ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD CENY VODY PO VÝROBNÍ ZÁVOD KAMAXU NA VESECKU A TANEČNÍ

0

Škoda, že na veřejná zasedání turnovských zastupitelů chodí tak málo občanů. I když jich v poslední době mírně přibylo, do konce jednání už zpravidla zůstávají jen jednotlivci. Ti jsou často svědky velmi zajímavých diskuzí plných zvratů, kompromisů a překvapení. Zejména na posledním loňském zasedání, které se uskutečnilo těsně před vánočními svátky, nebyla nouze ani o jedno. Pokus o odvolání zástupců v radě VHS, obavy obyvatel Malého Rohozce, či pro nezasvěceného málo přehledná debata o tanečních. To jsou jen některá témata.

VHS, VODNÉ A STOČNÉ, INVESTICE, NÁVRH NA ODVOLÁNÍ
Lehce třaskavým bodem jednání byl hned ten první, který seznamoval s aktivitami Vodohospodářského sdružení Turnov.  V materiálu připraveném předsedou Rady sdružení VHS Milanem Hejdukem se dozvíte o největších akcích uplynulého roku i o výhledech na rok letošní. Mezi největší investiční akce patří rekonstrukce turnovské ulice 28. října, probíhat bude oprava vodovodu v Nudvojovicích, na Šetřilovsku, proběhnou opravy kanalizací na sídlišti u nádraží, či výstavba sítí v budoucí bytové zóně v Mašově. V dalších letech bude nutné řešit zastarávání čerpací stanice v Nudvojovicích, nedostatečný vodovodní systém v průmyslové zóně Vesecko, nejhorší stav z členských obcí je v Rovensku pod Troskami, kde bude třeba vybudovat novou kanalizaci na celém území města. VHS Turnov v současné době obhospodařuje majetek ve výši 4,2 miliardy korun. „Ročně bychom potřebovali do vodovodů a kanalizací dávat až 80 milionů, dáváme ale pouze 30 milionů, jedná se o dlouhodobě podfinancované odvětví, například v Rovensku je již situace opravdu na hraně, aby vůbec lidem tekla voda,“ shrnul Hejduk.
Jak se dalo očekávat, největší rozruch a největší debatu vzbudila stále narůstající cena vody. Turnovsko co do výše vodného a stočného patří na samou špičku republiky. „Je to jako spirála, čím více investujeme – například akce Čistá Jizera – tím více platíme za vodné a stočné. Diskutovat bychom měli o tom, jaké vůbec má být poslání VHS. Na západ od našich hranic je voda levnější než u nás,“ kritizoval zastupitel Petr Soudský (TOP 09). Další zastupitelé z téže strany (Romany, Hodík) chtěli vidět například koncesní smlouvu s provozovatelem vodohospodářské sítě (SČVaK, a. s.), jiní (Martin Hrubý z Nezávislého bloku) poukazovali na možnosti šetření při samotných stavbách. Zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) chtěl vědět, jestli pro zdražování vodného a stočného hlasovali turnovští zástupci v Radě VHS (Hejduk, Maierová, Vojtíšek). Ti přiznali, že ano, není podle nich jednoduché v rámci členských obcí ignorovat potřebné investice, které potom hradí přeneseně i obyvatelé dalších obcí, jako tomu bylo například v projektu Čistá Jizera. Na závěr zjitřené debaty navrhl Tomáš Hudec odvolání tří turnovských zástupců z Rady VHS a místostarosty Pekaře z dozorčí rady VHS. Pro první návrh hlasovalo 8 zastupitelů, 6 bylo proti a 9 se zdrželo, pro odvolání Jaromíra Pekaře hlasovalo 8 zastupitelů, 8 bylo proti a 7 se zdrželo. Prošel tak (14 hlasy) pouze Hudcův návrh, že zastupitelé nesouhlasí se zdražováním vodného a stočného, což je usnesení pouze deklarativní, protože cenu stanovuje Rada VHS.

