RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ!

0

Rada kraje nesouhlasila s výměnou budov střední školy; nespokojenost s výsledkem z turnovské radnice; měli jste být razantnější, vzkazuje radnici krajský zastupitel… To jsou témata následujícího článku, který reflektuje na rozhodnutí Rady Libereckého kraje, že k výměně školních budov, zachování prestižní „hotelovky“ na svém místě ve Zborovské ulici a vzniku plnohodnotné základní školy u nádraží, nedojde. Alespoň ne v nejbližší době. Dobrou zprávou pro město a jeho občany je, že na turnovské radnici to nechtějí vzdát.

TISKOVÁ ZPRÁVA Z LIBERECKÉHO KRAJE
Rada kraje na svém jednání 20. října projednávala situaci Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, především pak výhled využívání objektů ve Zborovské a Alešově ulici. Po rozsáhlé diskusi a předchozích jednáních s městem Turnov rada kraje odmítla nabídku města Turnov na směnu objektu ve Zborovské ulici ve vlastnictví města za objekt v Alešově ulici, který patří Libereckému kraji.
Liberecký kraj obdržel v červnu letošního roku nabídku města Turnov na směnu objektů Zborovská a Alešova s tím, že by v objektu ve Zborovské ulici sídlila Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, která jej i nyní na základě nájemního vztahu užívá, zatímco objekt v Alešově ulici by město využilo pro základní školu a další služby občanské vybavenosti. Záměrem školy, s ohledem na snižující se počet žáků, naopak bylo výuku soustředit do objektu v Alešově ulici, která potřebám školy kapacitně postačuje a je ve vlastnictví kraje, čímž by došlo k úspoře nákladů na provoz budovy ve Zborovské ulici, vč. nájemného. S městem Turnov byla v této souvislosti vedena další jednání, která se týkala nejen směny objektů, ale i samotného směřování Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov.
Rada kraje s návrhem města Turnov na směnu objektů ve Zborovské a Alešově ulici projevila nesouhlas. Současně to však neznamená, že Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov objekt ve Zborovské ulici opouští. „I nadále budeme jednat s městem Turnov o tom, jakým směrem se bude ubírat škola a především, jak efektivně a za jakých podmínek bude objekt ve Zborovské ulici využit pro potřeby středního vzdělávání,“ dodává radní pro školství Alena Losová.
Markéta Dědková, oddělení tiskové a vnějších vztahů Krajského úřadu LK, marketa.dedkova@kraj-lbc.cz

——————————————————————–

DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ NA TURNOVSKÉ RADNICI
Uskutečnilo se v pondělí 26. října. Radní Libereckého kraje pro školství Alena Losová jednala se starostou Tomášem Hockem a místostarostkami Janou Svobodovou a Petrou Houškovou. Ta má na radnici školství na starosti, proto jsme se jí zeptali:
 
* Jaký byl poslední návrh turnovské radnice k jednání Rady Libereckého kraje 20. října?
Do návrhu k výměně budov byla zapracována možnost odkoupení budovy gymnázia, která patří městu. Tím mohla být komplexně vyřešena problematika středního školství v Turnově z majetkového pohledu. Nabídli jsme také výraznou slevu za pronájem prostor budovy ve Zborovské ulici, abychom nekomplikovali další jednání a ekonomický faktor při případném rozdělení školních budov nehrál prvořadou roli.
 
* Máte nějaké podrobnější informace o jednání rady kraje?
Rada měla jednat o budoucnosti budovy gymnázia v souvislosti s výměnou školních budov. Na programu měly být i varianty zachování současného stavu a rozdělení škol. Materiály jsou ale neveřejné, jejich přesný obsah neznáme. Jedinou informací je pro nás oficiální tisková zpráva Libereckého kraje, že rada nepodpořila výměnu školních budov a radní Losová byla pověřena dalším jednáním s městem Turnov ohledně výuky ve Zborovské. O budově gymnázia se více nejednalo.
 
* V pondělí 26. října s vámi na radnici jednala radní Losová…
Přijela s jasnou informací: Výměna budov nebyla radou kraje odsouhlasena a bude zachována výuka v obou budovách, tedy jak v Alešově, tak i ve Zborovské ulici. Do dvou týdnů má rada školy připravit organizační koncepci fungování školy ve Zborovské. Podle paní radní zůstane zachován současný stav, tedy, že veškerá teoretická výuka bude probíhat v budově v Alešově ulici a ve Zborovské ulici jen praktická část pro gastronomické obory.
O organizačních záležitostech chodu školy má rozhodovat paní ředitelka Lednejová jako kompetentní osoba. Jak bude škola dále fungovat, je dle radní Losové plně v její pravomoci.
 
* Dříve se mluvilo o tom, že škola dá městu výpověď z budovy ve Zborovské ulici a odejde odsud do dvou let…
Ptali jsme se na to. Bylo nám sděleno, že zatím se s výpovědí nepočítá, nicméně její podání je v kompetenci paní ředitelky. Ze strany kraje není vůle výpověď nyní dávat.
 
