SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE?

0

V posledním roce jsme se opakovaně vraceli k situaci v turnovské „hotelovce“, přesněji v Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, jak zní její oficiální název. Již vloni na jaře začaly probleskovat na veřejnost informace, že by škola měla opustit jednu ze svých budov, konkrétně tu ve Zborovské ulici, která vznikla na přelomu tisíciletí speciálně pro potřeby hotelové školy přestavbou části bývalých kasáren. Desítky milionů korun do rekonstrukce vložil mecenáš Bohuslav Jan Horáček. Rozhodnutím ředitelky školy studenti i učitelé budovu ve Zborovské ulici opustili k 1. září 2015 a výuka od té doby probíhala v objektu v Alešově ulici. Tato budova patří zřizovateli, Libereckému kraji, objekt ve Zborovské ulici je města.

Přesun studentů, jak se posléze ukázalo, nebyl řádně konzultován se zřizovatelem a ani se studenty a jejich rodiči. Z mnoha stran, včetně turnovské radnice a zastupitelstva, zaznívala velká vlna nelibosti s tímto krokem. Padala i trestní oznámení, studentům mělo být vyhrožováno. O konkrétní situaci se na konci září přijel do školy přesvědčit hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Velmi zjitřená atmosféra při setkání s pedagogy a žáky předznamenala další úvahy. Jak se ukázalo, od sloučení středních škol v roce 2009 se nepodařilo dostat dohromady studenty a ani učitele. Po sestěhování do stísněných prostor v Alešově ulici se to ukázalo ještě zřetelněji. Stále jsou to dvě školy. Radní Libereckého kraje proto ředitelce školy doporučili část oborů vyučovaných ve Zborovské ulici do této budovy zase vrátit. Škola v bývalých kasárnách znovu ožila od 1. února 2016.

Jaká je situace dnes, měsíc před koncem školního roku? Dojde ke znovurozdělení školy, jak avizovali zainteresovaní politici? Jak to vidí hejtman Libereckého kraje, ředitelka školy či krajští zastupitelé volení za Turnov?

201606021827_oso_64_016_hotelovka

ŠKOLY BY MĚLY FUNGOVAT SAMOSTATNĚ OD ZÁŘÍ 2017, ŘÍKÁ HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE MARTIN PŮTA

* Pane hejtmane, zatím poslední rozhodnutí kraje k turnovské „hotelovce” je ze zimy tohoto roku. Radní kraje doporučili paní ředitelce Lednejové, aby školu opět po sestěhování do Alešovy ulice rozdělila a obory hotelnictví, cestovní ruch a obchodní akademii vrátila do původní budovy ve Zborovské ulici, což se stalo k 1. únoru. K tomu jste na toto nové stěhování vyčlenili 900 tisíc korun z rozpočtu kraje. Máte zpětnou vazbu, jak bylo s těmito penězi naloženo?
Pan vedoucí krajského odboru školství Křeček dostal úkol předložit na červnové zasedání rady kraje podrobný rozbor na co a jak účelně byly tyto peníze vynaloženy.

* Bude o situaci na „hotelovce“ před koncem školního roku jednat rada kraje?
Ano, na červnové radě budeme projednávat materiál na téma, co je třeba udělat pro případné znovurozdělení škol. Otevřeně ale říkám, že na to v radě není jednotný názor. Podle mého názoru ale škola nikdy jako jedna instituce nefungovala, což se ukazuje dlouhodobě. Bylo to vidět po celou dobu sloučení, po sestěhování na jedno místo i po současném návratu k původnímu stavu. Stále to byly a jsou dvě školy se dvěma kolektivy pedagogů a studentů . To jsme konečně viděli i při svých návštěvách.

* V případě, že rada kraje bude s rozdělením škol souhlasit, od jakého termínu by to bylo?
Můj osobní cíl je, aby obě školy samostatně fungovaly od 1. září 2017. Aby v Turnově byla jedna škola zaměřená na strojírenství, optiku a další učební obory a druhá střední škola zaměřená na hotelnictví, cestovní ruch a obchodní akademii. Tedy návrat do stavu před rokem 2009. Vznik nové školy musí ještě schválit zastupitelstvo kraje, což bych rád, abychom stihli ještě v tomto funkčním období.

* Prvotní je ale samozřejmě rozhodnutí radních. Zde ale všichni nejsou pro rozdělení školy…
Já pevně věřím, že i po tom, co se stalo v posledním roce, většina radních návrh na rozdělení školy podpoří. Já se na to nedívám osobně, není to hodnocení věcí, které někdo udělal, nebo neudělal, já chci především, aby školy dobře fungovaly. A proto i ten termín září 2017, aby přijímací zkoušky v příštím roce již probíhaly do nového stavu, aby rodiče a budoucí studenti věděli, do čeho jdou.

