ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD SEMAFORŮ NA NÁMĚSTÍ PO ROZPOČET

0

Jedno z nejdůležitějších zasedání v tomto roce mají za sebou turnovští zastupitelé. Uskutečnilo se ve čtvrtek 26. ledna. Nejdůležitější proto, že v jeho závěru byl schválen rozpočet města na tento rok, který je po letech velkých investic typu Střelnice nebo Čistá Jizera velmi střízlivý. „Rok 2012 je především o tom, že budeme splácet dluhy z minula a nadechovat se k investicím v příštích letech. Problémy má většina měst, zaznamenáváme propad daní z příjmu fyzických osob, mění se rozpočtová pravidla, závazky z minula ale splácet musíme,“ shrnul ve stručnosti výhled letošního roku v Turnově místostarosta Jaromír Pekař (ODS), který je odpovědný za městské finance.

NA NÁMĚSTÍ BUDOU SEMAFORY (JEDNOU)
V úvodu jednání zastupitelé posunuli do dalšího projednávání záměr osadit na náměstí Českého ráje světelné dopravní značení a tím zvýšit plynulost dopravy v centru města. „Na záměru pracujeme již delší dobu, máme za sebou mnoho jednání s dotčenými orgány a památkáři, chtěli jsme například i výměnu dláždění na vozovce, protože kostky dělají zbytečně velký hluk. U památkářů jsme ale neuspěli, nicméně se podařilo dosáhnout souhlasu s instalací světelného značení,“ uvedl vedoucí radničního odboru dopravy Pavel Vaňátko.
n201201271644_zap_27_2012_namestiOno opravdu není možné, aby se doprava třeba v Hluboké ulici zastavovala pokaždé, když chce přejít jeden chodec. Aby se tak nedělo, by mohly napomoci světelné přechody, a větší plynulosti dopravy zase mohou pomoci odbočovací pruhy v samotné komunikaci. Zásadní je i posun přechodu pro chodce z úzkého hrdla mezi bufetem Granát a Korunním princem více do náměstí. Místo přechodu pod Havlíčkovým náměstím v ulici 5. května, kde také dochází kvůli přechodu pro chodce ke kumulaci vozidel, vznikne nově pouze tzv. místo pro přecházení se středovým ostrůvkem pro větší bezpečnost chodců. Jak zaznělo, náklady na projektovou dokumentaci jsou zhruba 150 tisíc Kč, samotná realizace světelné signalizace přijde na asi 2,5 mil. Kč. Nakonec 22 zastupitelů zvedlo ruku na znamení souhlasu s tímto řešením (nadpoloviční většina je 14 hlasů) a radní mají činit další kroky vedoucí k instalaci semaforů. Žádný termín ale nepadl, čekat se bude na nějaké případné dotační tituly atd.
V souvislosti s dopravou zastupitelé jednali i o budoucí úpravě Mariánského náměstí, která bude navazovat na rekonstrukci ulice 28. října. Ta bude zahájena nejspíš v příštím roce. Náměstí by podle tvůrce studie, městského architekta Šonského, mělo více připomínat náměstí, autobusová zastávka u finančního úřadu i podélná stání pod ní ve směru do Markovy ulice zůstanou zachovány, naopak by se nemělo parkovat na druhé straně náměstí, kde bude i více zeleně. Před vchodem do hřbitova jsou plánována dvě stání pro vozidla invalidů.

