ZASTUPITELÉ JEDNALI: VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ A NABÍDKA DAROVÁNÍ ARCHIVU

0

Úvod březnového zasedání turnovského zastupitelstva ve čtvrtek 27. března patřil velmi sympatické aktivitě knihovny. Oceněny byly nejlepší čtenářské rodiny. Podle knihovnice a radní Evy Kordové nejde jen o počet výpůjček, ale i o účast na dalších aktivitách, kam třeba patří pořady, které knihovna dělá k rozvoji čtenářství. „Myslím, že projekt, který jsem před lety uvedla v život, nese své ovoce. Jde o to otevřít dveře knihovny všem generacím a podporovat čtenářství hlavně mladých rodin s dětmi,“ řekla Kordová. Čtenářskou rodinou se stala rodina Čapkových, která vyhrála i v rámci Libereckého kraje a bude Turnov a kraj reprezentovat v celostátním kole. Ve čtvrtek se úkolu rodičů zhostil dědeček, osmiletá Hanička a čtyřletý Vašík se předávání ocenění z rukou starosty města Tomáše Hockeho zúčastnili osobně.

Oceněny byly i další rodiny, na 2. místě Sylva a Michal Kutkovi se syny Vojtěchem a Tadeášem a dcerou Kristýnou; 3. místo patří Věře Bisové s manželem a synem Tobiášem, čestné uznání si odnesla Alena Janatová s manželem a dcerou Kateřinou. Ocenění jsou na společném snímku v úvodu tohoto článku, pořízeném ve foyer Střelnice.

Poté již následovalo standardní jednání zastupitelů.

Zajímavostí z projednávaných finančních záležitostí je skutečnost, že se po poměrně dlouhé době od stěhování městské policie z domů čp. 67 a 68 ve Skálově ulici objevil zájemce o koupi těchto domů. Nabídl i stanovenou cenu 3,9 mil. Kč. Protože se ale nakonec objevil i další zájemce, který nabídl o sto tisíc víc, zastupitelé nakonec rozhodli o tom, že se stejně jako v případě prodeje bývalého plicního střediska v Tázlerově ulici uskuteční dražba objektu.
Zaznamenáníhodná je také skutečnost poukázání výtěžku z městského plesu Mateřské a Základní škole Sluníčko u nádraží. Dar je ve výši 27.100 Kč. Byla také odsouhlasena půjčka TJ Turnov, která v nejbližší době zahájí dlouho oddalovanou rekonstrukci venkovního hřiště  v Daliměřicích (Dalmach).

Přítomnými občany v sále bylo očekáváno projednání výsledku měření emisí v Nudvojovicích a v Malém Rohozci, související především se spuštěním nové kalicí linky firmy Kamax v průmyslové zóně Vesecko. Měření na objednávku města prováděl Zdravotní ústav v Ústí nad Labem. Měření v Nudvojovicích bylo jednodenní, z výsledků vyplývají zvýšené hodnoty zejména u polétavého prachu, kde může ojediněle především díky lokálním topeništím dojít za nepříznivých povětrnostních podmínek k překročení limitů. Při celoročním zprůměrování ale budou hodnoty příznivé a k překročení limitů ani v jedné sledované oblasti nedojde.
V Malém Rohozci měření probíhalo uprostřed obce tři dny v nepříznivých klimatických podmínkách, za inverze a drobného mrholení. Výsledky byly obdobné jako v Nudvojovicích. Spíš než blízká průmyslová zóna kvalitu ovzduší ohrožují lokální topeniště v rodinných domech (odhadem asi pětina místních topí uhlím) a kotelna na uhlí v Pivovaru Rohozec. Z výsledků měření je zřejmé, že i tady je ještě velká rezerva, než by mohlo dojít k překročení limitů. Zastupitelka Martina Pokorná k tomu poznamenala, že je smutné, že město nemá prakticky žádnou možnost, jak postihovat občany, kteří topí nekvalitním uhlím, ba co víc – třeba i plasty nebo pet lahvemi.
Z řad občanů na jednání vystoupila Pavla Slámová z Rohozeckého okrašlovacího spolku. Ta v úvodu poděkovala městu, že vůbec podobné měření objednalo a zaplatilo. Pozastavila se u naměřených hodnot některých látek – především oxidu dusíku, benzo(a)pyrenu a polétavého prachu. Negativní zdravotní účinky má polétavý prach již ve velmi malé koncentraci, benzo(a)pyren ohrožuje především těhotné ženy včetně ještě nenarozených dětí. Poukázáno bylo také na skutečnost velkého nárůstu především nákladní dopravy v průmyslové zóně Vesecko a s tím spojené negativní jevy na zdraví obyvatel. Podle Pavly Slámové, aby bylo měření skutečně reprezentativní, muselo by probíhat zhruba dva týdny v každém ročním období, což by ale bylo finančně náročné.
Jak na zasedání zastupitelů zaznělo, měření ovzduší bude pokračovat po spuštění kalicí linky v areálu Kamaxu, a to opět za nepříznivých klimatických podmínek.

