ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, DŮM PŘÍRODY, POLICIE, SPOŘITELNA, NEMOCNICE…

0

Pozemky v Maškově zahradě, za které by město mohlo získat zhruba 30 milionů, které chybí do dofinancování stavby sportoviště, se prodávat nebudou. Mezi turnovskými zastupiteli panuje většinová shoda, že jde o strategické místo, jehož další rozvoj by se měl řešit až po dostavbě koupaliště a zimního stadionu, což zní moudře. Také se asi s konečnou platností nebude kupovat objekt spořitelny na náměstí, nabízených devatenáct a půl milionu nestačilo a zastupitelé hlasováním rozhodli, že víc nedají. Jako třaskavý balíček se jeví některé záměry krajské nemocnice, ale o tom pěkně popořadě. Únorové zasedání zastupitelů bylo velmi zajímavé, když už mnoho občanů nechodí přímo do sálu Střelnice, snad sedí doma u počítače u on-line přenosu.

VHS
Vodohospodářské sdružení Turnov, cena vody a provozování vodohospodářského majetku, to bylo velké předvolební téma a zůstává jím i půl roku po komunálních volbách. Předseda Rady VHS Milan Hejduk představil zastupitelům a veřejnosti fungování společnosti. V našem regionu jde obrazně řečeno o 480 kilometrů vodovodů, 240 kilometrů kanalizací, čistírny odpadních vod a další zázemí v úhrnné hodnotě 2,5 miliardy Kč. Město Turnov vlastní z celkového objemu majetku 36 %! Jak Hejduk zmínil, Turnov má v současnosti nejvíc dosluhujících zařízení. Především je to úpravna vody v Nudvojovicích, jejíž rekonstrukce je aktuálně připravována, letos by mělo dojít také na opravu kanalizace ve Sportovní ulici u nádraží, nový vodovod se bude dělat v Maškovce. Potřebná bude výměna technologie v čistírně odpadních vod u železniční zastávky, velká akce se chystá v horní části Nádražní ulice, kde v souvislosti s její opravou dojde i na výměnu vodovodu a kanalizace.
V diskuzi se toho probralo poměrně mnoho, s vlastní prezentací a s možnostmi dalšího vývoje vystoupil zastupitel Jiří Mikula (TOP 09), hovořilo se o variantě vlastního provozování vodohospodářského majetku, což někteří vidí jako výhodnější (zisk by nešel nadnárodní společnosti), samozřejmě se mluvilo o ceně vody, ale i o vnitřních nákladech VHS, firemních automobilech ad. Téma VHS bude zastupitele provázet velmi pravděpodobně v celém funkčním období.

POLICIE
V dalším bloku jednání se s výročními zprávami za rok 2014 představila jak „státní“, tak také městská policie. Velitel zdejšího oddělení Policie ČR Milan Drahoňovský bezpečnostní situaci na Turnovsku charakterizoval jako stabilní, rok od roku zde dochází k menšímu počtu trestných činů. „Zaznamenáváme nízkou majetkovou trestnou činnost, lidé se nemusí bát chodit v noci po městě, Turnov je jedno z nejbezpečnějších míst v republice,“ shrnul Drahoňovský. Na co bychom se podle něho měli zaměřit více, je trestná činnost páchaná na internetu. Podle velitele městské policie Luboše Trucky velmi pomáhá bezpečnostní kamerový systém, který z velké části vytlačil trestnou činnost z města. Problémy strážníkům dělá občanské soužití, psi zavření v bytech, když jejich majitelé jsou třeba na noční směně, nepořádek po psech v sídlištích ad. Výrazně také poklesl počet dopravních přestupků, ani tzv. botičky na kolech automobilů již nejsou tak vidět jako v minulosti.

DŮM PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH
Nekonečný seriál na téma Domu přírody v Dolánkách, který má vzniknout přestavbou bývalé školy u Dlaskova statku, zdá se, spěje do finále. V tuto chvíli je potvrzena dotace z ministerstva pro životní prostředí, během března má být podle starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) uzavřena kupní smlouva mezi městem a provozovatelem budoucího ekocentra. Město získá peníze za dům a za projekty, které do záměru vložilo, po dobu 10 let bude ale ekocentrum podporovat částkou do 200 tisíc Kč ročně. Vybrán už je i dodavatel stavebních prací, firma Stavokombinát Invest Liberec, s nabídkovou cenou 15,8 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná cena expozice v podkroví objektu bývalé školy má být do 8 milionů Kč bez DPH, dodavatel ještě není vybrán.
Protože jsou zde stále nejasnosti, kdo bude ekocentrum provozovat (už v minulosti si v tomto případě zastupitelé stěžovali na účelově podávané informace), ptal se zastupitel Michal Loukota (TOP 09), jestli nebudou muset zastupitelé o příspěvku na provoz znovu hlasovat. Pravděpodobně budou…
Zastupitel Otakar Špetlík (ODS) připomněl, že by zde měla fungovat spolková místnost pro obyvatele Bukoviny a Malého Rohozce. Pro starostu Hockeho je Dům přírody, který má být dokončen na konci letošního roku, doplňkem v nabídce turistického ruchu. Tomáš Hudec (ČSSD) zopakoval své výhrady, podle něho je projekt silně předražený a lepší by bylo, kdyby děti chodily rovnou do přírody…