201606021827_oso_65_016_hotelovka

NEDOPORUČUJI ŠKOLU ROZDĚLIT NA DVA SAMOSTATNÉ SUBJEKTY, UVÁDÍ ŘEDITELKA ŠKOLY
Naše škola vznikla k 1. lednu 2009 spojením dvou dříve samostatných škol, tj. Obchodní akademie a Hotelové školy ve Zborovské ulici a Integrované střední školy v Alešově ulici. I když veřejnosti bylo vždy podsouváno, že „hotelovka“ je rodinným stříbrem, opak byl pravdou, neboť škola měla právě k 1. 1. 2009 dluh vůči Komerční bance ve výši 3.248.000 Kč a Krajský úřad Libereckého kraje musel škole pomáhat se splácením úvěru. Kdežto tzv. „integrovka“ byla tou bohatou nevěstou s vlastní budovou školy, s vlastním čerstvě kompletně zrekonstruovaným domovem mládeže v ulici 28. října a s dostatečnou finanční hotovostí. Spojením obou škol a správným řízením školy pod mým vedením škola splatila úvěr vůči KB a stala se finančně zdravou organizací, která například za rok 2015 vykázala zisk ve výši 871.537 Kč. Škola si vede velmi dobře i v získávání dotací z EU. V současné době jsme již po čtvrté získali finanční prostředky na měsíční odborné stáže v Irsku a v Anglii. V příštím školním roce tak vycestuje 29 žáků spolu s pedagogy na jeden měsíc do anglicky mluvících zemí, kde budou samostatně pracovat, přičemž budou mít hrazeny veškeré cestovní a pobytové náklady. Žáci často hodnotí tyto zahraniční stáže jako to nejlepší, co doposud zažili.
Rozdělením školy na dva samostatné subjekty by došlo opět k velkému finančnímu oslabení právě tzv. hotelovky, neboť sídlí v budově patřící městu Turnov s téměř milionovým ročním nájmem a s vysokými provozními náklady. Dále by došlo i ke zhoršení kvality vzdělávání žáků, neboť malá škola nemůže mít vždy několik vyučujících daného předmětu a některé předměty musí být vyučovány učiteli bez odborné kvalifikace z důvodů naplnění pracovních úvazků pedagogům.
Z výše uvedeného v žádném případě nedoporučuji rozdělit školu na dva samostatné subjekty.
Ing. Milena Lednejová, ředitelka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvkové organizace, Milena.Lednejova@ohsturnov.cz

201606021827_oso_66_016_hotelovka

JAK TO VIDÍ KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ ZVOLENÍ ZA TURNOV?

* Rozdělení škol jednoznačně podporuji. Vzhledem k událostem, které proběhly v posledním roce a kterými jen vyvrcholily předchozí problémy, jiné řešení už asi není možné. Původní myšlenka na vybudování středoškolského areálu ve Zborovské ulici včetně získání budovy v Alešově ulici městem pro základní školu se nenaplnila a také vztah současného vedení školy k působení části obchodní akademie a hotelové školy v budově, která byla pro tyto účely zrekonstruována, je negativní. Myslím si, že rozdělení je jedinou šancí na obnovu významu a prestiže této vzdělávací instituce.
Hana Maierová, radní Libereckého kraje, statutární zástupkyně hejtmana (Starostové pro Liberecký kraj)

* Sloučení obou středních škol k závěru roku 2008 přála tehdejší vládnoucí garnitura v Zastupitelstvu Libereckého kraje a v hlasování to prosadila. Ne všichni zastupitelé byli pro sloučení, klub krajských zastupitelů za KSČM ruku pro sloučení nezvedl, vystoupil naopak proti sloučení. Sloučení přineslo řadu negativ, především velkou vzdálenost mezi budovami ve Zborovské a Alešově ulici, což přináší problémy v organizaci vzdělávacího procesu. Nesourodost studijních oborů je další problematikou.
Možnost rozdělení škol na dva právní subjekty zahřála srdce velké části turnovské veřejnosti, zvláště těch, kteří pamatují doby, kdy obor hotelnictví byl vlajkovou lodí původní školy. Ovšem jestliže přistoupíme k možnosti rozdělení nynější školy, je třeba racionálně zvážit všechna „pro“ a „proti“. Nepřehlédnutelnou je skutečnost, že klesající demografická křivka nepřeje malým školám. Jde o to, aby škola s menším počtem žáků obstála ekonomicky. Takže RACIO může být ve sporu se SRDCEM.
Mgr. Miroslav Beran, člen Zastupitelstva Libereckého kraje (KSČM), beran.miroslav@seznam.cz

* Takto rozdílné školy se neměly nikdy slučovat, což je myslím poškodilo obě. Zpětné rozdělení je jediné řešení, jak současnou nepříznivou situaci v atmosféře školy změnit k lepšímu.
Ivan Kunetka, člen ZLK (Změna pro Liberecký kraj), kuna.i@seznam.cz

* Rozdělení školy je procedurálně a časově velmi složitá záležitost. Řešit „hotelovku“ pár měsíců před ukončením volebního období Zastupitelstva Libereckého kraje se mně zdá jako úsměvné politické gesto. Řešit neschopnost vedení školy tím, že ji rozdělíme na dvě, mně přijde poněkud nestandardní, ale pro záchranu „hotelové“ školy akceptovatelné.
Ing. Tomáš Sláma, člen Zastupitelstva  Libereckého kraje (ODS), slamatms@gmail.com

* Podle mého názoru je rozdělení školy na dva původní subjekty jediným možným řešením již delší dobu vyhrocené situace ve škole. Rizika sloučení, která jsem jako ředitel školy v roce 2007 předpokládal, se bohužel naplnila. A navíc je tu ještě jeden významný faktor subjektivní, a to je přístup ředitelky školy. Vím, že hejtman i jeho statutární náměstkyně jsou si vážnosti situace vědomi a doufám tedy, že rada kraje vykonávající funkci zřizovatele školy tento, v dnešní době zcela jistě ne běžný akt, schválí.       
Mgr. Otakar Špetlík, člen Zastupitelstva  Libereckého kraje (ODS), spetliko@gmail.com

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.