REAKCE NA ČLÁNEK ČÁST ZAMĚSTNANCŮ „HOTELOVKY“ STÁVKOVALA

0

AKTUALIZOVÁNO 2x
Vážení čtenáři, reagujeme na článek s názvem Část zaměstnanců „hotelovky“ stávkovala (ZDE), který byl zveřejněn na webu a v novinách TvA, neboť bychom chtěli některé informace uvést na pravou míru:

1. Není pravda, že stávka probíhala v době přijímacích a maturitních zkoušek (stávková pohotovost nijak nenarušuje chod školy). Naopak termín stávky byl zvolen tak, aby neohrozil přijímací ani maturitní zkoušky, což bylo také uvedeno v našem tiskovém prohlášení.

2. Vyjádření pana Illicha bylo pouze jeho osobní stanovisko, protože odborová organizace Zborovská čítala v době stávky pouze dva zaměstnance školy. Proto neměla právo podle zákona zastupovat ostatní zaměstnance školy.

3. V článku bylo uvedeno, že paní ředitelka je přístupna konstruktivnímu dialogu a slušné diskusi. O navázání komunikace s paní ředitelkou jsme se snažili již v březnu, kdy jsme chtěli řešit narůstající problémy. Bohužel marně. Poté jsme se obrátili na zřizovatele, ale bez jakékoliv odezvy. Situace začala být tak tíživá, že jsme dne 2. května 2017 vyhlásili stávkovou pohotovost. Musíme poděkovat předsedovi výboru pro výchovu a vzdělávání RNDr. Gambovi, školnímu ombudsmanovi PaedDr. Hrzalovi, místopředsedkyni ČMOS PŠ Mgr. Seidlové a předsedkyni KROS paní Svobodové, že se začali o naši školu zajímat. Po společné schůzce s nimi a vedením školy jsme získali naději, že se situace zlepší a paní ředitelka s námi začne komunikovat a přestane ve svém jednání používat známky bossingu. Bohužel následující den byl pravým opakem našeho očekávání. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro protestní stávku. Po tomto kroku se začal o situaci na škole aktivně zajímat náměstek hejtmana Mgr. Tulpa a hejtman Bc. Půta, kteří se s námi i s kolegy „z druhého tábora“ setkali, a vyslechli nás. Závěr naší schůzky nám dal určitou naději, jelikož zřizovatel přislíbil paní ředitelce odbornou pomoc.

4. Není pravda, že bychom neakceptovali na pozici ředitele někoho, kdo by nebyl z „našeho středu“. Od ředitele očekáváme, že je odborník, dobrý manažer a umí jednat s lidmi. Bohužel již první kroky paní ředitelky, které lze nazvat manažerskými přešlapy, naznačovaly, že tomu tak není. Naopak – došlo k rapidnímu zhoršení klimatu školy, zhoršuje kvalitu pedagogického procesu, ve škole panuje organizační chaos, diskriminuje členy odborů, pro zaměstnance nevytváří rovné pracovní podmínky, vyhrožuje zaměstnancům vytýkacími dopisy nebo výpovědí, ve svém jednání s některými zaměstnanci vykazuje známky bossingu, informace nezískává od kompetentních lidí, není schopná rychlým a kvalitním způsobem předávat informace potřebné pro bezproblémový chod školy.

Odborová organizace Alešova, OHS Turnov
Marcel Fišera, předseda odborové organizace při OHS Turnov

AKTUALIZACE

VYJÁDŘENÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE ZBOROVSKÁ, OHS TURNOV K ČLÁNKU PANA FIŠERY ZE 7. ČERVNA 2017

Vážení čtenáři,
reagujeme na zveřejnění dezinformačního článku pana Fišery ze dne 7. června. Předně: Většina zaměstnanců nestávkovala (nikdo ze Zborovské a také řada zaměstnanců z pracoviště Alešova). Důrazně se distancujeme od odborové organizace reprezentované p. Fišerou.

1) Pan Fišera píše, že není pravda, že stávka probíhala v době přijímacích a maturitních zkoušek. Stávkující účelově vybrali pro stávku poslední pracovní den před zahájením maturit, kdy probíhají největší administrativní přípravy, které se snažili stávkující záměrně ohrozit. Vedení školy také nemělo informace, zda stávka nebude pokračovat i následující dny, a muselo připravit krizovou variantu organizace ústních maturitních zkoušek. Souběžně bylo třeba řešit druhé kolo přijímacího řízení, podávat informace o studiu a zajistit provoz sekretariátu, aby skutečně nebyl narušen chod školy. Hrozba stávkou zbytečně stresovala budoucí maturanty a mohla ovlivnit potenciální uchazeče o studium.
Naštěstí díky flexibilitě paní ředitelky a podpory všech ostatních pedagogů, kteří mají snahu konstruktivně školu dále rozvíjet, proběhly maturity v naprostém pořádku.