REKONSTRUKCI WALDORFSKÉ ŠKOLKY ZASTUPITELÉ MÁLEM NESCHVÁLILI
Horká chvilka nastala po prvním hlasování o podobě studie rekonstrukce waldorfské mateřské školy v Daliměřicích. Zastupitelé totiž studii neschválili o dva hlasy, což by v podstatě znamenalo zastavení prací. Přitom nikdo potřebnost výstavby nové mateřské školy, která by měla vzniknout na místě dnes již silně nevyhovujícího montovaného objektu, nezpochybňoval. „Situace je vážná, budova, ve které školka sídlí, je ve velmi špatném stavu, jsou zde obrovské úniky energií, jen za vytápění město ročně vydá 400 tisíc korun, situaci musíme řešit jako jednu z prioritních,“ obhajoval pokračování v pracích na studii a projektové dokumentaci místostarosta Špetlík (ODS). Ten po příchodu dalších dvou zastupitelů na jednání proto neváhal nechat opět hlasovat o tom, jestli zastupitelé připustí nové hlasování. A protože to připustili, byl záměr těsnou většinou 14 hlasů posunut dál. „V Daliměřicích žiji, jsem ten poslední, kdo by chtěl bránit výstavbě nové školky, ale architektem Šonským navržené řešení v podobě deseti samostatných malých objektů, složených jako kostky vedle sebe, to bude velmi složité stavebně a hlavně na zimní údržbu,“ uvedl zastupitel Petr Soudský (TOP 09). „Takovéto řešení bude velmi náročné na energie, měla by existovat jednodušší varianta stavby, která bude energeticky a stavebně méně náročná,“ přidala se zastupitelka Martina Pokorná (Turnovská koalice). Podle starostky Hany Maierové může být konečná cena stavby nakonec po výběrovém řízení nižší, protože je menší poptávka a stavební firmy nabídkové ceny snižují (odhadovaná cena převyšuje 15 mil. Kč). Vždy se ještě zastupitelé budou moci rozhodnout, jestli konečné řešení bude i nadále dříve schválená zděná stavba, nebo levnější dřevostavba.

201201271644_zap_28_2012_wald

Důležitou informaci v této souvislosti sdělila vedoucí odboru správy majetku Ludmila Těhníková. Město má letos v rozpočtu na projekty schválenou částku ve výši 2 mil. Kč, volných je ale asi jen zhruba 1,3 mil. Kč, protože ostatní projekty v rámci dotačních titulů prostě vzniknout musí. Projekt na waldorfskou mateřskou školu přijde podle Těhníkové odhadem na 500 až 600 tisíc Kč.
Architekt Boris Šonský své pojetí budoucí školky obhajoval především tím, že jednotlivé menší objekty vzájemně propojené budou více odpovídat zástavbě v dané lokalitě, podle něho nejspíš půjde použít i část základové desky původního objektu, energetické ztráty by neměly být podle něho nikterak velké. Zastupitelé Otto Jarolímek (Turnovská koalice), Zdeněk Romany (TOP 09) a Tomáš Hudec (ČSSD) se přidali ke kritikům především z důvodu složitosti vlastní výstavby a budoucích provozních nákladů. Hudec si přál mít k dispozici více zpracovaných variant řešení než pouze jednu. „Vnímám, že někteří lidé mohou mít s navrženou podobou školky problém, i mně trvalo delší dobu, než jsem řešení přijal, jako prioritní ale vnímám potřebu situaci urychleně řešit, protože stav současného objektu je alarmující,“ shrnul Karel Jiránek (Věci veřejné).
Zastupitelé tedy díky opakovanému hlasování nakonec studii „pustili dál“, začne se zpracovávat projektová dokumentace. Nakonec důležitá zpráva především pro rodiče dětí: Dříve se uvádělo, že s výstavbou by se mělo začít již letos, to se ale určitě nestane! Podle místostarosty Špetlíka to bude nejdříve na jaře, resp. v létě 2013. Školka by se na dobu výstavby měla přestěhovat do budovy obchodní akademie a hotelové školy ve Zborovské ulici.

PRODEJ MĚSTSKÉHO MAJETKU PROSTŘEDNICTVÍM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
n201201271656_zap_29_2012_kinoMěsto vloni chtělo prodat tzv. veřejnou dražbou dobrovolnou domy čp. 67 a 68 ve Skálově ulici (sídlo městské policie), pozemky na Hruštici a další majetek. Prodeje se nezdařily. O objekt po městské policii, což je jedno z posledních zajímavých míst v samém centru města, za vyvolávací cenu 5,3 mil. Kč, dokonce nebyl vůbec žádný zájem. Nově se letos mezi k prodeji nabízeným majetkem objevuje i budova bývalého kina v Žižkově ulici, bývalého plicního střediska v Tázlerově ulici, pozemky na Hruštici, nebytový prostor v domě čp. 520 v bývalých kasárnách (bývalé sídlo archivu) ad. Po delší diskuzi na téma jestli nemovitosti inzerovat a jejich prodej nabízet ve své režii, u zastupitelů zvítězila varianta vypsání výběrového řízení na realitní kancelář, která by nemovitosti za město nabízela sama.

