ZASTUPITELÉ JEDNALI: CENA VODY, KORIDOR ŽELEZNICE, BUDOVA TELECOMU…

0

Aktuální situace kolem Vodohospodářského sdružení Turnov a ceny vodného a stočného v příštím roce, to byl úvod jednání říjnového zasedání turnovského zastupitelstva. Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) zmínil, že VHS a cena vody byly hlavním tématem minulých komunálních voleb a již rok a půl probíhají poměrně zjitřená jednání. „Snažil jsem se diskuzi někam posunout, dojít k nějakému kompromisu. Proto vznikla dohoda největších měst ve sdružení o financování VHS v letech 2016 až 2020. Byla podepsána jako deklarace zástupců těchto měst,“ uvedl starosta. Podle něho se jedná o soubor kompromisních finančních a obecných principů vedoucí k zachování VHS, je zde vůle pokračovat v solidárním systému s menšími obcemi, byl předložen i plán obnovy a potřebných rekonstrukcí vodohospodářského majetku.

Na území Turnova by v příštím roce mělo dojít k výměně stávajícího vodovodu ve Vazoveckém údolí a v Mašově, pokračovat bude revitalizace sídliště u nádraží, zasíťovány budou další pozemky na Hruštici, mělo by dojít na rekonstrukci prvního vodojemu na Károvsku. S rekonstrukcí horní části Nádražní ulice je předběžně počítáno v letech 2017 a 2018. Podle starosty zatím není k VHS alternativa, spojení obcí totiž znamená zároveň i silného partnera při žádostech o dotace. O čem se ale hodně diskutuje, je snížení dalších investic. „Je tady i názor, že provoz vodohospodářských zařízení a z toho vyplývající cenu vodného a stočného by měly z větší míry financovat obce, naproti tomu se někteří domnívají, že by to mělo být jako v případě elektřiny a plynu, tedy bez zásahu obecních rozpočtů. Dohoda největších měst se hledalo dlouho a těžko, rozumím tomu, že někteří nebudou spokojeni, protože počítá s navýšením ceny vodného a stočného o 4,5 procenta ročně, ale pomyslná loď se nedá otočit najednou a vyskakovat z ní nechci, jen ji pomalu otáčet,“ přiblížil svůj pohled starosta Hocke. Dohodu podepsali starostové Turnova, Semil, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou a Rokytnice nad Jizerou.

Tato dohoda se nelíbí zastupitelům TOP 09. „Před rokem jsme zavázali své zástupce ve VHS, aby nehlasovali pro zvýšení ceny vody. Dohoda se nám nelíbí, o navýšení ceny vodného a stočného by mělo rozhodovat zastupitelstvo. Takto budeme na konci tohoto desetiletí s cenou vodného a stočného na úrovni 115 Kč. Proč má být Turnov stále na špičce v republice?“ řekl zastupitel Michal Loukota. Navýšení ceny má být podle něho řešeno dodatkem smlouvy s provozovatelem (SčVK), popřípadě má být na provozovatele vypsána nová soutěž. „Dohodnout se s 22 zástupci obcí není tak jednoduché, nebráním se jednat o koncesi, ale musíme mít rámcový program, co budeme dělat teď. Kdokoli jiný mohl přijít s jinou dohodou a vyjednat lepší podmínky. To se ale nestalo,“ kontroval starosta Hocke. „Chápu, že je těžké se dohodnout zejména s malými obcemi, ale není čas založit vlastní provozní společnost právě proto, že nejsme schopni přesvědčit malé obce?“ dodal Loukota.
Zastupiteli Vítězslavu Sekaninovi (Strana svobodných občanů) přijde naopak dohoda velkých měst dobrá, problémem je podle něho výše investic VHS, která ve svém důsledku cenu vody neustále prodražuje. Na totéž poukázal i zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD), který současně upozornil na špatně odvedenou práci v případě rekonstrukce ulice 5. května. „Zajímali jsme se v okolí, například v Mladé Boleslavi, kde mají nízkou cenu vodného a stočného, jak vše řešit do budoucnosti. Domníváme se, že ta není v setrvání města ve VHS,“ doplnil diskuzi Petr Soudský (TOP 09). Zastupitel Jiří Mikula zastupující tutéž stranu namítl, že výše uvedenou dohodu měla stvrdit nejméně rada města či zastupitelstvo a ne pouze starosta. Hocke odpověděl, že se jedná o deklaraci, která neřeší jen cenu vody, ale i úpravy stanov, nové rozložení poměru zástupců obcí a další skutečnosti.

