ZASTUPITELÉ JEDNALI: O MAŠKOVCE STÁLE NEROZHODNUTO, DŮM PŘÍRODY NAKONEC BUDE

0

Ani na svém květnovém veřejném zasedání turnovští zastupitelé definitivně nerozhodli, jestli se bude, nebo nebude stavět SPORTOVNÍ AREÁL V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ. Jak podotkl zastupitel Tomáš Sláma (ODS), po oznámení předpokládané výše roční ztráty by chtěl vše ještě v klidu probrat na finančním výboru radnice. Při výši vstupného 45 Kč je počítáno s roční ztrátou z provozu koupaliště přesahující tři čtvrtě milionu. Definitivní rozhodnutí má padnout v září. Do té doby bude vyhotovena stavební dokumentace. Podle odhadů jsou projekční náklady na stavbu kompletního sportoviště 194 mil. Kč, z toho zimní stadion 80 mil. a venkovní koupaliště včetně zázemí 85 mil. Kč. Dalších zhruba 30 mil. Kč obnášejí inženýrské sítě, parkoviště, oplocení ad.

n201306061129_zap_233_2013_maskovkaV areálu koupaliště bude vodní plocha zabírající 975 metrů čtverečních s vodními atrakcemi a čtyřmi 25 metrovými dráhami. Vše je doplněno hřišti, odpočinkovými zónami, dráhou na in-line okolo celého areálu, brouzdalištěm pro děti a občerstvením, které by budoucí provozovatel – Městská sportovní Turnov s. r. o. – měl poskytovat ve své režii. V diskuzi připomněl zastupitel Ivan Kunetka (Turnovská koalice) stanovisko parlamentu mládeže, které je proti stavbě (výsledek ankety organizované parlamentem je ale naopak pro stavbu). Jeho kolega Otto Jarolímek zmínil stanovisko většiny sportovních organizací ve městě, které jsou proti stavbě, což místostarosta Špetlík (ODS) rozporoval jejich obavami o výši dotace z městského rozpočtu. „Uvažovaná ztráta z provozu koupaliště je spíše pesimistický odhad, při dobré sezoně se ztráta může výrazně snížit,“ upozornil Špetlík.

Špatnou zprávou pro SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ je, že město již druhým rokem nezískalo příspěvek z ministerstva pro místní rozvoj na jeho regeneraci. Vloni tak radnice uskutečnila práce v ulici Kosmonautů za peníze z rozpočtu, což se do budoucna už asi těžko změní, protože dotační titul je nyní nastaven na podmínky, které město nesplňuje (například se musí jednat o sociálně vyloučenou lokalitu ad.). Proto se tu napříště bude pracovat po menších úsecích za zhruba dva až tři miliony ročně. Letos ale ne. Práce by měly být obnoveny až v roce 2014, bude se pokračovat na vozovce a chodnících kolem bloku „B“. „Nechceme sídliště úplně opustit, práce na jeho obnově tu ale půjdou pomaleji,“ podotkl starosta Hocke (Nezávislý blok).

Starosta je také iniciátorem vzniku TRŽIŠTĚ U TURNOVSKÉHO NÁDRAŽÍ, které bude ve dvoře Kubistického domu. Město zde nechá zřídit vstup přímo z ulice, plocha bude zatím provizorně upravena, a jestliže bude o tržnici zájem, dají se očekávat větší úpravy. Zatím zastupitelé odhlasovali prvotní náklady ve výši 100 tis. Kč. V této souvislosti byla zajímavá připomínka zastupitelky Martiny Pokorné (Turnovská koalice), jestli se bude jednat o trhy farmářské či prodejní, resp. jestli město bude třeba po prodejcích požadovat prokázání původu zboží, což je narážka na některé překupníky zejména se zeleninou. V každém případě trhovci opustí prostor parkoviště u Billy, kde zabírají parkovací místa a překážejí plynulosti provozu.

Zásadním bodem programu květnového zasedání zastupitelů bylo rozhodnutí o DOMU PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH. Záměr výstavby návštěvnického centra, resp. přestavby bývalé školy u Dlaskova statku, má za sebou zajímavý vývoj.

n201304112143_zap_143_2013_dolankyPoprvé se na veřejnosti toto téma objevilo v roce 2011 na podzim. Tehdy zastupitelé na veřejném zasedání většinou jednoho hlasu záměr prosazovaný především oběma místostarosty – Jaromírem Pekařem a Otakarem Špetlíkem (oba ODS) – posunuli k dalšímu projednávání. Přestavba bývalé školy byla součástí i předchozího projektu města a ČVUT v Praze. Záměr ale nevyšel. Nově měla prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na rekonstrukci budovy a nové expozice připutovat dotace přesahující 30 mil. Kč (90 % uznatelných nákladů). Celkové náklady na projekt jsou ve výši 35 mil. Kč, město mělo do projektu vložit 2,5 až 3 mil. Kč (plus každoroční příspěvek na provoz). Někdo byl proti každoročnímu podílu na ztrátovosti provozu (udržitelnost projektu je 10 let), další zastupitelé nechtěli, aby bylo město nositelem projektu (a spolupracující Správa CHKO Český ráj to být nechtěla), jiní poukazovali na poněkud nadsazenou výši rekonstrukce poměrně obyčejného domu za 35 mil. Kč s malou expozicí v podkroví. Proto byl vloni na podzim zastupiteli projekt odsouzen k zániku.

