ZASTUPITELÉ JEDNALI: SLEVY ZA VYTŘÍDĚNÝ ODPAD PLATÍ OD LEDNA, OD LEDNA TAKÉ NESMÍTE KOUŘIT A PÍT ALKOHOL NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH

0

Asi nejzásadnějším rozhodnutím turnovských zastupitelů bylo na jejich listopadovém zasedání spuštění systému zvýhodněné platby občanům, kteří budou více třídit komunální odpad. Kromě toho zastupitelé rozhodli o nové  mediální strategii v příštím roce, zabývali se regenerací městské památkové zóny, rozhodli o některých majetkových záležitostech ad. Měli také jednat o projektu stavby Domu přírody v Dolánkách, tento bod byl ale stažen z jednání. Zkušebně bylo toto zasedání přenášeno on-line jednou webovou kamerou na internet, další zasedání zastupitelů 19. prosince budete moci sledovat na internetu již naostro (jde pouze o živý přenos, záznam pořizován nebude).

KOUŘENÍ A PITÍ ALKOHOLU NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH
Nová městská vyhláška reaguje na stížnosti obyvatel města a městské a státní policie. Dětská hřiště jsou velmi často okupována teenagery, kteří se tu nehoupají, ani nesjíždějí skluzavky. Kouří a pijí alkohol, a hřiště je pro ně pouze dobrý útočištěm. Děti pak nemají šanci. Nejhorší je situace na tzv. hradě v sídlišti u nádraží, kde se v minulosti objevovaly i použité injekční stříkačky, v sídlišti Jana Patočky a na Výšince. S původním návrhem na vyhlášku řešící zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích přišli zastupitelé za ČSSD (apelovali především neúnosným stavem v parku u letního kina a také v parčíku před Billou u nádraží), nakonec byla ale přijata varianta, řešící pouze zákaz kouření a alkohol na dětských hřištích.
V původním návrhu bylo, že pít alkohol a kouřit se nesmí na samotném hřišti a 100 metrů od něho. Na návrh zastupitelů při diskuzi (zejména Tomsa, Romany, Špetlík), byl zákaz redukován pouze na dětská hřiště.
Policisté tak mají napříště v ruce nástroj, jak nežádoucí jevy na dětských hřištích řešit. Kromě vykázání z hřiště mohou udělit i na místě pokutu mladistvým do 18 let 500 Kč, ostatním dvojnásobek. Ve správním řízení je potom pokuta ještě vyšší.

MÉDIA 2014
Mediální scéna v Turnově se od ledna změní. Tradiční Hlasy a ohlasy Turnovska došly v původní podobě vlivem mnoha okolností ke svému konci a mění se na kulturní zpravodaj se zprávami z radnice a spolků, který bude pod stávajícím názvem distribuován do schránek obyvatel města zdarma. V periodicích Turnovsko v akci a časopise Turnovsko bude rozšířena plocha pro zprávy z města, na stránkách TvA budete mj. nově nacházet anketu zastupitelů. I nadále trvá podpora radnice tvorbě videozpráv Bonus TV, i když se dle předloženého materiálu v současnosti jedná o převedení tohoto formátu na videokroniku města.

KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZVÝHODNĚNÁ PLATBA PRO TY, KDO BUDOU VÍCE TŘÍDIT
Pět minut před dvanáctou po roce a půl příprav zastupitelé schválili novinku v systému likvidace komunálního odpadu. I nadále budou občané Turnova platit 660 Kč na osobu a rok (seniorům, zdravotně postižený a dalším zůstávají stávající slevy).
n201312061614_zap_454_2013_odpadyNovinkou je zavedení pytlového sběru s odpočtem za množství vyseparovaného odpadu, který je patrně jedinou možností, jak v současnosti platbu za odpady občanům alespoň trochu zlevnit. Čeká se na nový zákon, podle předkládajícího místostarosty Špetlíka (ODS) lidé, kteří více třídí, požadovali nějakou motivační slevu. Město má připraveno několik variant, z nichž je patrně cílová ta, že přímo na voze popelářů se budou vážit popelnice a občan tak zaplatí za skutečně vyprodukovaný odpad. To bude možné, až bude definitivně jasné, jak nový zákon o odpadech bude vypadat.
Zatím je zde tedy varianta pytlového sběru. Občané budou třídit plasty, papír, směsné kovy a nápojové kartony do zvláštních pytlů, které vždy první středu v měsíci dají na místo, kam jinak dávají popelnici. Ještě předtím se musí zaregistrovat na odboru životního prostředí radnice, kde dostanou barevné pytle a samolepky s čárovým kódem. Podle tohoto kódu bude v průběhu roku načítána sleva, která se odrazí v podobě slevy za platbu v příštím roce (výši slev budou moci lidé sledovat on-line na webových stránkách města). Ta bude v případě běžné rodiny maximálně v řádu desetikorun, i tak ale zastupitelé odsouhlasili pojistku, že sleva může být maximálně ve výši 50 % z výše poplatku.
n201312061615_zap_455_2013_odpadyPrávě tady se na jednání zastupitelů strhla asi největší diskuze, někteří zastupitelé chtěli tuto padesátiprocentní pojistku zrušit. Zastupitelka Martina Pokorná z Turnovské koalice šla ještě dál, a navrhla snížit i věkovou hranici, kdy dotyčný neplatí za likvidaci komunálního odpadu ze 75 na 70 let, resp. ze tří na šest let dítěte. Navrhována byla také vyšší částka za kilogram vytříděného odpadu. Návrhy ale nebyly přijaty.
Jak na prosincové tiskové konferenci radnice poznamenal místostarosta Špetlík, navržený způsob je v současnosti podle něho jediný možný, aby občané byli nějak při třídění odpadů motivováni. On sám ale s ním moc spokojený není, protože není příliš ekologický. Jsou tu náklady na svoz od jednotlivých domů, takže tuna odpadu vyjde dráž než nyní, město bude muset odpadové hospodářství o něco víc dotovat…
Jak to bude ve skutečnosti, na to si budeme muset počkat. Tento systém funguje v některých městech v okolí, například v Lomnici nad Popelkou, kde je s ním ze strany občanů vyjádřena spíše spokojenost a někteří jedinci opravdu dosahují i výraznějších slev. Turnovská radnice slíbila informační kampaň, lidé by měli v polovině prosince obdržet do svých schránek leták, jak postupovat. Nejbližší svoz pytlů s vytříděným odpadem proběhne mimořádně ve čtvrtek 2. ledna a poté již vždy první středu v měsíci (5. 2., 5. 3., 2. 4. …).

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.