ZASTUPITELÉ JEDNALI: PARK U LETNÍHO KINA, PŘÍSPĚVKY NA SPORT, MAŠKOVKA A TRANSPARENTNOST MĚSTA

0

Úvod červnového jednání turnovských zastupitelů patřil úpravě parku u letního kina. Ten je v posledních letech vyhledávaný nejen k oddechu, ale konají se tady i různé akce, z těch největších jsou to Staročeské trhy a Dětský den (dříve Bouda). Z minulosti existuje několik studií a záměrů na úpravu parku, které ale počítaly s náklady převyšujícími 30 mil. Kč, s doplněním mobiliáře a oplocením. Podle starosty města tohle v nejbližší době asi nebude možné a je otázkou, jestli by vůbec park měl být oplocen a na noc uzavřen. Proto vznikla studie, která počítá s postupnými a méně náročnými úpravami po jednotlivých etapách.

„Vloni byl otevřen průchod Františkánskou zahradou, letos bude nové dláždění v ulici Na Sboře, bude vydlážděn prostor u domu U Bažanta v areálu muzea, v parku se ve spolupráci se šperkařskou školou postupně objevují nové sochy,“ zrekapituloval starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Jako nejpalčivější k řešení cítí prostor kolem hřiště pro větší děti, u Pacltovy huti a vstupu do letního kina. To jsou místa, která by měla být prioritně upravena. Poté by mělo dojít k předláždění a na některých místech i rozšíření komunikací.

Zastupitelé dále schválili závěrečný účet města za loňský rok a rozpočtové opatření v tomto roce. Zahájeny budou také práce na první změně územního plánu. Podle vedoucího odboru rozvoje města Miroslava Vargy budou mít opět šanci majitelé pozemků, kteří nebyli spokojeni s jejich určením při loňském schvalování územního plánu. Tito se budou moci přihlásit a žádat změnu. V současné době mají na radnici zaevidovaných 13 pozemků, kde majitelé žádají o změnu určení, přibudou jistě další. Vše musí být řádně projednáno a projít schvalovacím procesem, který bude podle odhadu trvat zhruba rok a půl.

Poměrně dlouhou diskuzi zastupitelé vedli kolem rozdělení příspěvků sportovním subjektům. Kolem toho byla, je a asi i do budoucna bude vzrušená atmosféra. Pro některé sportovní organizace je totiž provozní příspěvek zásadní, letos navíc je rozdělován poměrně pozdě. Opoziční zastupitelé (Uchytil, Báča, Kunetka, Sekanina – Turnov potřebuje změnu, resp. Strana svobodných občanů) vyčítali místostarostce Janě Svobodové (ANO 2011) dodání neúplného materiálu, což podle nich komplikovalo rozhodování, jestli navrženou formu podpořit. Názorové problémy byly i ve sportovní komisi. Celkem je rozdělováno 5,7 mil. Kč. Jak na jednání zaznělo, někteří zastupitelé, kteří jsou současně i zástupci podporovaných organizací, jsou ve střetu zájmů. Nakonec rozdělení příspěvků prošlo díky zastupiteli Jiřímu Mikulovi (TOP 09), který se po krátkém váhání přidal potřebným čtrnáctým hlasem. Místostarostka Svobodová slíbila vznik pracovní skupiny, která by se měla pokusit tento každoroční evergreen vyřešit.

Práce na výstavbě sportoviště v Maškově zahradě pokračují. Objevily se zde tzv. vícepráce v hodnotě 1,5 mil. Kč, které spočívaly v úpravě podloží, vápnění a v geologickém průzkumu. Podle starosty města vše směřuje k tomu, že by zimní stadion měl být otevřen na svátek 28. října. Jak doplnil jednatel Městské sportovní Turnov Jindřich Kořínek, již je zpracován plán obsazenosti stadionu, jsou vyčleněny hodiny pro školy, sportovní týmy, zápasy i pro veřejnost. Proběhlo také výběrové řízení na manažera areálu, kterým bude Tomáš Špinka (dosud Žlutá ponorka). Vybíráno bylo ze sedmi zájemců. Celkem 14 zájemců se přihlásilo do výběrového řízení na funkci strojníka-ledaře, přijati byli tři z nich. Zastupitel Ivan Kunetka se ptal na osud mnohamilionové dotace, kterou slíbil zástupce hokejového svazu Slavomír Lener při schvalování výstavby areálu. O těchto penězích ale podle místostarostky Svobodové není nic známo; zatím není znám ani výsledek žádosti o dotaci na pořízení rolby, o kterou žádal hokejový klub.

Zastupitelé definitivně schválili prodej čp. 72 ve Skálově ulici Libereckému kraji. Dům se stane součástí Muzea Českého ráje, které zde zřídí expozici horolezectví. V otázce příspěvku města majitelům poškozených hrobů na Mariánském hřbitově zastupitelé vyšli vstříc a město uhradí polovinu nákladů na opravy hrobů. Jak ale důrazně zaznělo, je to poslední pomoc, protože majitelé hrobů by si je měli nechat pojistit, stejně jako si pojišťují svůj další majetek! Pojistka města se na toto nevztahuje. Hroby na hřbitově byly poškozeny letos na jaře, kdy na ně po vichřici spadl vzrostlý strom.

Zajímavé téma – větší transparentnost města. Materiál společně předkládali zastupitelé za TOP 09 Michal Loukota a Jiří Mikula spolu se starostou, resp. tajemníkem městského úřadu.
Z jejich materiálu v hlasování prošel návrh na rozklikávací rozpočet města, který by měl fungovat již od příštího roku, město také koupí hlasovací zařízení, které bude mít premiéru na srpnovém zasedání zastupitelstva. Neprošel návrh na objednávkový systém na některé odbory radnice v mimoúřední dny – hovořilo se především o odboru dopravy, kde by objednání e-mailem dopředu na určitý čas občanům ušetřilo i několikahodinové čekání při přepisu vozidla.
Záznamy ze zasedání zastupitelstva se také díky malé podpoře zastupitelů neobjeví na YouTube, nicméně záznamy několika posledních jednání jsou již k dispozici na stránkách města. Zájemci tak mohou využít on-line přenos, ale se i na jednání podívat zpětně!

Horkým bodem v závěru zasedání bylo ručení za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj, které by jinak nemohlo průběžně financovat rozpracované projekty z dotací EU. Zastupitelé měli především problém s tím, že členy Sdružení Český ráj jsou i další větší města (Jičín, Mladá Boleslav). Žádosti tohoto typu ale vždy musí řešit Turnov. Správně to není, je to ale také dáno dlouholetou podporou cestovnímu ruchu v širším regionu, kterou Turnov vždy bral za svou. Za dobu existence Sdružení Český ráj vznikly desítky smysluplných aktivit od Greenway Jizera po třeba instalaci naučných stezek a podporu turistického regionu u nás i v zahraničí, ze které profitují všichni. Zastupitelé ručení za úvěr podpořili 15 hlasy.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.