ZASTUPITELÉ JEDNALI: MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

0

Úvodem předvánočního posledního veřejného zasedání v loňském roce se turnovští zastupitelé vrátili ke smutným událostem ve firmě Agba ze začátku prosince. Starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok) ocenil práci všech hasičů, záchranářů a policistů, kteří u tragického požáru zasahovali. Mezi nimi se podle něho neztratila ani turnovská poloprofesionální hasičská jednotka či městští policisté. Město zástupcům firmy přislíbilo všemožnou podporu, mj. pomoc s úklidem, shánění skladovacích prostor a další. Na podnět několika podnikatelů a zastupitelů město zaštítí veřejnou sbírku na pomoc firmě a rodinám obětí.

Sbírka bude probíhat do 31. března, číslo konta bude zveřejněno v příštím týdnu (sbírka proběhne podle všech legislativních pravidel dle § 7 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách). Zastupitelé svým jednomyslným rozhodnutím na konto sbírky poukážou z rozpočtu města 50 tisíc Kč.

JIŽNÍ SJEZD DO FUČÍKOVY ULICE
O možnosti za peníze státu, resp. Ředitelství silnic a dálnic vybudovat sjezd a nájezd z průtahu městem do Fučíkovy ulice a současně i nájezd na průtah u ohrazenického autosalonu Ford, jsme již v TvA informovali. Tentokrát se k záměru měli vyjádřit také zastupitelé města. Starosta Hocke připomněl, že stavbou jižního sjezdu by došlo k útlumu především nákladní dopravy ve Fučíkově ulici, průjezd touto ulicí by byl pro kamiony zakázán. Současně stavba znepříjemní život obyvatel v těsném sousedství budoucího sjezdu, se kterými je třeba jednat. V případě osamoceného rodinného domu přímo pod průtahem půjde o nabídku výstavby nového domu v jiné části města. Obec Ohrazenice podporuje obě stavby, ale musí proběhnout najednou, aby nedošlo ke zhoršení dopravní situace v části obce. Byl zpracován i dopravní model, který potvrzuje zklidnění ve Fučíkově ulici, a především potřebné zklidnění dopravy v přetížené Nádražní ulici (obyvatelé dolní části této ulice dokonce iniciovali petici za zklidnění dopravy v této oblasti).
V diskuzi proti stavbě protestovali občané, kterých se jižní sjezd dotýká. Ti navrhují výstavbu kruhového objezdu přímo na průtahu u firmy Grupo Antolin (toto bylo ŘSD odmítnuto).
Podle zastupitele Sekaniny (Strana svobodných občanů) měly být oba nájezdy, resp. sjezd vybudovány už hned při zprovoznění severního obchvatu města. Lidem, kterých se stavba negativně dotkne, je třeba pomoci, jinak ale obě dopravní stavby výrazně zlepší dopravu v celé čtvrti u nádraží.
Všech přítomných 22 zastupitelů souhlasilo se záměrem výstavby nájezdu u Fordu a jižního sjezdu do Fučíkovy ulice.

UMĚLÁ TRÁVA
Pokročily práce na záměru výstavby hřiště s umělou trávou, které by mělo být na ploše bývalého škvárového hřiště v Koškově ulici. Vše závisí na dotaci ministerstva školství, odhadované náklady jsou ve výši 22 mil Kč. Stavební povolení by mělo být k dispozici na jaře. Počítáno je se spoluúčastí města – zhruba ve výši 3,5 mil. Kč, záleží na výsledku výběrového řízení na stavbu. Jestli bude přiznána dotace, by mělo být jasné v květnu, v kladném případě může stavba začít hned v červnu a na konci října bude hotovo.
Přítomní zástupci fotbalového klubu (od ledna už opět po letech jen FK Turnov) argumentují především dlouholetou potřebou podobného hřiště především na zimní tréninky. Klub si musí hřiště pronajímat za poměrně vysoké částky v okolních městech. Hřiště by ale kromě fotbalistů z Turnova a okolí mělo sloužit i dalším sportovním oddílům a školám.
Celkem 20 zastupitelů záměr výstavby hřiště s umělou trávou podpořilo, včetně maximální výše spolufinancování ve výši 20 % a zahájení hrubých terénních prací. Nikdo ze zastupitelů nebyl proti, tři se hlasování zdrželi.

REGENERACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ
Všech přítomných dvacet zastupitelů podpořilo podání žádosti o dotaci na 4. etapu regenerace sídliště u nádraží, resp. na spolufinancování z městského rozpočtu ve výši 30 % v případě, že dotace bude poskytnuta. Sídliště u nádraží je obnovováno postupně, ale pouze 1. etapa byla kryta dotací. Vloni došlo na úpravy ve Sportovní ulici, nyní by měly být opraveny části ulice Studentské, Březové a Květinové.

ROZPOČET MĚSTA
Rozpočet města bývá schvalován většinou až na konci ledna, protože ale radnice potom musí měsíc hospodařit v rozpočtovém provizoriu, je výhodnější, i vzhledem k včasnějšímu nastartování projektů, schválit rozpočet dříve. V polistopadových dějinách Turnova se to ale podařilo jen výjimečně. Výjimkou je rok 2016, rozpočet schválili zastupitelé již v prosinci. A ještě jedna skutečnost je na zaznamenání: Pro navrženou verzi rozpočtu hlasovalo všech 23 přítomných zastupitelů! 14 hlasy prošel i návrh opozičního zastupitele Jiřího Mikuly (TOP 09). Ten navrhl přesunout částku potřebnou na rekonstrukci rybníčku na Šetřilovsku na nákup registračních pokladen pro kulturní centrum.
Rozpočet města je koncipován jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Předpokládané příjmy jsou ve výši 313.908 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 255.194 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 76.660 tis. Kč a financování ve výši 17.946 tis. Kč. V roce 2016 se celkové zadlužení města sníží o částku 20.166 tis. Kč (splátky úvěrů), během roku 2016 bude dočerpáván poskytnutý dlouhodobý úvěr z roku 2015 ve výši 26 mil. Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada), a to na částku 102.818 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). S rozpočtem podrobně se můžete seznámit na internetových stránkách města.

TRANSPARENTNOST MĚSTA
15 hlasy prošel návrh TOP 09 – nově budou moci občané zjistit na internetových stránkách města přítomnost konkrétního úředníka na pracovišti.

GREENWAY JIZERA
Mluví se o dalším pokračování oblíbené cyklostezky, která v úseku Turnov – Malá Skála – Líšný trhá návštěvnické rekordy. Pokračovat by se nyní mělo z Turnova do Svijan.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.