PENÍZE NA SPORT
Většinou všech na zasedání přítomných zastupitelů byl podpořen příspěvek na pořádání atletického Memoriálu Ludvíka Daňka v letošním a příštím roce v částce 400 tis. Kč. Pro hlasovalo 23 zastupitelů. Díky tomu je rozpočet memoriálu na letošní ročník navýšen na 2 mil. Kč, což slibuje větší účast TOP atletů. Zastupitelé si pouze vymínili, že v rámci memoriálu bude dán větší důraz na sportování dětí a mládeže. Dále potom zastupitelé 22 hlasy rozhodli o rozdělení částky 400 tisíc z provozování výherních hracích automatů jednotlivým sportovním subjektům (mj. TJ Turnov 140 tis., AC Turnov 80 tis., TSC Turnov 80 tis., Sokol Turnov 50 tis. Kč…). Tyto peníze jsou jen malou náhradou za prostředky, které šly v minulosti na sport od centrálních orgánů, Sazky ad.

ŠETŘILOVSKO
Od doby, kdy před lety vyhlášenou výletní restauraci opustil z mnoha podstatných důvodů nájemce pan Tomášek, se zde vystřídalo několik nájemců dalších. Nikomu se však nepodařilo dobré jméno restaurace obnovit. I samo město k této situaci přispělo několikaměsíčním omezeným přístupem v rámci výstavby kanalizace v Aleji legií. Když je před hospodou výkop, těžko se dovnitř pohrnou hosté. A to byla zřejmě poslední rána tomuto podniku. Nakonec nedávno zastupitelé rozhodli, že se „rodinné stříbro“, za což někteří bývalou restauraci považují, prodá. Byly ale stanoveny takové podmínky, že na koupi v podstatě až na jednoho zájemce, který nabízel zlomek ceny, nikdo nereagoval. I přes odpor některých zastupitelů (hlavně Ivan Kunetka a Otto Jarolímek – oba Turnovská koalice) bylo nyní 15 hlasy odsouhlaseno nemovitost prodat v podstatě bez větších omezení za 4 mil. Kč. Těžko říct, jestli je to dobrá cena pro stavební parcelu, byť na výborné adrese…

BUDOUCNOST PANOCHOVY NEMOCNICE
Zastupitelé i veřejnost mají k dispozici obsáhlý rozborový materiál o současné situaci v turnovské nemocnici (viz podklady pro toto jednání ZM na internetu města) a možnostech dalšího pokračování, které se těžko bez strategického partnerství obejde. O turnovskou nemocnici projevily zájem dvě společnosti: Krajská nemocnice v Liberci a společnost Mediterra. Ta dopisem starostce města oficiálně oznámila, že se vzdává zájmu o zdejší zdravotnické zařízení. Ve hře tedy zůstává pouze Krajská nemocnice v Liberci. Její vedení si uvědomuje cenné spádové území zdejší nemocnice, nemocnici v Turnově při plánované fúzi nabízí další existenci v podstatě ve všech stávajících oborech, jednodušší bude i nákup léků, další vzdělávání lékařů ad. Navíc je v materiálu výslovně uvedeno, že o rozhodování v otázce majetku a rozsahu péče je nutný souhlas všech akcionářů, čímž si město Turnov zachová výsostné právo jako akcionář budoucí sloučené nemocnice rozhodovat o tom, co se bude či nebude v Turnově dít. Podporu tomuto řešení vyjádřily Statutární město Liberec i Liberecký kraj. Zastupitelé města 21 hlasy pověřili jednáním o možné fúzi obou nemocnic vedení města a Panochovy nemocnice s tím, že konečné slovo budou mít opět oni.

