ZASTUPITELÉ JEDNALI O ODPADECH, MONITORINGU VESECKA, FÚZI NEMOCNIC, CENĚ VODNÉHO A ALKOHOLOVÉ VYHLÁŠCE

0

Ani na posledním říjnovém zasedání turnovských zastupitelů nebylo přijato usnesení k motivačnímu systému pro občany v otázce likvidace komunálních odpadů. Příslušný materiál byl nakonec stažen z jednání a zastupitelé na  toto téma budou znovu jednat (a rozhodovat) na konci listopadu. Co zastupitelé schválili, byly dokumenty týkající se fúze turnovské a liberecké nemocnice, žádosti o dotace na zeleň a výstavbu kompostárny. Občané z Malého Rohozce se dočkají monitoringu ovzduší v průmyslové zóně Vesecko. Zásadní pokyn zazněl směrem k VHS Turnov – zástupci Turnova nebudou hlasovat pro zvýšení vodného a stočného v příštím roce.

ŠETŘILOVSKO
Úvodem zastupitelé jednali o budoucnosti restaurace Šetřilovsko. Město se sice pokouší objekt prodat, ale zájemci nejsou. Podle starosty Hockeho (Nezávislý blok) tak není vyloučeno, že se bude opět jednat o možnosti pronájmu této kdysi vyhlášené restaurace.

ZELEŇ
V otázce městské zeleně zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na regeneraci Nádražní ulice od Hotelu Beneš směrem k Ohrazenicím. Také okolí dopravního terminálu u nádraží by se mělo ozelenit, připravuje se výsadba zeleně v nové zahradě mateřské školy v ulici 28. října. Nejzásadnější je rozhodnutí o žádosti o dotaci na výstavbu nové kompostárny. Zde se jedná o patrně poslední výzvu z operačních programů EU. Nová kompostárna je dimenzována na dva a půl tisíce tun odpadu ročně, nebyla by již komunitní jako dosud, což by umožnilo bio odpady odebírat i od jiných subjektů.

MONITORING VESECKA
Petici za monitoring ovzduší v obchodně-průmyslové zóně Vesecko podepsalo 841 občanů. Ti žádají provádět pravidelný monitoring kvality ovzduší ve vesecké průmyslové zóně. Požadují především zjištění aktuální situace před spuštěním nových kalicích linek firmy Kamax, poté srovnatelné měření po jejich spuštění a vzájemné porovnání.
Starosta města Tomáš Hocke podle svých slov jednal se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který by jako nezávislý orgán mohl měření provést. Nabízejí se formy stacionární měřicí stanice nebo měřicího vozu. Náklady na stacionární stanici by byly asi tři miliony korun, její roční provoz by přišel na půl milionu. Reálnější je tedy využití měřicího vozu. Měření by město přišlo zhruba na 170 tisíc korun. Měřilo by se na místech po dohodě s Rohozeckým okrašlovacím spolkem a zdejším osadním výborem. První měření by mělo proběhnout už letos v prosinci a další v průběhu příštího roku.
„Co se stane, když se měřením zjistí, že přípustné limity jsou překročeny?“ ptala se na zasedání zastupitelka Martina Pokorná (Turnovská koalice). „Budeme tlačit na firmy, aby zařízení, která přispívají k překračování povolených hygienických norem, upravily,“ vysvětlil starosta Hocke. Ten připomněl, že postupem let byly ve zmíněné průmyslové zóně povolovány různé provozy a je v zájmu města i jeho občanů vědět, jak na tom jsme.
Zástupce petičního výboru Lukáš Berndt navrhl zjistit celkové imisní pozadí v průmyslové zóně, připomněl i ochranné pásmo vodních zdrojů, které se na Malém Rohozci nachází a vodu odtud pije půlka Turnova.
Zastupitel Daniel Hodík (TOP 09) navrhl monitoring ovzduší provádět i na jiných místech města, protože vítr exhalace může zanést i jinam.
Nakonec jediné usnesení, které zastupitelé přijali, bylo pověření odboru životního prostředí radnice zajistit mobilní monitoring v okolí průmyslové zóny Vesecko.

