ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI A ODMÍTLI NÁVRAT TRHŮ NA NÁMĚSTÍ

0

Turnovští zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 26. dubna mj. projednávali finanční situaci města. Zabývali se možností, jestli by nebylo dobré, jako o zdroji potřebných příjmů, přemýšlet o zvýšení daně z nemovitosti. Bylo. Pro tuto variantu hlasovalo 15 zastupitelů. To ale neznamená, že by se daň z nemovitosti automaticky zvedla, pouze má finanční odbor připravit do některého z příštích zasedání rozbor, co by to městu přineslo. Zajímavé bylo i hlasování „na zkoušku“, o které požádala zastupitelka Martina Pokorná (Turnovská koalice), a sice – jestli by se zastupitelé zřekli příjmu z hracích automatů a ve městě je zakázali (jde asi o 2 mil. Kč příjmu do městské pokladny). Pro zákaz automatů se vyslovila naprostá většina zastupitelů. Ani to samozřejmě neznamená, že budou hrací automaty zakázány hned, resp. jestli vůbec.

Kromě zvýšení daně z příjmu je tu ještě další možnost, jak navýšit příjmy městské pokladny: Zvýšit částku vybíranou od občanů za likvidaci komunálních odpadů. Nyní je to 500 Kč, což nestačí, a město musí doplatit do systému likvidace odpadů každoročně další zhruba 3 – 3,5 mil. Kč. Jak na zasedání zaznělo, v případě zvýšení poplatku by měl současně platit nějaký motivační systém pro občany, kteří odpady separují. Těm by se poplatek motivačně snížil. Dobrou zprávou, co do městských financí, je skutečnost, že podle přehledu, který připravil místostarosta Jaromír Pekař (ODS), má město i přes všechna negativa dnešní doby investiční potenciál 30 – 35 mil. Kč ročně. Pekař má na zářijové zasedání zastupitelstva připravit komplexní finanční rozbor, kolik si město bude moci v příštích letech dovolit investovat do různých dlouhodobých záměrů.

Každoročně se na jednání zastupitelů vrací požadavek pořadatele Memoriálu Ludvíka Daňka – atletů AC Syner. Někteří zastupitelé v akci vidí velkou prestiž města, což je dobré i finančně podpořit, jiní by nemalé prostředky, které se utratí za jedno odpoledne, viděli raději v podpoře sportování dětí a mládeže, popř. seniorů (mj. zastupitel Tomáš Hocke – Nezávislý blok). V letošním rozpočtu města je na memoriál vyčleněn příspěvek 100 tisíc Kč, zastupitelé nakonec souhlasili s půjčkou ve výši 300 tisíc, která se nejspíš při červnových rozpočtových změnách stane darem. Memoriál Ludvíka Daňka se uskuteční v úterý 22. května.

Poměrně dlouhá diskuze byla vedena o rekonstrukci ulice 28. října. Tu provede město ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov. Původně se počítalo s částkou kolem 20 – 25 mil. Kč, nyní se předpokládaná suma za kompletní rekonstrukci ulice vyšplhala na 30 – 33 mil. Kč (to je příspěvek města – celkově je to kolem 50 mil. Kč, když zbytek doplatí VHS). To se některým zastupitelům nelíbilo, protože tak vysoká částka bude částečně paralyzovat další investice města. Přestože předseda VHS Milan Hejduk doporučoval udělat celou ulici od nemocnice až po křižovatku s Markovou ulicí vcelku s tím, že po výběrovém řízení se cena za rekonstrukci může snížit, zastupitelé nakonec podpořili návrh starostky města Hany Maierové (Nezávislý blok) doplněný některými dalšími zastupiteli (Pokorná, Jarolímek – Turnovská koalice, Hocke), že záměr rekonstrukce ulice patří mezi absolutní priority města, nicméně bude nutné jednat i o etapizaci prací s tím, že by byly práce a tím i náklady rozloženy do delšího časového úseku. Pro tento návrh hlasovalo 24 zastupitelů. Na rekonstrukci ulice 28. října bohužel nelze čerpat žádnou dotaci.

Hlavním bodem jednání tohoto zasedání zastupitelů bylo projednání (a schválení) změny č. 13 A územního plánu města, což není nic jiného, než dlouhé roky projednávaná tzv. odlehčovací komunikace od kruhové křižovatky v Sobotecké ulici do Palackého ulice a podél autobusového nádraží nahoru přes Konělupy do Žižkovy ulice. Tato komunikace by měla být v rámci nového územního plánu vedena jako územní rezerva pro řešení vnitroměstské dopravy. Výhody a nevýhody shrnul zastupitel pověřený tvorbou územního plánu Tomáš Hocke. „Jde o jedinou prověřenou komunikaci, se kterou souhlasí všechny dotčené orgány státní správy. V minulosti bylo projednáváno asi devět různých variant, všechny byly ale postupně dotčenými orgány zamítnuty. Město by mělo do budoucna mít alternativu k Hluboké ulici,“ shrnul Hocke. Minusem podle něho je finanční náročnost – počítá se s částkou asi 460 mil. Kč, komunikace také prochází kolem škol, přinese nárůst dopravy v Husově ulici. Je řešením vnitroměstským, přesto Liberecký kraj dál tuto komunikaci i přes odpor města vede jako hlavní obchvat na Semily! Právě tato skutečnost byla tou zásadní, proč pro záměr nehlasovala velká část zastupitelů. „Dokud tato silnice bude krajem v jeho dokumentech vedena jako obchvat na Semily, já pro to ruku nezvednu, protože by to znamenalo neúměrný nárůst dopravy v místech, odkud ji chceme dostat. Kraj tuto variantu stále podporuje a může jednou město i k tomuto řešení dotlačit,“ uvedl Ivan Kunetka (Turnovská koalice). Stejný názor na jednání zdůrazňovali mj. i zastupitelé Romany a Hodík (TOP 09). K tomuto bodu se vyjádřili i přítomní občané, kteří vesměs tuto odlehčovací komunikaci z mnoha důvodů odmítli. Nakonec záměr tuto odlehčovací komunikaci zanést do nového územního plánu podpořila nejtěsnější většina zastupitelů – 14.

V závěru jednání došlo i na návrat farmářských trhů na náměstí. Město kontaktoval podnikatel Petr Konopka z Vrchlabí, který tyto trhy pořádá i v jiných městech. Nabízí se na nich tradiční zboží od pěstitelů a chovatelů, podnikatel garantuje všechny hygienické normy i standardní průběh trhů včetně úklidu. Trhy by rád pořádal jednou za dva týdny na náměstí. Záměr ale nenašel u zastupitelů dostatečnou podporu, pro návrat trhů na náměstí se jich vyslovilo 13. Trhy tedy zůstávají na parkovišti naproti Baťovně.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.