* Bude město řešit naplnění objektu, nebo se spokojí s tím, že v budově ve Zborovské ulici zůstanou prázdné prostory?
Otázka dalšího vývoje školy ve Zborovské bude projednána se zastupiteli města na jednání 5. listopadu.
 
* Pět měsíců jste se snažili někoho přesvědčit o svých argumentech a o potřebách města. Je pro vás výsledek zklamáním?
Musím říct, že jsme se všichni opravdu snažili. Snažili jsme se jednat slušně a předkládat konstruktivní návrhy na řešení. Pro mě je to katastrofální výsledek. Vůbec nebyly vyslyšeny potřeby města, čtvrtého největšího v kraji.  Myslela jsem si, že po vyhroceném jednání hejtmana se studenty v hale u nádraží kraj situaci ve škole začne řešit. Zejména ve vztahu ke studentům a rodičům. Věřila jsem, že naše argumenty mají nějakou váhu v rozhodovacích procesech kraje.
 
* Berete tento stav již za definitivní?
Já ne! Myslím, že se na městě nevzdáváme, není to konečné. Beru to jen jako průběžný výsledek. Prioritní je pro mě nyní zachování hotelové školy a obchodní akademie. Jakmile tyto obory zůstanou v budově u nádraží, děti nám odejdou jinam, o tom jsem přesvědčena. Už to nebude obchodní a hotelová škola, jaká bývala. Další prioritou i nadále zůstává výměna budov. Za těch pět měsíců, kdy o tom jednáme, jsem si mnohokrát uvědomila, že veřejnost v Turnově tohle hodně citlivě vnímá. Myšlenka vzniku plnohodnotné základní školy u nádraží má mezi lidmi podporu stejně jako dříve opravdu výběrová hotelová škola…

———————————————————

POHLEDEM KRAJSKÉHO ZASTUPITELE
Tento příspěvek si rozhodně neklade za cíl zpracovat problematiku středních škol v Turnově nebo v Libereckém kraji. Za mého působení v městském a krajském zastupitelstvu jsem ale získal dostatek zkušeností, abych laskavému čtenáři nabídl pohled obou stran na ožehavý problém Turnova – další existence OAHŠ ve Zborovské ulici, respektive existence této školy vůbec.
Je jasné, že drtivá většina turnovských občanů, zajímajících se o tuto problematikou, požaduje minimálně zachování současného stavu, tj. existence školy se společným učebním fondem na dvou místech, byť pod jedním vedením. Dnes je zřejmé, že tento model, který vznikl před šesti lety, není funkční. Úbytek žáků je toho jasným důkazem, a to je dle mne to podstatné. Důvodů je jistě několik, ale podstatný je zřejmý evidentní nezájem paní ředitelky rozvíjet obor, který byl „přilepen“ k technickým předmětům. S tím jaksi tehdejší koncepce nepočítala. Situaci by jistě zlepšilo opětovné rozdělení školy na školy dvě, což bych neviděl nereálné.
Pro krajské zastupitele je tato záležitost zatím neznámá. Obecně ale platí, že kraj bude hledat řešení takové, které bude pro něj nejlevnější a současně přinese stávající krajské koalici do dalších voleb politické body.
Osobně jsem zklamaný tím, jak málo racionálních argumentů, a to mám na mysli, jak demografické, tak ekonomické údaje, bylo předloženo. Působí to na mě dojmem, že turnovská koalice, která má velmi blízko ke krajské koalici, naoko sice vyvíjí aktivitu pro zachování školy, ale ve skutečnosti ji jde o to neztratit tvář před veřejností anebo je neschopná řešení navrhnout.
Položím zde zásadní otázku: Jak moc je ochotna turnovská radnice ustoupit Libereckému kraji a nabídnout takové finanční a jiné podmínky, aby kraj buďto:
1. akceptoval přestěhování školy do Zborovské ulice a uvolnil budovu pro realizaci plánu vytvoření základní školy pro městskou část Turnov 2 nebo,
2. kvůli své neschopnosti přimět paní ředitelku, aby se lépe starala o část „hotelovky“, vrátil původní stav, tj. opětovně školu rozdělil na dva subjekty.
Vzhledem k tomu, že jak město, tak kraj operují svými čísly, které jsou dost odlišné, navrhuji, aby si toto v rámci odborné komise složené ze zástupců obou zastupitelstev za účelem přípravy objektivního materiálu tito zástupci vyříkali.
Při vší úctě k Turnovu je z pohledu kraje tento problém zejména problémem samotného Turnova. Z toho mně plyne, že zejména Turnov a jeho současná politická reprezentace, má-li skutečný zájem vytvořit v městské části Turnov 2 úplnou základní školu – a jiná vhodná budova pro tento účel než zmíněná v Alešově ulici zde není – bude muset předložit kraji ještě více akceptovatelný návrh.
Tomáš Sláma, slamatms@gmail.com
(autor je zastupitelem Libereckého kraje za ODS, zastupuje region Turnovska)

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.