ROZPOČET NA ROK 2012 SCHVÁLEN
Celkem 17 zastupitelů podpořilo návrh rozpočtu na letošní rok. Ten je opticky na první pohled výrazně nižší než v letech předcházejících. Není to tak úplně pravda. Zhruba 90 mil. Kč rozpočtem v minulosti pouze „proteklo“, protože šlo o sociální dávky, které město získávalo od státu a prostřednictvím sociálního odboru poukazovalo potřebným, nicméně je zde i propad daní z příjmu fyzických osob atd.
Rozpočet na rok 2012 byl schválen v příjmech ve výši 297.134 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 234.566 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 22.825 tis. Kč a financování ve výši 39.743 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2012 se celkové zadlužení města sníží o 18.879 tis. Kč, a to na částku 82.650 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Revolvingový (krátkodobý) úvěr ve výši 27.294 tis. Kč bude splacen do 30. června, a to především z přijaté dotace na dopravní terminál ve výši zhruba 19 mil. Kč. (S rozpočtem po jednotlivých položkách se podrobně můžete seznámit ZDE.)
Tolik čísla. Diskuze zastupitelů se už na rozdíl od minulých zasedání netočila kolem příspěvků médiím na informace z města, jako při předešlých zasedáních. Podle předloženého materiálu došlo k dohodě, celková částka na média byla ponížena oproti loňskému roku na 800 tis. Kč (vloni 950 tis. Kč) a rozdělena takto: Hlasy a ohlasy Turnovska – 300 tisíc Kč, Turnovsko v akci – 180 tisíc Kč (rozšířená plocha zpravodajství z města v každém vydání z jednoho na dva sloupce), časopis Turnovsko – 40 tisíc Kč (příležitostné objednávky), Televize Turnov – 280 tis. Kč (15minutové relace jednou za dva týdny).
n201201271702_zap_30_2012_jatkaNejvětší část z diskuze na téma rozpočtu města zabrala možnost využít výhodné nabídky na zbourání objektu jatek u železniční zastávky, resp. potřebnou částku přesunout jinam. Většina zastupitelů uznala demolici starých jatek, které jsou ostudou této části města a útočištěm pochybných individuí, jako potřebnější. Jatka tedy budou v nejbližší době zbourána, a to společně s bývalou ubytovnou na Šetřilovsku, na kterou je též vydán demoliční výměr. Další část diskuze probíhala k záměru přestavby školy v Dolánkách na Dům přírody, což má být investice v řádu desítek milionů korun a město by na ni mělo dostat víc než devadesátiprocentní dotaci ve spolupráci s CHKO Český ráj a dalšími subjekty. Někteří zastupitelé ale oponovali budoucími vysokými provozními náklady, které mají jít na vrub města, nicméně v současné době se zpracovává projekt zařízení (mělo by se podobat Ekocentru Oldřichov v Hájích) a teprve potom o záměru zastupitelé definitivně rozhodnou.
V samotném závěru projednávání tohoto bodu si už jen zastupitelka Eva Kordová (Nezávislý blok), jako současně pracovnice jedné z příspěvkových organizací města (knihovny), postěžovala na obecně velmi krácené rozpočty všech městských organizací a pozastavila se nad některými novými projekty, jestli je nutné, když všechny organizace musí striktně šetřit, rozvíjet záměry, na jejichž realizaci město stejně nemá peníze.

PRIORITY 2012
Prioritami města pro tento rok jsou: Příprava stavby sportoviště v Maškově zahradě, příprava rekonstrukce ulice 28. října a příprava výstavby waldorfské mateřské školy v Daliměřicích.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.