ZASTUPITELÉ JEDNALI: TURNOV PŘEVEZME „ZVLÁŠTNÍ ŠKOLU“, PŘEVZETÍ ARCHIVU M. BRUNCLÍKA ZASTUPITELÉ ODMÍTLI

0

Květnové jednání turnovského zastupitelstva (29. května) patřilo k těm delším. V majetkových záležitostech zastupitelé potvrdili nového vlastníka domů čp. 67 a 68 ve Skálově ulici, což je bývalý objekt městské policie. Můžeme se zde tedy těšit na cukrárnu s venkovním sezením, prodejnu regionálních výrobků a penzion, to vše ale logicky až v příští sezoně. Zastupitelé také schválili Spolku „Slunce všem“ příspěvek 400 tisíc Kč a půjčku (200 tisíc) na stavbu denního centra pro postižené dospělé s autismem u turnovského nádraží – naproti sportovní hale TSC. Výstavba probíhající s podporou Libereckého kraje v těchto dnech začala.

Zajímavostí bylo projednání petice občanů, kteří žádali větší dohled u přechodů pro chodce především ráno v Nádražní ulici, kdy zde rušnou komunikaci přecházejí děti do škol. Podobný dohled by si ostatně zasloužily i další přechody ve městě. Petici podepsalo 168 občanů. Podle vyjádření odboru dopravy na přecházející nutně nemusí dohlížet městský nebo státní policista, může to být i poučený občan, který také podle potřeby může zastavovat dopravu, za přecházející ale nese odpovědnost. Jak někteří zastupitelé zmínili, především v západní Evropě je to běžné, že třeba u přechodů u škol na bezpečnost dohlížejí dědečkové či babičky, u nás tato forma služby veřejnosti ale nemá tradici. Starosta Tomáš Hocke přiblížil, že původně bylo zamýšleno k tomuto účelu proškolit nezaměstnané, které město využívá prostřednictvím úřadu práce, není to ale příliš vhodné. Nakonec zastupitelé uložili větší dohled nad přechody městským strážníkům, kteří se u jednotlivých přechodů především ráno budou objevovat častěji. Ideální by bylo vytipovat seniory, kteří by o tuto službu za symbolickou odměnu měli zájem. (Již před rokem a půl jsme na stránkách TvA upozornili na nebezpečnou situaci v Husově ulici, kde děti přebíhají vozovku od školního autobusu. Přechod tam dodnes není – viz ZDE.)

V příštím funkčním období, tj. v letech 2014 – 2018 bude mít turnovské zastupitelstvo i nadále 27 členů. Byla tu sice snaha zástupců z ODS a TOP 09 tento počet snížit na 21, resp. 23, ale návrh neprošel.

Poměrně hodně času zastupitelé věnovali vyhodnocení fungování varovného systému vyrozumění obyvatel. V různých částech města bylo instalováno 258 hlásičů – tlampačů, které mají obyvatele varovat před povodněmi a jiným nebezpečím. Tlampače lze využít i ke standardnímu informování veřejnosti, což se také v pravidelných relacích děje. Nicméně vzhledem k tomu, že systém stál více než 12 mil. Kč (!) krytých ze státní dotace (město přispělo částkou 1,2 mil. Kč), nefunguje vše, jak má. Mnohde není hlášení rozumět, či je tlampač nastavený špatným směrem. Zkušební provoz končí 20. června, odborná firma má do té doby všechny nedostatky na své náklady odstranit.

Na jednání zastupitelů zaznělo též první větší vyhodnocení pytlového sběru separovaného odpadu. Občané města, kteří se do systému – platného od ledna t. r. – zapojí, mají možnost ušetřit z roční platby. V tuto dobu službu využívá 931 domácností, množství pytlů s odpadem každý měsíc narůstá. V lednu jich bylo 318, v květnu už 2 400! Navýšena musela být částka v rozpočtu města, protože se původně počítalo s příspěvkem ve výši 200 tis. Kč, nyní to bude dvakrát tolik. Podle místostarosty Otakara Špetlíka je tento systém sice nákladný, ale má svůj výchovný efekt, lidé prostě začínají třídit víc.

Město Turnov se také bude podílet na nákladech provozu prvního hospice v Libereckém kraji, který bude fungovat od příštího roku v Liberci. Příspěvek bude v paušální výši 5 Kč na obyvatele, tedy asi 71 tisíc Kč. I nadále budou s příspěvkem města fungovat hospicová lůžka ve zdejší Panochově nemocnici.

