JEŠTĚ JEDNOU K PETICI OBČANŮ NA TÉMA ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE

0

Na červnovém zasedání turnovského zastupitelstva byla vedení města, resp. všem zastupitelům předána petice občanů, která vyzývá zodpovědné činitele, aby přeložku silnice na Semily řešili mimo centrum města a aby z připravovaného územního plánu byla vyjmuta územní rezerva na tzv. odlehčovací komunikaci od centra Magic v Sobotecké ulici kolem autobusového nádraží do Žižkovy ulice (tzv. Změna územního plánu 13A). Petici v krátkém čase tří týdnů zorganizovala skupina občanů, kteří provozují i vlastní internetové stránky Turnovlidem.cz. Zastupitelé v červnu na toto téma hlasovali opakovaně (viz ZDE), přijali však pouze usnesení o nutnosti řešení obchvatu na Semily. Navíc, jak na jednání zaznělo, zastupitelé nemohou své předchozí kladné usnesení jednoduše revokovat (čili zrušit). Proces pořizování nového územního plánu, kterého je odlehčovací komunikace součástí, připouští ze zákona změnu pouze při vlastním projednávání, a to v rámci tzv. Návrhu územního plánu, který bude opět projednáván a připomínkován veřejností formou námitek a připomínek v následujících měsících.

V této souvislosti kontaktovala média a zastupitele města starostka Hana Maierová se sdělením o počtu podpisů pod peticí. Správní odbor radnice podle ní provedl kontrolu, protože na zastupitelstvu bylo konstatováno, že petici podepsalo téměř tři tisíce občanů Turnova.
„K 3. červenci mělo město Turnov 14 083 občanů s trvalým pobytem na území města. Z tohoto počtu je 11 820 voličů. Žádost číslo 1 podepsalo celkem 2 832 osob, z tohoto počtu 796 osob s trvalým pobytem mimo území města. Žádost tedy podpořilo 2 036 občanů města, z toho 215 občanů s neúplnou adresou. Budeme-li do celkového počtu občanů města počítat i ty s neúplnou adresou, pak se jedná o 14,4 % občanů města, resp. 17,2 % voličů. Žádost číslo 2 podepsalo celkem 178 osob, všichni jsou občané města,“ uvádí se ve vyjádření starostky. Ta dodala, že i tak jde samozřejmě o velké množství občanů, kteří se vyjádřili proti záměru odlehčovací komunikace, resp. chtějí jednat o přeložce na Semily mimo město. „Jen jsem chtěla, aby byla podána úplná informace, nic víc. Co se týká řešení dopravy ve městě a případné odlehčovací komunikace, tímto tématem se zabýváme již několik let, usilujeme, aby kraj řešil obchvat na Semily mimo centrum, o odlehčovací komunikaci budeme jednat opět v nejbližší době v rámci zpracovávání nového územního plánu, občané i zastupitelé budou mít ještě dostatek prostoru k vyjádření,“ doplnila starostka.

O reakci jsme také pořádali zástupce občanské iniciativy Turnov lidem Josefa Hlubučka. Šlo především o upřesnění informace, proč byly podány dvě žádosti, což na samotném jednání zastupitelstva nezaznělo dost jasně:

Původně byla uskutečněna petiční podpisová akce, která byla naplánována i avizována na období od 1. do 20. června. Tato petice byla a je formulována tak, aby obsahovala jasnou výzvu a požadavek občanů zastupitelům a vedení města. Její formulace i zpracování naplňuje i ustanovení § 16 Zákona o obcích, který ukládá tomu, komu je adresován, toto projednat. Uvedené ustanovení ukládá, aby požadavek uplatnilo 0,5 procenta trvale bydlících obyvatel starších 18 let. Tedy v našem případě asi 55 občanů Turnova.
Týden před ukončením této petiční akce bylo rozhodnuto, že bude podán ještě jeden, samostatný požadavek občanů Turnova, a to přímo ve smyslu shora citovaného zákonného ustanovení. K tomuto nás vedly následující skutečnosti:
1) K petici se chtěli připojit svým podpisem i občané z okolních obcí a měst, kteří cítili, že se jich projednávaný problém nějak dotýká. Většinou přišli a zeptali se, jestli se mohou také připojit s tím, že okomentovali důvody, které je k tomu vedou. To se přece nedá odříct. Nebo snad nikoho nezajímá názor učitelů, kteří žijí mimo město? Nemají snad právo vyjádřit svůj názor ani rodiče nebo příbuzní současných či budoucích školáků? A co lidé, kteří jsou v Turnově majiteli nemovitostí a žijí jinde, ti zřejmě nemají vůbec nárok se k něčemu vyjadřovat.
2) Na základě tohoto faktu jsme chtěli předejít tomu, aby výsledky a tím i smysl předložených požadavků mohl být jakkoli bagatelizován tím, že zde jsou i podpisy přespolních občanů. (K tomu v podstatě také došlo.)
3) Druhý požadavek byl proto formulován přímo ve smyslu daného ustanovení Zákona o obcích, aby se předešlo jakémukoli dvojsmyslnému vysvětlování nebo rozporování samotného smyslu a významu kteréhokoli z předložených požadavku občanů.
Každý z těchto požadavků byl také proto podán naprosto samostatně. Jedná se tedy o dvě nezávislé žádosti občanů, které vznášejí k zastupitelům jasné a konkrétní požadavky.    
Není vůbec podstatné, zda své požadavky vyjádřilo 1 000, 2 000, nebo 500 občanů. Podstatný by měl být pro vedení města obsah, důvody a opodstatněnost požadavků.
Josef Hlubuček, turnovlidem@seznam.cz

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.