V bodě týkajícím se Panochovy nemocnice zazněly již v TvA publikované informace (nové vedení turnovského zařízení, sloučení lůžkového fondu gynekologie a chirurgie ad.). Někteří zastupitelé (Tomáš Hudec, Šárka Červinková) si stěžovali, že o změnách v nemocnici nebylo zastupitelstvo informováno dříve a prý vázla i informace mezi zaměstnanci nemocnice. Problém, který bude muset být řešen v budoucnu, je ztrátový provoz dětských pohotovostních ambulancí.

O jednání na téma Domu přírody píšeme v jiném článku, takže se můžeme věnovat ještě příspěvkům občanů, které bývají na programu těsně před přestávkou jednání.

JUDr. Milan Brunclík, tvůrce TV Bonus, městu nabídl svůj filmový a digitální videoarchiv. Jsou v něm obsaženy unikátní záběry od 60. let minulého století do současnosti, on sám si vlastní archiv podle svých slov cení na 108 milionů korun. Městu ho chce nabídnout zadarmo. Pouze by mu měly být vyplaceny náklady na digitalizaci archivu ve výši 2 miliony korun, on by archiv v průběhu následujících pěti let zpracoval. Jeho nabídka je časově omezena do konce června t. r.
Zastupitelka Hana Maierová přítomné požádala, aby se nad tím zamysleli, protože byla svědkem, jak v nenávratnu zmizel fotografický archiv pana Hajflera, který proměny města dokumentoval ve druhé polovině 20. století. Starosta Tomáš Hocke uvedl, že zjišťoval cenu za digitalizaci filmů, ale pro něho je hlavní otázkou, kdo se případně o archiv bude na městě starat. Protože Milan Brunclík připomněl, že v minulosti se město zavázalo, že od něho archiv odkoupí, chtěla zastupitelka Martina Pokorná vidět příslušný písemný závazek. Zastupitel Daniel Hodík navrhl, aby návrh na převzetí archivu projednala a vše připravila kulturní komise města. Zastupitelé by se k tomu měli vrátit v květnu.

V dalším programu zastupitelé rozdělili prostředky ze sociálního fondu a také příspěvky z fondu regenerace městské památkové zóny, byly rozděleny peníze na podporu sportovních a volnočasových aktivit.

Novinkou je městský rozhlas. Po městě je celkem rozmístěno 258 hlásičů, pokryto je celé město včetně okrajových částí. Zastupitelé rozhodli, že hlášení bude probíhat jednou týdně vždy v pondělí mezi 10. a 17. hodinou v délce pěti minut. Poprvé se bude vysílat v pondělí 7. dubna.

Závěr jednání zastupitelů patřil uměleckým dílům Josefa Čermáka, rozesetým po městě. Největší diskuzi vzbudila malba na bývalém domově mládeže ve Skálově ulici, nynějším sídle městské policie. Starosta Tomáš Hocke připustil, že s umělcem se dohodl on, motivací mu bylo oživení města a diskuze o funkci a pojetí městského prostoru. Nicméně především malbu na čelní stěně bývalého domova mládeže bude asi nutné nějak korigovat (původní dohoda byla pouze o výmalbě boční stěny).

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.