DVA ZÁPISY DO HISTORICKÉ KRONIKY MĚSTA ANEB ZASTUPITELÉ JEDNALI

0

Březnové zasedání turnovských zastupitelů bylo nejméně ve dvou věcech výjimečné. Pravděpodobně vůbec poprvé v polistopadové době požádal nějaký poslanec Parlamentu České republiky o veřejné slyšení. A protože původně avizovaný Petr Skokan nakonec nedorazil, využil této zákonné možnosti pouze předseda Věcí veřejných Vít Bárta. Tolik tedy historický zápis první. Tím druhým je situace při hlasování o převzetí nové komunikace, která vznikne v Mašově, kde v nové ulici bude postavena zhruba desítka nových domů. Pro její bezúplatný převod na město se všemi povinnostmi spočívajícími například v zimní údržbě nehlasoval ani jeden z přítomných 24 zastupitelů! Rarita.

Vadila skutečnost, že nová komunikace není průjezdní a na jejím konci se pořádně neotočí ani hasiči, ani sypače s pluhy technických služeb. Zastupitelé tedy pouze pověřili starostu, aby jednal se soukromými investory o úpravě nové komunikace.

Z dalších bodů jednání to byla zpráva o činnosti městské i státní policie, probírány byly majetkové záležitosti – záměr prodeje bývalé kotelny v Žižkově ulici, vrácení daru obci Klokočí, zastupitelé projednali zprávu kontrolního výboru a problematiku školství a sociálních věcí a také otázky kolem Panochovy nemocnice. K některým tématům se ještě vrátíme. Dvě z nich podrobně tady a teď:

KORIDOR R35 MĚSTEM
Neplánovaný bod programu jednání byl zařazen na přání poslanců za Věci veřejné. „Byl jsem požádán o zprostředkování vystoupení poslanců k problematice R35. Poslanci mají ze zákona možnost vystoupit v jakékoli záležitosti na kterémkoli zasedání zastupitelů a já vítám jakýkoli hlubší zájem o R35,“ zdůvodnil Ivan Kunetka (Turnovská koalice), proč byl předkladatelem tohoto bodu jednání. „Musím zmínit, že v době, kdy byl poslanec Skokan hejtmanem Libereckého kraje, jsme se potkávali na opačných stranách barikády. A musím konstatovat, že v době jeho působení ve funkci hejtmana, a se zázemím tehdy nejsilnější strany s možností téměř neomezeného vládnutí v Libereckém kraji, byly položeny základy trasování R35 přes Český ráj, které byly završeny v minulém funkčním období zanesením této trasy do základní plánovací dokumentace kraje,“ doplnil Kunetka. Podle něho současná vládní koalice na kraji (Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj) zahrnula řešení trasy R35 do svého programového prohlášení, cílem Změny pro Liberecký kraj je vyřazení pro Turnov nevhodné severní varianty z plánovací dokumentace kraje úplně. „Hejtman Martin Půta by měl začít jednat se Středočeským krajem o jižní variantě a my chceme hledat partnera, který by si jižní trasu vzal za svou. V každém případě se také vrátíme k jednání do všech obcí na zamýšlené severní trase,“ uzavřel Kunetka.

Poslanec Bárta ve svém proslovu požádal město Turnov, aby ministerstvu dopravy adresovalo své stanovisko, když zastupitelé několikrát odsouhlasili, že koridor R35 na svém území nechtějí. „Mám informace, že stavební lobby, která se dálnicím intenzivně věnuje, začíná tlačit na realizaci dražší severní varianty R35, proto jsem přišel požádat město, aby na ministerstvo vyslalo jasný signál o svém postoji. Já se pak chystám v této věci interpelovat ministra dopravy,“ uvedl poslanec.

„Určitě nebude problém podobný dopis odeslat,“ zmínil starosta Tomáš Hocke. Podle něho je v nově vznikajícím územním plánu město zatím nuceno respektovat nadřízenou krajskou dokumentaci a držet rezervu dokonce pro dva koridory R35 městem. „Chystám se jednat s Libereckým krajem, ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem dopravy o tom, aby v našem novém územním plánu byla držena maximálně jedna územní rezerva v podobě, která co nejméně město poškodí, a nejlépe pouze ve formě střídavého silničního třípruhu,“ vysvětlil starosta.

ÚPRAVA NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
„Proti v současné době schválené změně stávajícího územního plánu 13A, které někdo říká odlehčovací komunikace a někdo třeba tobogán, jsme obdrželi petici s více než dvěma tisícovkami podpisů. Snažil jsem se sice všem vysvětlovat, že opravdu jde pouze o vnitroměstskou komunikaci a ne o průtah na Semily, nicméně takto silně odmítavou reakci nelze bagatelizovat,“ řekl v úvodu projednávání nejdůležitějšího bodu březnového zasedání starosta Tomáš Hocke. Jak připomněl, studie vnitroměstské dopravy, zadaná na počátku roku firmě Pudis, by měla přinést nové varianty řešení (veřejné projednání výstupů z ní se uskuteční na Střelnici ve středu 24. dubna od 16.00 hodin). V tuto chvíli je nicméně důležité rozhodnout, jestli a případně jakou variantu odlehčovací komunikace v novém územním plánu mít.