2) Pan Fišera očerňuje druhou odborovou organizaci, že nemá právo dle zákona zastupovat zaměstnance s opačným názorem. To je naprosto absurdní. Naše odborová organizace má 10 platných členů (ne 2, jak je lživě uvedeno v článku), má podporu řady dalších zaměstnanců-nečlenů, žádný zákon nikdy neporušila a z historického hlediska je pevnou složkou naší školy.
Toto ovšem nelze říci o odborové organizaci pana Fišery. Tu zřídila před rokem skupina lidí z budovy Alešova za účelem podpory bývalého vedení a hlavně zachování sloučené školy, protože se domnívali, že rozdělení škol by bylo pro pracoviště Alešova nevýhodné. Nyní tato organizace otočila o 180 stupňů a naopak všemi možnými prostředky se snaží školu destabilizovat a rozdělit. Jejich schizofrenní jednání je pro nás nepochopitelné.
Naopak naše organizace trvale zastává stabilní názor na situaci a je přístupná diskuzi. Plně stojíme za naší novou paní ředitelkou, Ing. Antošovou, která i přes neopodstatněné a nenávistné výpady odborářů z pracoviště Alešova má snahu nastolit na naší škole spravedlnost a zabránit protěžování jednoho subjektu před druhým. Chápeme, že když někdo je zbaven výhod, které na úkor ostatních po léta využíval, brání se. To ovšem stabilizaci situace na škole nijak nepomůže. Naším cílem je konstruktivně školu dále rozvíjet a vrátit jí dobrou pověst, kterou před lety měla.

3) Pan Fišera píše, že se snažili o navázání konstruktivní komunikace a slušnou diskuzi. Je nám líto, ale my rozhodně nepovažujeme za slušné, když na paní ředitelku od prvního dne, kdy byla jmenována, chodí ke zřizovateli stížnosti ohledně její nekompetentnosti.
Z našeho pohledu je nová paní ředitelka komunikativní, vzdělaná odbornice, která se i na základě svých dosavadních zkušeností a praxe snaží ze všech sil řešit problémy. Je nutné zdůraznit, že ona sama rozhodně není příčinou současné situace a všechny rozpory jsou jen důsledkem dlouhodobého řízení školy minulým managementem, který protěžoval pracoviště Alešova na úkor pracoviště Zborovská. Lze konstatovat, že pokud se odboráři z pracoviště Alešova domnívají, že jde o bossing, tak z našeho pohledu se jejich chování může jevit jako mobbing vůči současné ředitelce.

4) Poslední bod pana Fišery, ve kterém pomlouvá paní ředitelku a osočuje jí z nekompetentnosti, nehodláme ani komentovat. Snad jen, že řada z nás cítí stud za své kolegy, kteří svým jednáním k paní ředitelce porušují nejen etický kodex, ale i základní morální pravidla.

Za odborovou organizaci a většinu zaměstnanců Mgr. Ondřej Illich

AKTUALIZACE II.

Vyjádření ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy k reakci odborové organizace na článek Část zaměstnanců „hotelovky“ stávkovala.

1. Skutečnost je taková, že stávka probíhala v období maturitních zkoušek. Zkoušky byly zahájeny písemnou částí dne 19. 4. 2017 a celé maturitní zkušební období bylo ukončeno ústní částí dne 31. 5. 2017. Stávka byla nahlášena na19. 5. 2017 tři dny předem.

2. Přijímací řízení bylo zahájeno 12. 4. 2017 a v době stávky probíhalo druhé kolo přijímacího řízení maturitních oborů. Většina rodičů dětí, kteří měli zájem studovat na naší škole, se dotazovala na probíhající stávku a obávala další budoucnosti školy, což mělo dopad na odevzdání zápisových lístků. Stávka velmi negativně ovlivnila mínění veřejnosti a poškodila dobré jméno školy.
Navíc v době stávky byla část žáků na sportovním kurzu u Máchova jezera a stávkující pedagogové museli být nahrazeni jiným dozorem.

3. Proto musím poděkovat všem zaměstnancům, kteří svým profesionálním přístupem zajistili v době stávky bezproblémový chod školy. Jedná se o zaměstnance budovy ve Zborovské ulici i samozřejmě také části zaměstnanců budovy v Alešově ulici, kteří se důrazně distancují od chování odborářů z Alešovy ulice.

4. Odmítám tvrzení, že se s pedagogy a zaměstnanci nesetkávám. Od 1. března probíhají pravidelné pedagogické porady, které byly již celkem tři, dvakrát také byla provozní porada se všemi zaměstnanci školy. V rámci časové možnosti jednám i jednotlivě se zaměstnanci, kde řešíme provozní záležitosti. Probíhají týdenní pravidelné porady na pracovišti Alešova.

5. Za lživé a nepatřičné považuji prohlášení odborové organizace Alešova, že diskriminuji členy odborů. Nikdy k tomuto jednání nedošlo.

6. Vytýkací dopisy byly dány jedné zaměstnankyni, a to z důvodu zjištěných vážných pochybení, porušování pracovní kázně a nerespektování příkazů ředitelky.

Eva Antošová, antosova@ohsturnov.cz

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.