ZASTUPITELÉ JEDNALI: ZKOUŠKA Z DEMOKRACIE (?!)

0

Výjimečné bylo dubnové zasedání turnovských zastupitelů. Ne ani tak projednávanými body, ale formou diskuze po hlasování o jednom z poměrně zásadních návrhů, který prošel o jeden jediný hlas. To by bylo v pořádku, kdyby poté jeden ze zastupitelů toto hlasování nezpochybnil. I to by bylo v pořádku, kdyby tak učinil bezprostředně po hlasování a ne až po delší době, kdy už zastupitelé o dalším z bodů hlasovali. V nadcházející diskuzi padly snad všechny možné návrhy – hlasování platí, protože dotyčný se ozval pozdě, hlasovalo se o zrušení tohoto usnesení, zpochybnění dalšího hlasování ad. Až po závěrečné konstatování, že se o věci bude znovu hlasovat v květnu. I když leckdo mohl po právu nad výroky některých zastupitelů kroutit hlavou, co je důležité, že tyto mohly zaznít. V tom je podstata demokracie. A jestli na základně této zkušenosti zastupitelé přijmou dodatek k hlasovacímu řádu, jak se v podobných případech příště zachovat, jen dobře!

Škoda je, že tuto „lekci demokracie“ mohlo sledovat jen pár diváků v sále, pro jejichž spočítání bohatě stačí prsty jedné ruky. Občané, kteří zasedání zastupitelů chtěli sledovat na internetu, měli tentokrát smůlu. Část jednání šel jen obraz, poté byl k dispozici i zvuk, ale jeho kvalita od sledování zájemce spolehlivě odradila…

ÚPRAVA PARKŮ
V úvodu jednání zastupitelé projednali záměry úpravy parku u letního kina a také vstupní partie Metelkových sadů. V parku u letního kina má vzniknout větší hřiště pro starší děti na místě dnešního dožilého, dojde na úpravu cest a prostoru vchodu do letního kina. Předpokládané náklady jsou 9 mil. Kč. V případě Metelkových sadů se jedná o vstupní část, kde se od parku odděluje místní komunikace vedoucí do Dolánek. Upraveno má být také dětské hřiště. Odhad nákladů je do 5 mil. Kč. S realizací obou projektů se bude čekat na dotaci z příhraničních projektů, resp. na finanční možnosti města.

VHS TURNOV
Zastupitel Jiří Mikula (TOP 09) kolegyně a kolegy seznámil s činností Dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov. Ve svém vystoupení přednesl náměty na řešení jednotlivých problémů, mj. navrhl, aby starosta města Tomáš Hocke převzal politickou odpovědnost za chod VHS a stal se předsedou sdružení s tím, že fyzicky bude organizaci řídit vybraný manažer. Druhý návrh zněl na vytvoření nezávislé analýzy nakládání s vodohospodářským majetkem, na základě které by potom zastupitelé mohli zvolit variantu nejvýhodnější pro Turnov. Může to být vznik vlastní, nové organizace, resp. spolupráce s obcemi, které o ni budou mít zájem.  V současném VHS má Turnov největší podíl majetku ze všech členských měst a obcí, ale podle Mikuly jen velmi malou možnost chod společnosti ovlivnit. Zastupitel Petr Soudský (TOP 09) zdůraznil, že město by mělo vědět, jak nejlépe vodohospodářský majetek spravovat po roce 2020, kdy vyprší koncesní smlouva se současným provozovatelem (SČVaK). Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) odmítl kandidovat na předsedu VHS, co se týká nezávislé analýzy, tu by měly podpořit případně i další obce. Tomáš Hudec (ČSSD) připomněl nespokojenost občanů s výší ceny vodného a stočného. Josef Uchytil (Turnov potřebuje změnu) konstatoval, že turnovští zastupitelé jsou odpovědni především svým občanům, a proto by měla nezávislá studie vzniknout. V diskuzi vystoupil i Milan Hejduk, předseda Rady VHS Turnov. Podle něho organizace funguje dobře, daří se jí získávat dotace ze všech možných zdrojů a v nejbližší době bude investovat nejvíce prostředků právě do Turnova – mj. rekonstrukce Nádražní a Přepeřské ulice.
V závěrečném hlasování se nejtěsnější většina 14 zastupitelů vyslovila pro vznik nezávislé analýzy, šest bylo proti a pět se hlasování zdrželo. V tuto chvíli se tedy zdálo, že studie vznikne.

ŠETŘILOVSKO
Od roku 2012 se město snaží prodat objekt dnes již bývalé vyhlášené výletní restaurace Šetřilovsko. Nejdříve chtělo 3,5, poté 4 mil. Kč. Kupec se nenašel. Cena byla v únoru letošního roku snížena na základě zájmu konkrétní osoby na 2,950 mil. Kč. V termínu do 11. dubna odbor správy majetku obdržel čtyři nabídky. Výběrového řízení se nakonec zúčastnili dva zájemci. Rozhodovala výše nabídkové ceny. Nejvíce nabídla firma Zikuda Turnov – 3,710 mil. Kč. Celkem 22 zastupitelů hlasovalo pro prodej nemovitosti.

„LEKCE DEMOKRACIE“
Zastupitel Arnošt Černý (Ano 2011) zpochybnil své hlasování v případě rozhodnutí o vzniku nezávislé analýzy o budoucnosti VHS. Zvedl červenou kartu „ne“, ale na hlasovacím zařízení zmáčkl omylem „ano“. Chce tedy hlasování zopakovat. Ozval se až po delší době, protože nechtěl narušit projednávání dalšího bodu. Ivan Kunetka (Turnov potřebuje změnu) uvedl, že toto již po dalším hlasování není možné. Kompromisně se tedy hlasovalo o zrušení usnesení tohoto bodu. To ale nezískalo potřebný počet hlasů. Další hlasování o rozhodnutí, jestli analýzu ano, nebo ne, zase někteří zastupitelé zpochybnili, protože při jmenovitém hlasování nesouhlasily počty. Tomáš Hudec navrhl znovu hlasovat na  květnovém zasedání, což bylo s úlevou přijato…

OSTATNÍ
* Hvězdárna na Vrchhůře by se konečně mohla dočkat opravy; 20 zastupitelů souhlasilo s tím, aby byla podána žádost o dotaci v rámci česko-polského přeshraničního projektu.
* Výměnou a prodejem pozemků za Vesnou v sousedství Havlíčkova náměstí byly učiněny další kroky k tomu, aby tady mohlo v budoucnu vzniknout parkoviště.
* Zastupitelé rozdělili prostředky z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova, schválili neinvestiční dotace pro dobrovolné hasiče v katastru města, souhlasili s poukázáním daru z městského plesu pro ZŠ ve Zborovské ulici. Dále Geoparku Český ráj, o. p . s., poskytli dotaci 50 tisíc Kč, souhlasili s partnerskou smlouvou na další pokračování stavby cyklostezky Greenway Jizera a s opatřením pro svoz komunálního odpadu pro občany z hůře přístupných lokalit města.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.