201304021621_zap_129_2013_zm

Starosta navrhl čtyři možná řešení:
1. Ponechat trasu severozápadní odlehčovací komunikace (SZOK) v návrhu územního plánu podle již projednaného konceptu jako návrhovou dopravní plochu v řešení dle schválené změny 13A.
2. Ponechat tuto trasu v návrhu územního plánu pouze jako územní rezervu.
3. Ponechat návrhové plochy pouze pro veřejně prospěšnou stavbu (3. stupeň protipovodňových opatření) a dále řešit koridor vnitroměstské komunikace jako územní rezervy:
– v prostoru SZOK (Na Lukách – Husova ulice)
– v prostoru Metelkových sadů
– v prostoru údolí Stebenky
4. Vyřadit trasu SZOK z návrhu nového územního plánu města

Pozornost samozřejmě vzbudily tři navrhované trasy odlehčovacích komunikací. První je ta stávající, známá jako 13A (tobogan), druhá také vychází od autobusového nádraží, ale do Žižkovy ulice ústí až za penziony pro seniory (protíná Metelkovy sady), třetí varianta vede od centra Magic v Sobotecké ulici podél Stebénky kolem smuteční síně a ústí do ulice 28. října mezi zdravotnickou školou a nemocnicí. Všechny tyto trasy jsou koncipovány jako vnitroměstské komunikace. Jak v diskuzi zmínil zastupitel Tomáš Tomsa (Nezávislý blok), ve všech třech případech se jistě najde někdo, komu některá trasa bude vadit. Navíc ani na jednu z nich nedá město jako investor dohromady peníze na stavbu. „Je ale naší povinností pro budoucí generace neznemožnit nějaké uspokojivé řešení a držet v územním plánu územní rezervy. Čím víc variant, tím lépe,“ zdůraznil Tomsa. Starosta Hocke zmínil svoji první návštěvu ve funkci starosty, která vedla do Mírové pod Kozákovem. „Mírová na svém území obchvatovou komunikaci z Valdštejnska směrem na Bělou nechce. Jsou ji maximálně ochotni tolerovat na nezastavěném území. Volných pozemků ale ubývá, v Mírové se celkem intenzivně staví,“ vysvětlil starosta v reakci na přání Turnova vyhnat tranzitní dopravu směrem na Semily ven z města. Jak dodal, díky krajské radní Haně Maierové se podařilo dohodnout, že radní pro dopravu Mastník zadá tvorbu vyhledávací studie pro obchvat Turnova.

201304021621_zap_130_2013_zm

V závěrečném hlasování se pro zachování v novém územním plánu pouze jedné trasy (současné 13A – toboganu) jako návrhové dopravní plochy vyslovilo jen osm zastupitelů, jen 13 jich chtělo tuto trasu vést jako územní rezervu, a tak nakonec byla 17 hlasy schválena varianta tří územních rezerv (dva zastupitelé byli proti a šest se zdrželo). Ty se objeví v pokynech pro úpravu nového územního plánu s tím, že část trasy od autobusového nádraží Na Lukách bude současně protipovodňovým opatřením, které může být realizováno zvlášť. V červnu by mělo proběhnout veřejné projednání nového územního plánu a na podzim by mohl být územní plán schválen jako celek.

„Obávám se trochu, že proti těm dalším navrženým variantám se mohou objevit další petice a protesty veřejnosti, možná vše spěje k městskému referendu o nejvhodnější trase, která by byla alternativou Hluboké ulici a náměstí,“ uvedl Tomáš Tomsa. „Městské referendum si také dovedu představit, myslím si, že navržené tři varianty jsou jediné možné a těžko někdo vymyslí nějakou smysluplnou další,“ upozornil Ivan Kunetka.

Považujete prosazení tří variant odlehčovací komunikace do návrhu územního plánu za své první velké vítězství ve funkci starosty? Zeptali jsme se Tomáše Hockeho. „Snažíme se dojít k nějakému konsenzu a rozumně diskutovat napříč všemi stranami, zvolenými do zastupitelstva. Vítězství bude, až se nám společně podaří najít nejvhodnější trasu, akceptovatelnou pro většinu zastupitelů a Turnovanů, a především schválit nový územní plán. V novém územním plánu si ale dovedu představit stavební uzávěry pro všechny tři, zdá se mi to nejférovější ke všem částem města a my bychom měli chránit všechny rezervy, kde ještě nějakou komunikaci postavit lze.“

201304021622_zap_131_2013_zm

„Byli jsme velice mile překvapeni, jak nový starosta při prvním jednání zastupitelstva, které řídil, nechal oproti minulému vedení města vystoupit občany při projednávání jednotlivých bodů. Myslím si, že této změně by se mělo věnovat pár řádků. To z toho důvodu, že v minulosti byli občané pouštěni ke slovu téměř v závěru jednání zastupitelstva, a to ještě v omezeném časovém limitu,“ prohlásil Josef Hlubuček za občanskou iniciativu Lidem, která stojí za peticí proti první variantě odlehčovací komunikace (13A). „Cílem naší petice bylo záměr odlehčovací komunikace od autobusového nádraží do Žižkovy ulice úplně zrušit. Nyní jsme svědky toho, že nový člověk na radnici se za pět minut dvanáct snaží přinést do diskuze další návrhy. V budoucnosti, až by jednou na realizaci této komunikace došlo, bude tedy z čeho vybírat. Zatím to bereme jako poloviční výhru.“

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.