Jednoznačně největší diskuzi zastupitelů způsobil záměr Libereckého kraje převést základní školu v Sobotecké ulici (dříve školu speciální, resp. zvláštní) na město a ještě ji přestěhovat do budovy „hotelovky“ ve Zborovské ulici. Město na toto téma s krajem vede intenzivní diskuzi více než rok, Turnov je jedním z posledních šesti měst v kraji, kde tuto školu nezřizuje město. Kraj se navíc na několik dalších let zavázal – v případě přestěhování do budovy ve Zborovské ulici – významně přispívat na provozní náklady. Starosta Hocke připomněl, že většina žáků školy je přímo z města nebo jeho spádového okolí. Místostarostovi Pekařovi se nelíbil nátlak kraje na převzetí školy, což bude znamenat další výdaje z městského rozpočtu. „V Liberci a jinde platí například provoz domova důchodců kraj, v Turnově to musíme platit sami. Stejně tak u této školy. Nejdříve je třeba narovnat tyto nerovné a nespravedlivé podmínky a potom se teprve zavázat k dalším výdajům,“ uvedl Pekař. Na jednání také zazněla informace, že majitelé budovy v Sobotecké ulici, kteří žijí v zahraničí, nemají nic proti dalšímu fungování školy v tomto objektu. Zazněla také obava, že není vhodné, aby byly děti z této školy v jedné budově se studenty střední školy. Tuto obavu by ale mělo rozptýlit stavební rozdělení prostor. Základní škola má dnes 70 žáků a jejich počet postupně klesá. Její provoz bude podle všeho ve Zborovské ulici levnější. Po poměrně zjitřené diskuzi zastupitelé nakonec s převodem zřizovatelských povinností na město souhlasili, stejně tak i se stěhováním školy.

Zastupitelé projednávali také nabídku M. Brunclíka na převzetí jeho filmového archivu. Brunclík městu chtěl archiv věnovat zdarma za cenu zpracování (digitalizace) ve výši dvou milionů korun (viz podrobně ZDE). V návrhu, který zastupitelé projednávali, se už ale hovořilo o uzavření smlouvy o dílo, částka zůstala stejná. Předkládající místostarosta Špetlík (ODS) připomněl na poslední chvíli zastupitelům do materiálu připojené dobrozdání Martina Lokšíka z Karlovy univerzity ve smyslu, že nabídka věcně, cenově i fakticky odpovídá praxi (redakce nemá tento dokument k dispozici). Kriticky se k nabídce vyjádřil zastupitel Tomáš Hudec z ČSSD, kterému se nelíbí obsahová náplň relací TV Bonus (do vysílání nemá přístup opozice, zastupitel rozporoval i potřebu neustále dokola zpovídat na téma flóry a fauny Českého ráje dr. Mrkáčka ad.). Zastupitelka Martina Pokorná z Turnovské koalice se zajímala o obsah archivu, který není znám, ptala se i na to, jestli případnou smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo města. Eva Kordová z Nezávislého bloku kolegy požádala, aby odhodili všechny osobní averze a zamysleli se nad výjimečnou hodnotou nabízeného díla. Zastupitelka Červinková z ČSSD poukázala na skutečnost, že na digitalizaci podobných filmových archivů přispívá stát různými granty a není třeba, aby to platilo město. Zastupitel Zdeněk Romany z TOP 09 zdůraznil, že město má pouze zaplatit digitalizaci archivu, původní materiály a autorská práva ale zůstanou i nadále jeho tvůrci (v materiálu do zastupitelstva je ale uvedeno, že město by mohlo archiv využívat k nekomerčním účelům – pozn. aut.). Nelíbilo se mu, že nikdo nezná obsah archivu, rozporoval i cenu za digitalizaci, která je podle něho nadsazená. Jako zastupitel nese odpovědnost a své kroky musí občanům umět vysvětlit, a zde je podle něho namístě obava, že by někdo mohl v této souvislosti na zastupitele podat třeba i trestní oznámení a prověřovala by se účelnost poukázání veřejných prostředků.
V konečném hlasování pro tuto nabídku hlasovali pouze dva zastupitelé (Kordová a Špetlík), pět zastupitelů bylo proti a 15 se hlasování zdrželo. Město tedy archiv M. Brunclíka pravděpodobně nepřevezme.

V závěru jednání byla probírána zpráva kontrolního výboru k záměru výstavby Domu přírody v Dolánkách (na příštím zasedání se k tématu zastupitelé ještě vrátí). Podle informace starosty Hockeho městu také hrozí poměrně vysoká pokuta vyplývající z kontroly dokumentace stavby terminálu u nádraží ministerstvem financí. Úředníci ministerstva našli tři naprosto formální pochybení, městu nicméně hrozí pokuta ve výši 2,4 mil. Kč!

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.