ZASTUPITELÉ JEDNALI: ROZPOČET NA ROK 2014 SCHVÁLEN, MÁME NOVOU MĚSTSKOU ORGANIZACI

0

Turnovští zastupitelé ve stávajícím složení zahájili poslední rok tohoto volebního období. Tradičně nejdůležitějším bodem lednového zasedání je schválení rozpočtu města na daný kalendářní rok. Pro navržené znění rozpočtu hlasovalo 22 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel. Zastupitelé také rozhodli o sloučení informačního centra, resp. odboru cestovního ruchu s hradem Valdštejnem do jedné nové organizace. Nová jsou také pravidla pro rozdělení finančních prostředků na podporu sportovních organizací, novinkou jsou další problémy kolem vzniku Domu přírody v Dolánkách. Pojďme se zastavit u těch nejdůležitějších bodů.

DŮM PŘÍRODY
Záměr proměnit bývalou školu v Dolánkách v Dům přírody je tady již delší dobu. Objekt je dlouhodobě bez většího využití. Nejdřív odsud odešla učňovská škola, která tu měla dílny, poté problematicky budovu používala správa Geoparku Český ráj, město se neúspěšně snažilo školu využít ve společném projektu s Českým vysokým učením technickým. Poté se objevil záměr CHKO Český ráj zřídit zde Dům přírody ze štědré dotace Agentury ochrany přírody a krajiny. Jenže „chráněnka“ požadovala, aby projekt zaštítilo město, s čímž zastupitelé nesouhlasili. Už to vypadalo, že vše bude odsouzeno k nezdaru, až místostarosta Pekař přišel s řešením postoupit projekt příspěvkové organizaci Libereckého kraje Střevlík, která provozuje Ekocentrum v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Na opravu domu má poskytnout příspěvek Agentura ochrany přírody a krajiny, oprava domu včetně expozic má přesáhnout 30 mil. Kč. Někteří zastupitelé města toto považují za předražené, nicméně v prosinci 2012 rozhodli projekt Střevlíku postoupit. Město v případě získání dotace této organizaci objekt prodá za 2,2 mil. Kč a zpět získá i další již vložené náklady ve výši 867 tisíc Kč (projektová dokumentace ad.). Po dobu deseti let bude město Dům přírody podporovat částkou ve výši 200 tisíc Kč ročně.
Přestože Střevlík má příslib dotace, objevil se nový problém: Nedaří se sehnat 10 % z nákladové částky na spolufinancování projektu. Peníze měl původně dát Liberecký kraj, ale k dohodě nedošlo. Lidé ze Střevlíku tedy hledají jinde. A protože jde o poměrně vysokou sumu, visí tak nad projektem další otazník. Přesto turnovští zastupitelé na lednovém zasedání 16 hlasy souhlasili s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej domu zmíněné příspěvkové organizaci, protože bez toho souhlasu by byl projekt odsouzen k nezdaru. „Dejme Ekocentru ještě šanci a když to nevyjde, tak teprve jednejme, co s objektem dál,“ uvedl starosta Hocke (Nezávislý blok). Tomáš Hudec (ČSSD) navrhl dům prodat ke komerčnímu využití.

DŮM V TÁZLEROVĚ ULICI
Dlouhé roky se mluví také o využití dalšího objektu, bývalého plicního střediska v Tázlerově ulici. Před lety zde byl záměr dům přestavět na sídlo o. s. Fokus – měly zde být chráněné dílny s chráněným bydlením klientů. Záměr ale nevyšel. Poté byl dům dlouhodobě nabízen k prodeji, ale zájemce se nenašel. Až nyní. Soukromý investor chce objekt přestavět na bydlení. Nabízí ale 1,6 mil. Kč, což je podstatně méně, než původně město chtělo. Celkem 18 zastupitelů se sníženou částkou souhlasilo, protože by se tím vyřešil dlouhodobý problém města. Prodej ale musí být znovu vyhlášen.

ROZPOČET MĚSTA 2014
Jak při projednávání tohoto bodu zaznělo, rozpočet je připraven na stavbu sportoviště v Maškově zahradě a kromě toho je pamatováno i na další investiční akce. Život města stavbou za 150 mil. Kč (bez DPH) by se tedy zastavit neměl. Rozpočet města zastupitelé projednávají na pracovním uzavřeném zasedání, takže na tom veřejném se již moc nediskutuje. A tak došlo pouze na podle zastupitele Hudce předražené využívání toalet v restauraci Albion pro cestující na terminálu (toalety měly původně vzniknout přestavbou nádražní budovy, ČD ale rekonstrukci stále odkládají, terminál je tak bez veřejných WC). Eva Kordová (Nezávislý blok) požadovala drobné finanční přesuny v podpoře kultury.
Rozpočet města na rok 2014 byl schválen 22 hlasy. Rozpočet je v příjmové části ve výši 320.826 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 381.221 tis. Kč a financování ve výši 60.395 tis. Kč. Podrobně se s jednotlivými řádky můžete seznámit na internetových stránkách města. (Pozn. na okraj: Běžně se dá rozhodovat o směřování zhruba 20 – 30 mil. Kč, ostatní výdaje jsou určené na běžný chod města a nebo jsou to pouze transfery, tj. platby, které do městského rozpočtu přijdou a jsou přímo vázany – např. školství, sociální služby a mnoho dalších.)

TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH
Zvykněte si na název nové městské organizace. Vznikne spojením odboru cestovního ruchu – tedy informačního centra na náměstí a synagogy v Krajířově ulici – a hradu Valdštejn. Důvody jsou ekonomické i praktické. Do hradní pokladny plyne zisk z pronájmu občerstvení a parkoviště, což obnáší příjem náležitě danit, provoz informačního centra nemůže být přes všechno úsilí ziskový a město musí tento odbor výrazně dotovat (zhruba 2 mil. Kč ročně). Jak zdůraznil starosta Hocke, navíc oba subjekty provozují podobnou činnost, takže je to velmi vhodné spojení. Vedením nové městské organizace zastupitelé pověřili Elišku Gruberovou, která je vedoucí odboru cestovního ruchu. V nové podobě začne organizace fungovat od 1. dubna.

ÚPRAVY ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL SPORTOVNÍ KOMISE
Toto téma dlouhé roky vzbuzuje u sportovních organizací rozruch, a to zejména tehdy, kdy se někdo snaží tenkou rovnováhu a dohodu mezi sportovními subjekty ve městě změnit. A to se děje právě nyní, kdy se o změnu pokusili předseda sportovní komise města František Zikuda (Nezávislý blok) a místostarosta Otakar Špetlík (ODS).
„V novém textu pravidel je zdůrazněna povinnost sportovních subjektů využívat všechny městem poskytnuté finanční prostředky ve prospěch sportovní činnosti. Dále navrhujeme omezit financování investic, rekonstrukcí a oprav objektů, které se nenachází na území města Turnova, resp. nejsou využívány a neslouží ke sportovní činnosti,“ zdůvodnil změny Špetlík. Peníze z rozpočtu města podle něho mají jít pouze na sportovní činnost podle stanov jednotlivých subjektů a město by nemělo dotovat jejich podnikání v podobě pronájmů a dalších aktivit.
Pochybnosti k návrhu vyslovil především zastupitel Tomáš Tomsa (Nezávislý blok), který zdůraznil, že podle něho stávající pravidla umožňují dostatečnou kontrolu a sportovní organizace budou muset v souvislosti s novým občanským zákoníkem řešit i změny stanov, takže by s novými pravidly počkal, až se vše legislativně vyjasní. „Dosavadní pravidla vznikala dlouho, byly tady v průběhu let snahy něco změnit, ale nebyly odsouhlaseny. Pravidla vznikala konsenzem všech zúčastněných stran, tohle vyvolá zbytečné nové kontroverze,“ obává se Tomsa. Zastupitelé Ondřej Halama (KDU-ČSL) a Martina Pokorná (Turnovská koalice) navrhovali, aby se rozhodování odsunulo o měsíc a na jednání byl pozván Lumír Šubert, který jako auditor a bývalý člen sportovní komise zastupitelům sdělil písemně závažné skutečnosti.
Nakonec uvedenou změnu pravidel zastupitelé odsouhlasili 17 hlasy, jeden byl proti a čtyři se hlasování zdrželi.

ZDRAVÉ MĚSTO
Zastupitelé byli seznámeni s hodnotící zprávou Turnova jako Zdravého města za rok 2013 a mluvčím města Radkem Drašnarem byli všichni přítomní pozváni na jednání letošního Fóra zdravého města, které se uskuteční 17. února na Střelnici.

HLÁSNÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM
Možná jste si všimli tlampačů, rozmístěných v poslední době na různých místech města. Jejich prvotním posláním je informovat občany o nebezpečích. Prioritně o hrozící povodni či o nebezpečí ekologickém. Tlampače lze také využít ke standardnímu informování veřejnosti. Pamětníci si jistě vzpomenou, že ampliony svolávaly na veřejné schůze či informovaly o tom, že je nabízena nějaká služba apod. A právě o tom měli zastupitelé rozhodnout – jestli se do města vrátí pravidelné relace veřejného rozhlasu. Vrátí – pro se vyslovila těsná většina 14 zastupitelů, dva byli proti a pět se jich zdrželo. Nový hlásný a monitorovací systém přišel na 13 mil. Kč (!) krytých ze státní dotace.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.