Už ale měsíc po jejich rozhodnutí, v prosinci 2012, přišel místostarosta Pekař s tím, že město projekt postoupí příspěvkové organizaci Libereckého kraje Střevlík, která provozuje Ekocentrum v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Ta podá žádost o dotaci, a pokud bude schválena, město Střevlíku prodá bývalou školu (objekt byl odhadnut na 2,2 mil. Kč) a zpět získá i další již vložené náklady ve výši 867 tisíc Kč (projektová dokumentace ad.).
Na přelomu zimy a jara jsme v této souvislosti zaznamenali také anonymní trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s tímto projektem. Zastupitelé města v něm byli obviňováni z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Všichni byli vyslechnuti policejním vyšetřovatelem. Na počátku dubna bylo vyšetřování zastaveno.

A nyní, co je nového. Střevlík získal dotaci. Do hry tím vstoupil tedy i Liberecký kraj. Dům přírody nakonec vznikne. Jak vysvětlil ředitel Radek Hromádka, Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o. p. s., je neziskovou organizací, která zajišťuje podmínky pro provozování ekologické výchovy pro Liberecký kraj (jedná se o příspěvkovou organizaci kraje). Dům přírody v Dolánkách bude provozovat vlastními silami. Liberecký kraj předběžně přislíbil na realizaci akce finanční příspěvek ve výši 10 %, tj. zhruba 3 mil. Kč, což tvoří finanční spoluúčast žadatele o dotaci. Od města Turnov je očekávána „morální podpora“ a finanční spoluúčast na krytí předpokládané provozní ztráty ve výši maximálně 200 tisíc Kč ročně. Hromádka připomněl, že Turnov realizací Domů přírody de facto získá zpět všechny vynaložené prostředky a zároveň získá významnou podporu v oblasti turistického ruchu v podobě nové nabídky služeb. Plánované roční provozní náklady jsou ve výši 1,6 mil. Kč, předpokládaný příjem ze služeb je 550 tis. Kč, příspěvek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR má být ročně 400 tisíc, od Libereckého kraje 500 tisíc a z města Turnov 200 tisíc Kč.

Má nebo nemá se město Turnov podílet na krytí provozní ztráty Domu přírody po dobu 10 let? Podle zastupitelky Hany Maierové (Nezávislý blok) ano, když se město zbavilo zátěže být nositelem projektu. Důrazné „ne“ zaznělo z úst zastupitele Tomáše Hudce (ČSSD), který projekt od samého začátku považuje za předražený a peníze by raději investoval například do opravy chodníků. Zastupitel Petr Soudský (TOP 09) označil projekt za zajímavý, ale daleko přínosnější mu přijde, aby se děti se životem přírody seznamovaly přímo v přírodě či u jednotlivých zemědělců než v domě za 30 milionů. Místostarosta Špetlík připomněl částku, kterou již do projektu město investovalo a že se tímto vlastně městu vrátí. S tím souhlasil i Ivan Kunetka (město bude mít smysluplně opravený dům)… A byly to právě hlasy dvou opozičních zastupitelů – Ivana Kunetky a Otto Jarolímka – které rozhodly, že město bude na provoz Domu přírody přispívat. Pro bylo 15 zastupitelů, čtyři byli proti a pět se jich hlasování zdrželo.

Zastupitelé na svém květnovém zasedání také rozhodli o změně plochy v územním plánu v oblasti ŠROUBÁREN – z průmyslové na komerční. Starosta Tomáš Hocke při té příležitosti podotkl, že by možná bylo dobré, aby město, resp. zastupitelé řekli, který ze záměrů na stavbu supermarketu je pro město důležitější, jestli ten na Koňském trhu či u Šroubáren (obojí je na soukromých pozemcích s minimální možností města nějak zasáhnout). Námět zatím zůstal bez odezvy.

Důležité bylo také rozhodnutí o zapojení města do ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ ENERGIÍ pro občany. Ti by mohli výrazně za plyn a elektrickou energii ušetřit, důležité je, aby se lidí přihlásilo co nejvíc z Turnova i okolních obcí. Tématu se budeme věnovat v samostatném článku.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.