu.
* První možností je bývalé kino přestavět na Lezecký ráj. Za záměrem stojí parta zdejších horolezců. Vznikla by tady funkční lezecká stěna, jaké jsou například v Praze, Liberci či v Jablonci nad Nisou, sportovní centrum by nabízelo atraktivní trávení volného času celým rodinám, včetně samozřejmě návštěvníků Českého ráje, který je kolébkou horolezectví u nás. Předpokládané náklady na přestavbu objektu jsou 25 mil. Kč, horolezci chtějí využít některý z dotačních titulů EU. Budoucí provoz areálu by měl probíhat bez zatížení městského rozpočtu.
* Společnost 99 Factory by ráda budovu kina využila jako krytý skatepark a alternativní kulturní prostor.
* Nabídku předložil i Nikola Šebesta, kterého veřejnost zná jako dlouholetého promítače v kině. Ten by rád do budovy vrátil promítání třeba v podobě filmových festivalů 70 mm filmů, mohlo by zde vzniknout nahrávací studio („Bývalé kino v Žižkově ulici má nejlepší akustiku ze všech sálů v Turnově.“). Místo by tady měly najít i různé spolky.
* Firma pana Knoblocha by ráda objekt odkoupila a zřídila zde 3D tiskárnu, což je jedna z technologií budoucnosti – nabízí se využití i pro zdejší šperkaře, SUPŠ, tvůrčí dílny ad.
* A stále zde je podle předloženého materiálu i možnost úpravy bývalého kina na knihovnu, s čímž ale nesouhlasí knihovníci, ani kulturní komise…
O budoucnosti budovy v Žižkově ulici rozhodnou zastupitelé na svém zasedání v dubnu.

MODERNIZACE KNL
„Jestliže v budoucnu chceme zachovat v liberecké krajské nemocnici tzv. centrovou péči, nevyhneme se její modernizaci. Padlo rozhodnutí, že nedojde ke stavbě nové budovy, ale k modernizaci stávajícího areálu. Město Turnov je akcionářem, týká se to tedy i nás. O podpoře záměru se bude jednat patrně letos v září,“ shrnul starosta Hocke. Přítomný ředitel krajské nemocnice Luděk Nečesaný vysvětlil, že původním záměrem bylo využít dotační tituly EU, což se ale ukázalo jako prakticky nemožné. Bude se tedy muset postupovat za pomoci úvěru (více o problematice píšeme ZDE). Město Turnov by podle současného záměru nepomáhalo splácet úvěr na stavbu v Liberci, ale určitou částku (asi 6 – 7 mil. Kč ročně) by poukazovalo na modernizaci vlastní nemocnice. Zastupitelé většinou 23 hlasů souhlasili s aktualizovaným záměrem dalšího rozvoje krajské nemocnice, o výši příspěvku se bude jednat letos na podzim.

INVESTIČNÍ PRIORITY
Je dobrým zvykem, aby si nově zvolené zastupitelstvo stanovilo své priority na celé čtyřleté funkční období. Dělá se to tak, že jednotliví zastupitelé prostě dle svého uvážení „obodují“ akce s náklady nad 10 a pod 10 milionů korun a prostým součtem jsou stanoveny priority. Nebývá to samozřejmě materiál, který se potom striktně dodržuje, protože se může objevit nějaká dotace a podobně, nicméně je stanovení priorit docela dobrým pomyslným zrcadlem rozložení názorů a pohledů napříč zastupitelským sborem. Výsledky by měly být známé v dubnu. U akcí nad 10 milionů je v seznamu mj. rekonstrukce ZŠ v Mašově (stav budovy je alarmující!), rekonstrukce horní části Nádražní ulice, rekonstrukce Havlíčkova náměstí, oprava divadla ad. V akcích pod 10 milionů najdete třeba rekonstrukci Markovy ulice, sjezd a nájezd na průtah ve Fučíkově ulici, pokračování projektu Greenway Jizera z Turnova do Příšovic ad.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU
Několik let se v Turnově hovoří o potřebě fotbalového hřiště s umělou trávou. Fotbalisté všech generací musí jezdit trénovat do okolních měst. Na podzim 2014 město obdrželo stanovisko Českomoravského fotbalového svazu, že by v roce 2015 mohlo obdržet dotaci na výstavbu fotbalového stadionu s umělou trávou. Hledalo se místo, v úvahu mj. přicházely plochy pod střední školou u nádraží, areál Maškovky či plocha bývalého škvárového hřiště za tratí v Koškově ulici. Nakonec volba padla na Koškovu ulici v sousedství stávajícího fotbalového areálu. Výhodou je existence zázemí, nevýhodou je plocha pozemku v zátopovém území, což stavba musí zohlednit. Náklady jsou zhruba ve výši 21 mil. Kč, dotace z ministerstva školství by měla přesáhnout 14 mil. Kč, spoluúčast města představuje 30 %, tj. zhruba 6 mil. Kč. Zastupitelé v této fázi měli schválit pouze prostředky na vypracování projektové dokumentace ve výši zhruba 350 tisíc Kč.
Zastupiteli Zbyňku Báčovi (Turnov potřebuje změnu) by se zdálo logičtější, že zastupitelé nejdříve stanoví priority a až následně podle výsledku záměr podpoří, nebo nepodpoří. Starosta Hocke připomněl, že o hřišti se jedná již několik let a bude-li na podzim vypsán dotační titul, musí mít město k dispozici stavební povolení. Zastupitel Josef Uchytil by si přál, aby záměr vycházel z dlouhodobé koncepce sportu ve městě; částka 6 milionů jako spoluúčast města se zdála vysoká Evě Kordové i místostarostce Houškové (obě Nezávislý blok). Radní Jaroslav Knížek (ANO 2011) připomněl, že záměr je tu již od roku 1998, fotbalisté nemají zejména v zimě kde trénovat, musí dojíždět do okolních měst, což obnáší další náklady. „Kdybychom poměrně vysokou dotaci na stavbu hřiště s umělou trávou odmítli, byli bychom asi jediní v republice,“ zdůraznil Knížek.
V závěrečném hlasování zastupitelé schválili vypracování projektové dokumentace 16 hlasy, osm zastupitelů se zdrželo. Zajímavostí bylo, že „pro“ hlasovala jen část zastupitelů koaličního Nezávislého bloku. Záměr tak prošel díky hlasům TOP 09 a ČSSD.

KAVÁRNA NA STŘELNICI
Zajímavostí na závěr jednání byla nepříjemná situace v restauraci na Střelnici, kde v dubnu ukončí činnost další nájemce. Těžko spekulovat, proč se rozjet restauraci v kulturním domě ještě nikomu pořádně nepodařilo. Zastupitelé nakonec 16 hlasy rozhodli, že dají šanci kulturnímu centru, aby provoz zařízení zkusilo vlastními silami. Půjde ale pouze o provoz kavárenského typu s lehkým bufetovým servisem, jídlo by se zde mělo podávat pouze při větších akcích v sále. Zastupitelé schválili KCT půjčku ve výši 500 tisíc Kč na dovybavení gastroprovozu.
Přejme si, aby se kavárna setkala s přízní obyvatel města a návštěvníků. Zejména v nadcházejícím letním období by bylo smutné vidět příjemnou venkovní předzahrádku zavřenou!

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.