ŠETŘILOVSKO
Také nepodařený prodej kdysi vyhlášené restaurace má další kolo. Kupec, který chtěl nemovitost získat vloni, sice restauraci provozuje, ale peníze za nákup objektu nezaplatil. Postupně alespoň splácí dlužné částky za nájem a energie. Nájemní smlouva zatím platí do konce dubna. Zastupitelé po diskuzi souhlasili s novým vyhlášením prodeje nemovitosti za 3,5 mil. Kč s tím, že by zde i do budoucna rádi viděli restauraci či kavárnu.

NEMOCNICE
Jak uvedl starosta Tomáš Hocke, chce pravidelně zastupitele a veřejnost seznamovat s aktuálním děním v Krajské nemocnici Liberec, jejíž součástí je od loňského roku také nemocnice v Turnově. Město Turnov je jedním z akcionářů společnosti. Hocke představil současnost, ekonomické výsledky a rozvojové plány (většinu z toho jsme již popsali v samostatných článcích dříve – pozn. aut.). Jako úplnou novinku představil záměr rekonstrukce nemocničního areálu v Liberci. Původně zaznělo, že v Liberci by nový areál měl vyrůst tzv. na zelené louce. Dnes to vypadá, že na novou stavbu nebude k dispozici žádný vhodný dotační titul. Dojde tedy na zásadní úpravu stávajícího areálu v centru města. Krajská nemocnice by si měla vzít na stavbu úvěr 1,2 miliardy Kč. Na zhruba dvacetiletých splátkách úvěru by se jako akcionář měl podílet také Turnov. Mělo by se jednat o 6 milionů ročně. Hocke ale zdůraznil, že se o celém záměru teprve diskutuje a toto vše lze brát pouze jako prvotní informaci. „Už je to tady,“ komentoval slyšené zastupitel Karel Jiránek (Nezávislý blok) v narážce na skutečnost, že když se hovořilo o fúzi nemocnic, zaznělo, že Liberec na město Turnov již nebude mít další finanční požadavky. „Budeme-li chtít podpořit takzvanou centrovou péči v dosahu města a nejezdit do Prahy nebo Ústí nad Labem, budeme o tom muset jednat. Bude to ale velmi složité,“ naznačil starosta Hocke. V příštích měsících půjde o hodně skloňované téma.
A hodně se patrně bude mluvit i o Cateringu Krajské nemocnice Liberec, v kterém jedni spatřují nestandardní podnikání s výhodami veřejného sektoru, druzí vítaný další příjem do ekonomiky nemocnice, jejíž provoz je v plusových číslech. „Když bude nemocnice provozovat lékárnu či zdravotnické potřeby, je to v pořádku, když ale provozuje hospodu, kde se nalévá alkohol, považuji to přinejmenším za neetické,“ uvedl zastupitel Michal Loukota v narážce na Radniční sklípek v Liberci a myšlenku podobnou restauraci otevřít i v Turnově. Jeho kolega Jiří Mikula zase doufá, že podnikatelský subjekt v rámci nemocnice má oddělené účetnictví, aby bylo zřejmé, že sem nepřispívají daňoví poplatníci. Další diskuze se poté stočila na téma „nadstandardní péče“, jako je tzv. lehká sádra a způsob jejího poskytování v turnovské nemocnici.

SPOŘITELNA
Ze zajímavých témat závěr jednání patřil záměru koupě objektu spořitelny na náměstí, o kterém jsme již na TvA psali. Zastupitelé pověřili starostu města, aby po prvním kole nabídl za město částku také v kole druhém. Bylo to včetně odpuštění nájemného pro pobočku spořitelny na dva roky 19,6 mil. Kč. Jak ale starosta sdělil, zprostředkující realitní kanceláři to bylo málo a do dalšího kola město připuštěno nebylo. Hocke poté ještě požádal zastupitele o orientační hlasování, kdyby město nakonec nabídlo částku 25 milionů. Pro tento návrh ale bylo pouze 11 zastupitelů. Radnice tedy patrně nebude mít na další osud budovy spořitelny velký vliv.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.