LÍPY V ALEJI LEGIÍ PADLY

0

V sobotu 7. listopadu ráno se motorové pily zakously do 28 vzrostlých lip v Aleji legií, které byly pokáceny proto, aby na jejich místě byla nová kanalizace a chodník.Rekapitulace:1. Projekt na rekonstrukci kanalizace, která v této ulici nevede v silnici, jak bývá běžné, ale právě v zeleném pásu pod lipami mezi krajnicí a ploty zahrad domů, připravilo Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS), jako investor akce Čistá Jizera. Aby byla víc než půlmiliardová dotace přiznána, musí projekt obsahovat vyváženou část rekonstrukcí starých a výstavbu nový kanalizačních řadů (a zde se jedná o rekonstrukci původní kanalizace, tedy ve stávající trase) – to je asi nejpádnější argument VHS, proč bylo navrženo i kácení stromů. Součástí projektu je i adekvátní náhrada v nové výsadbě zeleně.

n200911071758_rep_250_09_legie

n200911071759_rep_251_09_legie

n200911071759_rep_252_09_legie

2. Nicméně i sám investor připouští, že stavebně jednodušší by bylo vést kanalizaci nově uprostřed vozovky. Problém: Někdo musí zaplatit náklady navíc, a ten někdo je kraj, protože je silnice krajská, resp. město Turnov ze svého rozpočtu.

3. K dispozici je platné stavební povolení, od 3. listopadu i platné povolení na vykácení stromů, vydané odborem životního prostředí MěÚ Turnov.

 

4. Radní města na svém zářijovém jednání odsouhlasili, aby kanalizace vedla podle projektu VHS.

 

n200911071759_rep_253_09_legie5. Proč radní souhlasili se schválenou a projektem navrženou trasou a nenavrhli, aby kanalizace šla vozovkou? Hlavním problémem je navýšení finančních prostředků. „Město z rozpočtu celkově na akci Čistá Jizera přispívá 80 miliony, nemůžeme si dovolit další navyšování prostředků. I v Žižkově ulici od Karla IV. až za penziony měla původně kanalizace vést v pásu mimo vozovku, zde jsme se dohodli, že nakonec půjde středem silnice. Vícenáklady zaplatí město,“ uvedla na listopadové pravidelné tiskové konferenci radnice starostka města Hana Maierová. Podle ní se vedení města obává, že podobných problémů může být v příštích dvou letech víc a městský rozpočet je napjatý (v příštím roce začne mj. rekonstrukce kanalizace v ulici 5. května). „Radní by se k tématu vrátili tehdy, kdyby VHS dokladovalo, že stavba kanalizace v zeleném pruhu v Aleji legií není technicky možná, stavební firma ale potvrdila, že to realizovatelné bez porušení silnice je,“ dodala na začátku listopadu starostka. „Město nad kanalizací postaví chodník, což lidé v ulici vítají,“ připomněl místostarosta Jaromír Pekař. „Není správné svalovat vinu za kácení stromů na město, problém je jednoznačně v projektové dokumentaci VHS,“ upozornil místostarosta Aleš Hozdecký.

 

6. Opoziční zastupitelé se na říjnovém zasedání pokusili zvrátit hlasování rady města o kácení stromů. „Jsem přesvědčen, že nová kanalizace může klidně vést v komunikaci, aniž by její výstavba poškodila lipové stromořadí. Prostor mezi stromy a vozovkou je dostatečně široký, aby zde mohl být i chodník. Argumenty o tom, že jsou lípy staré a nebezpečné, jsou pouze účelové,“ uvedl zastupitel Břetislav Jansa. Ten svým kolegům navrhl, aby zrušili příslušné usnesení rady města o kácení stromů a uložili investoru projektu Čistá Jizera zajistit úpravu projektové dokumentace tak, aby nová kanalizace v Aleji legií vedla ve vozovce. Jansův návrh však nenašel potřebnou podporu zastupitelů. Pro návrh se vyslovilo jen devět z nich (potřebná nadpoloviční většina je 14 hlasů).

 

7. I nadále je tedy rozhodnutí radních platné, nyní již včetně povolení stromy vykácet. To bylo vydáno 3. listopadu, účastníci řízení se vzdali práva na odvolání, takže ihned nabylo právní moci. V sobotu 7. listopadu ráno začaly úřadovat motorové pily v rukou pracovníků specializované firmy.

 

n200911071759_rep_254_09_legie8. Rozpaky. Povolení na kácení stromů bylo vydáno až do konce března 2010. Stavební aktivity nyní probíhají kilometr daleko, opravdu již nebyl prostor k žádné diskusi? Vyjádřil se například Liberecký kraj v tom smyslu, že ho situace v Aleji legií nezajímá a na případnou rekonstrukci nepřispěje? V kuloárech zaznělo, že o citlivém problému možného kácení stromů se ví již několik měsíců, proč se věc začala veřejně projednávat až nyní těsně před stavbou? Opravdu je „zelený“ pohled na věc natolik zvrácený, protože rekonstrukce kanalizace je velkou příležitostí, jak alej radikálně omladit? Je zeleň ta, která má vždy stavebním aktivitám ustoupit?

 

9. Realita. Stromy padly (jen malá část z nich byla podle laického pohledu ve špatném stavu). Kanalizace v Aleji legií povede v zeleném pruhu, nad kanalizací bude chodník. Zajímavé bude sledovat, jestli stavebními pracemi dojde k narušení vozovky. V případě, že silnice bude muset být rekonstruována, kdo to zaplatí?

Související články (celkem 11)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.