Po skončení diskuze předložil Michal Loukota návrh na usnesení ve smyslu, že zastupitelé neschvalují postup starosty, který jménem města uzavřel zmíněnou dohodu, v níž je zahrnut i nárůst ceny vody. Starosta by měl na jednání rady VHS předložit návrh na dodatek koncesní smlouvy, jehož důsledkem bude zachování koncové ceny pro zákazníky na úrovni letošního roku. Tento návrh ale podpořilo pouze sedm zastupitelů, 12 se jich zdrželo a pět bylo proti. Původně navržené usnesení, že zastupitelé berou na vědomí dohodu měst o financování VHS v letech 2016 až 2020 podpořila nadpoloviční většina 16 zastupitelů, osm se jich hlasování zdrželo.

KUDY POVEDE RYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE?
Zastupitelé dále jednali o aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, tedy nejdůležitějšího krajského plánovacího dokumentu. Zde se zastavili především u koridoru budoucí rychlostní železnice mezi Prahou a Libercem. Ten má Turnov úplně minout! Město na toto opakovaně upozorňuje, protože je ale zdejší železniční stanice na zmíněné trase zastávkou úvraťovou a tedy prodlužující jízdní intervaly, bude mít Turnov pravděpodobně jednou v budoucnu smůlu. Jak ale přiblížil vedoucí odboru rozvoje MěÚ Miroslav Varga, práce na vyhledávání koridoru byly nyní přerušeny, dokonce se spekuluje o novém rychlostním napojení na Wroclaw přes Liberec, takže všechno může být úplně jinak…

DALŠÍ OSUD BUDOVY TELECOMU
Po delší době se na jednání zastupitelů vrátila myšlenka na odkoupení budovy Telecomu na Havlíčkově náměstí. Plochu by město rádo využilo třeba na parkovací dům. Tím by mohlo být uvolněno k původnímu účelu i přilehlé náměstí, které ztratilo funkci veřejného prostoru kvůli parkujícím automobilům. Jak přiblížil starosta, nyní došlo ke zprůhlednění majetkových práv k objektu, takže je s kým jednat. Firma Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., by v případě prodeje budovy Telecomu požadovala výstavbu menšího objektu, kam by se soustředily technologie. Jeho výstavba, přesun technologie, demolice stávající budovy Telecomu a další náklady by se ale vyšplhaly na 40 mil. Kč. To je patrně nad možnostmi města. Objevila se ale další nabídka, jak veřejnou plochu v tomto místě rozšířit. Soukromí vlastníci pozemků za Vesnou je chtějí prodat. V závěrečném hlasování zastupitelé 22 hlasy pověřili starostu, aby jednal s vlastníky pozemků o jejich odkoupení, 15 zastupitelů podpořilo i návrh odkoupení budovy Telecomu, nabídka města zní na 15 mil. Kč.

BUDE ZE SEMILSKÉ NEMOCNICE „ELDÉENKA“?
Zastupitelé schválili nákup počítačového programu na elektronizaci veřejných zakázek, rozdělili peníze ze sportovního fondu, z druhé výzvy, vzali na vědomí vznik samostatné organizace Catering s. r. o. v rámci Krajské nemocnice Liberec. V souvislosti s nemocnicí zazněl dotaz zastupitelky Šárky Červinkové (ČSSD), že se začalo hovořit o přesunu oddělení následné péče z Turnova do Semil. Podle starosty Hockeho, který současně zasedá v řídícím orgánu krajské nemocnice, se o této variantě související s dalším směřováním nemocnice v Semilech skutečně hovoří. Do Turnova by totiž měla být soustředěna akutní medicína, zejména ortopedické operace velkých kloubů. „Dohoda ale není uzavřena, vše se může změnit, každá změna navíc podléhá hlasování zastupitelů,“ upozornil Tomáš Hocke.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.