OSADNÍ VÝBORY A ZÁMĚR FIRMY KAMAX
Pomyslný zlatý hřeb jednání. Velmi zajímavé náměty na přemýšlení přednesl předseda osadního výboru Bukovina, Kobylka, Bělá Jiří Zadražil. Ten se pozastavil nad poněkud chaotickým provozem zvláště v letních měsících kolem Dlaskova statku, kam jezdí čím dál větší množství vyznavačů kolečkových bruslí a cyklistů. Místním vadí hlavně odstavená auta, která blokují běžný provoz, zmíněn byl alespoň občasný dohled městských strážníků. S tím souvisí i znečišťování okolních pozemků, košů na odpadky je málo, WC prakticky neexistuje… Osadní výbor navrhuje také nově upravit centrální prostor proti bývalému hostinci na Bukovině a opravit některé místní komunikace.
Na jednání se představil i další osadní výbor z Malého Rohozce, Mokřin a Vazovce. Jeho předseda Jiří Drahoňovský poukázal na záměr firmy Kamax vybudovat v průmyslové zóně Vesecko namísto vznikajícího logistického centra standardní výrobní závod s kalicími linkami. Zdejší lidé mají velkou obavu o životní prostředí, dá se očekávat větší hluk, prašnost, exhalace. Jak na jednání zmínil místostarosta Otakar Špetlík (ODS), snažil se získat k tomuto tématu co nejvíce materiálů od vyjádření hygieny po stanovisko krajského úřadu, ze kterých vyplývá, že případný záměr bude vždy velmi důsledně projednáván orgány státní správy. Vedoucí turnovského stavebního úřadu Eva Zakouřilová připomněla, že firma zatím nepodala žádost o změnu projektu z logistického centra, které je již na Vesecku v podstatě hotové, na výrobní závod, takže se tím úřad ani nemohl zabývat. Zastupitel Tomáš Hocke (Nezávislý blok) přiblížil, že podle něho je to jednodušší postup pro firmu nejdříve stavět logistické centrum a potom podle vývoje požádat o změnu na výrobní areál, ze strany města je třeba dbát na dodržování hygienických a jiných předpisů včetně regulativů pro tuto průmyslovou zónu.
Na pravou míru vše uvedli přítomní zástupci firmy Kamax. Podle nich nikdy neskrývali záměr ve finále mít na Vesecku výrobní závod, kam se jednou celá firma přesune z Nudvojovic (vize je, že se tak stane do roku 2021), nemíní samozřejmě ani obcházet jakékoli hygienické limity. Zatím prý na Vesecku staví a hodlají provozovat, co je nejvíc trápí – logistiku a expedici, výrobní linka je až další nadstavbou. Až bude projednávána, účastníkem řízení bude samozřejmě i občanské sdružení z Malého Rohozce. V případě nových kalicích linek půjde o ty nejmodernější bez použití metanolu a s řízeným chlazením v ochranné atmosféře. Tato technologie v podstatě nijak neohrožuje životní prostředí, zájemci se na podobnou linku mohou přijít podívat do nudvojovického závodu.
Zastupitelé města hlasy všech přítomných (24) vzali problematiku výstavby v průmyslové zóně Vesecko na vědomí, včetně připomínek osadního výboru a rohozeckého okrašlovacího spolku, jehož zástupci by rádi viděli vznik pracovní skupiny, do budoucna zajistili pravidelné měření hluku a emisí a také, jak jim firma Kamax přislíbila, nové dětské hřiště v obci.

TANEČNÍ
V závěru jednání se zastupitelé vrátili k tématu tanečních, resp. skutečnosti, proč v letošním roce patrně opět jarní taneční v Turnově nebudou, když město stavělo Střelnici za 200 milionů, a mládež se jezdí učit tancovat do Pěnčína. Kulturní centrum Turnov na jejich žádost reagovalo vysvětlením, že se v minulosti ještě za jednatele Václava Feštra snažili o pořádání vlastních tanečních, ale vedení města a bývalí zastupitelé se přiklonili k pořadatelství Taneční školy ILMA Ilony Šulcové. Od té doby se nedaří najít optimální řešení. Podle současného jednatele Lukáše Hajna platí, že pokud si Ilona Šulcová bude chtít Střelnici pronajmout, tak samozřejmě může.
Někteří zastupitelé se přikláněli k názoru, že by město prostřednictvím KCT mělo zkusit pořádat taneční vlastní, jiní by upřednostnili Taneční školu ILMA. Žádné rozhodnutí v této věci nepadlo.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.