ZASTUPITELÉ JEDNALI O PRIORITÁCH, BIU RÁJ, MĚSTSKÉM ROZHLASU A O NÁVRATU FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

0

Za minimálního počtu občanů v sále Střelnice, ale možná s o to větší diváckou sledovaností na internetu proběhlo dubnové zasedání turnovských zastupitelů. Na programu bylo několik poměrně zajímavých témat, jednalo se o budoucnosti Bia Ráj, padlo rozhodnutí o návratu farmářských trhů, končí městský rozhlas, byť možná do okrajových čtvrtí města se vysílat bude. Zastupitelé si stanovili priority na probíhající funkční období. Ze čtyřletého mandátu zatím „ukousli“ půl roku, stanovené priority tak mohou být základním vodítkem pro jejich práci.

INVESTIČNÍ PRIORITY
Až na dva zastupitele všichni ostatní odevzdali anketní lístek s prioritami na toto funkční období. Akce byly rozděleny na ty nad 10 milionů a pod 10 milionů korun. Zastupitelé navržené priority „obodovali“ a prostým součtem vzniklo pořadí.
Z akcí nad 10 milionů se na pomyslném prvním místě umístila rekonstrukce Nádražní ulice od Hotelu Beneš do Ohrazenic, dále potom rekonstrukce ZŠ Mašov, rekonstrukce ZŠ Žižkova, rekonstrukce ZŠ Skálova a dostavba ZŠ Alešova. Potřebné rekonstrukce vodohospodářského majetku, třeba úpravny vody v Nudvojovicích, skončily až ve druhé části přehledu. Z akcí pod 10 milionů má nejvíce sympatií zastupitelů 3. etapa rekonstrukce ZŠ Alešova, následuje sjezd a nájezd na průtah ve Fučíkově ulici, rekonstrukce Markovy ulice, revitalizace parku u letního kina, regenerace sídliště u nádraží. Třeba často skloňovaná rekonstrukce objektů restaurace na Šetřilovsku skončila poslední…
Z drobných akcí – chodníků – je podle zastupitelů nejpotřebnější chodník k Lidlu, přechod u Žluté ponorky a úprava chodníku u Belgického dvora na náměstí. Z místních komunikací potom oprava silnice na Kadeřavci a v Pelešanech, resp. parkoviště pod Valdštejnem a oprava chodníku na Kamenci. Jak na jednání zaznělo, priority jsou priority, vše ale záleží na penězích, které jsou k dispozici. A když je možné na něco získat dotaci, má potom ta akce přednost!
(Tady jen malý redakční komentář k tématu sjezdu a nájezdu na průtah do a z Fučíkovy ulice: Rodí se občanská iniciativa, která by ráda prosadila nájezd na průtah u autosalonu Ford a místo sjezdu a nájezdu do Fučíkovy ulice kruhový objezd u Antolinu, resp. u benzinky Kontakt. Už tady jeden podobný u stejné benzinky máme, tento by řešil v souladu s nájezdem u Fordu celou problematiku v této městské části a navíc za souhlasu obyvatel Fučíkovy ulice, kteří se jinak sjezdu a nájezdu logicky obávají…)

FINANCE
Propad daně z příjmů prožívají v současnosti všechny obce a města České republiky. V případě Turnova to aktuálně činí 6 milionů. Jak uvedl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok), podle informací z ministerstva financí by se vše mělo srovnat v červnu, nejpozději na podzim.
Zastupitelé také většinou 23 hlasů odsouhlasili přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč, který si město vezme na dostavbu areálu Maškovy zahrady (30 milionů) a na zasíťování pozemků na Hruštici. Pět milionů bude vyčleněno jako rezerva.

BIO RÁJ
Zatímco minulý měsíc si zastupitelé vyslechli jednotlivé nabídky na využití bývalého kina v Žižkově ulici (viz ZDE), nyní měli rozhodnout o tom, která je nejlepší. Podle starosty jsou srovnatelné pouze dvě, a to vznik Lezeckého ráje pod patronací místních horolezců (vznikl by lezecký areál s doprovodnými službami), nebo prodej objektu zájemci, který by tam chtěl instalovat 3D tiskárnu.
Část zastupitelů, především z TOP 09, se jasně vyjádřila pro prodej, jiní podporovali záměr horolezců (Zbyněk Báča z uskupení Turnov potřebuje změnu, Hana Maierová z Nezávislého bloku…). Pro prodej nakonec hlasovalo jen šest zastupitelů, pro upravený návrh na budoucí využití na Lezecký ráj bylo 17 zastupitelů. Horolezci tedy mají rok na to, aby vyhledali potřebný dotační titul na rekonstrukci objektu. Na jaře 2016 se téma na zastupitelstvo opět vrátí.

POZEMKY POD GARÁŽEMI U RAKA
V souvislosti se stavbou Střelnice došlo k úpravě garáží U Raka, některé musely být zbourány a vystavěny o kus dál. Nyní majitelé chtěli, aby jim město prodalo pozemky pod garážemi. Podle starosty by se tím ale komplikovalo další možné využití tohoto prostoru jednou v budoucnu. Pro prodej nakonec bylo jen devět zastupitelů.

MĚSTSKÝ ROZHLAS
Jak téma uvedl vedoucí správního odboru turnovské radnice Zdeněk Hovorka, Turnov po 25 letech na konci roku 2013 doklopýtal k důstojnému varovnému systému obyvatel, který má být využíván v případě přírodních pohrom (hlavně povodně na Jizeře) nebo dalších ohrožení. Systém tlampačů, které najdete na mnoha místech ve městě, přišel na 12 milionů korun (!) krytých převážně z dotace. Vloni v lednu zastupitelé odsouhlasili systém využívat i jako městský rozhlas. Od počátku měl tento nápad množství kritiků, navíc se především v ulicích města nepodařilo systém pořádně vyladit. Někde ampliony chrčely a hvízdaly, jinde nebylo pořádně mluvenému slovu rozumět. „Byli jsme i v jiných městech, kde tento systém mají, a všude jsou problémy stejné. Zařízení je především určeno jako varovný systém, využití pro rozhlas je v některých místech prostě za jeho technickými možnostmi,“ uvedl Hovorka.
Nakonec 24 zastupitelů hlasovalo pro ukončení provozu městského rozhlasu s tím, že budou-li v okrajových čtvrtích, kde je zvuk v pořádku, chtít, tak tam by vysílání mohlo pokračovat. Zastupitel Hodík (TOP 09) navrhl v legraci systém demontovat, prodat, koupit jedno auto s tlampačem a zbylé peníze využít na něco jiného…

FARMÁŘSKÉ TRHY
Turnov je velmi blízko tomu, aby se na náměstí opět konaly farmářské trhy. Ty už tady před časem byly, zastupitelé je ale pod tlakem místních obchodníků zrušili. Nyní je na radnici nabídka hned dvou zprostředkovatelů takových trhů. Měly by se konat na části náměstí u radnice každou sobotu dopoledne. Podle starosty je zde nepřehlédnutelná společenská objednávka obyvatel města, aby tady takové trhy byly. Diskutovalo se o tom, jestli je náměstí opravdu nejvhodnější, možnosti jsou ještě na Havlíčkově náměstí, či v prostoru před Střelnicí, či ve dvoře muzea. Na náměstí se ale prý jeví jako nejvhodnější.
Pro návrat farmářských trhů hlasovalo 24 zastupitelů, a to včetně sociálního demokrata Tomáše Hudce, který býval dříve velkým odpůrcem těchto trhů.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.