FÚZE NEMOCNIC
Tři usnesení měli zastupitelé na programu v případě fúze nemocnic. Schváleny byly těsnou většinou 15, resp. 14 hlasů, když pro hlasovali někteří opoziční zastupitelé. Odsouhlaseny byly smlouva mezi budoucími akcionáři, definitivní schválení sloučení nemocnic a převod obchodního podílu společnosti Nempra na Krajskou nemocnici v Liberci (dále jen KNL).
V základních principech bude i nadále v Panochově nemocnici Turnov (PNT) zachována stávající zdravotní péče. S její změnou by museli souhlasit zdejší zastupitelé (jestliže ale nebude péče „odsmlouvána“ zdravotní pojišťovnou). Také nelze prodat nemovitý majetek nemocnice v katastrálním území města Turnov. Město Turnov bude mít v dozorčí radě KNL dva zástupce, zaměstnanci PNT jednoho. Dozorčí rada bude mít celkem 12 členů (v roce 2014 počet klesne na 11). Současně nedojde k navýšení základního kapitálu KNL a Turnov získá 10 % akcií od ostatních akcionářů. Město Turnov není zavázáno k žádnému dotování provozu nemocnice.
Co se týká společnosti Nempra, ve zdůvodnění se píše, že KNLchce být především vlastníkem zdroje tepla tak, aby nemohla být v budoucnu pod tlakem společnosti, kterou nebude mít pod majetkovou kontrolou. Město Nempru prodá KNL za 5 mil. Kč.

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU: MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO OBČANY
Ani pro roce a půl příprav zastupitelé neschválili motivační systém pro občany. Ten by jim v případě separace odpadů, resp. navrženého pytlového sběru měl přinést úsporu v platbě. Podle zastupitelky Pokorné jsou v předloženém znění příslušných vyhlášek rozpory s tím, co bylo dříve projednáno a odsouhlaseno. Návrh předkládající místostarosta Špetlík (ODS) nakonec stáhl. Znovu se na toto téma bude jednat na konci listopadu, což je patrně také poslední termín, má-li motivační systém platit od ledna příštího roku. Zastupitel Karel Jiránek (nezařazený) navrhl připravovaný motivační pytlový sběr rovnou jako zbytečně složitý s poměrně malým efektem pro obyvatele města rovnou zrušit a peníze na jeho zavedení investovat jinde. Tento návrh ale nebyl přijat.

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2014
Zajímavé bylo jednání kolem aktuální situace ve Vodohospodářském sdružení Turnov. Předseda rady sdružení Milan Hejduk informoval o stavu členské základny (celkem 23 obcí), o připravovaných investicích a o nedávno dokončené rekonstrukci ulice 28. října. Zastupitel Zdeněk Romany (TOP 09) se pozastavil především nad cenou vody v Turnově, která je jedna z nejvyšších v republice, kritizoval i současný stav některých ulic ve vilové čtvrti u kasáren, kde proběhla rekonstrukce v rámci projektu Čistá Jizera.
Starosta Tomáš Hocke v závěru jednání navrhl usnesení, aby zástupci města ve VHS nehlasovali pro navýšení ceny vodného a stočného v příštím roce. Pro tento návrh hlasovalo 23 zastupitelů. (Zastupitel Tomáš Hudec z ČSSD navrhl, aby se cena vody v Turnově nezvyšovala následujících 10 let! Pro tento návrh ale hlasovalo jen osm zastupitelů.)

ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNOSTI
Návrh zastupitelů za ČSSD řešil zákaz konzumace alkoholu na všech veřejných prostranstvích ve městě. Podle Ivana Kunetky (Turnovská koalice) by nemělo jít o plošný zákaz, ale například jako problémové místo uvedl nádraží, resp. park u Billy. Podle starosty Hockeho je zde signál od městské a státní policie ve vztahu k dětským hřištím, která na některých místech okupují mladiství, kteří zde kouří a pijí alkohol. Děti tak nemají možnost si zde hrát. Je to třeba na hřištích na Výšince či u nádraží.
V závěrečném hlasování prošel pouze návrh na zákaz konzumace alkoholu na dětských hřištích, který podpořilo 23 zastupitelů. Ti budou příslušnou vyhlášku schvalovat na konci listopadu.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.