KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO

0

Kdysi velmi prestižní název turnovské Obchodní akademie a Hotelové školy byl před lety po sloučení s Integrovanou střední školou u turnovského nádraží změněn na poměrně dlouhý název Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola se sídle ve Zborovské ulici. Už tehdy se to zastáncům především Hotelové školy, která léta patřila k turnovskému „rodinnému stříbru“, nelíbilo. Nyní vedení této školy podalo zřizovateli, kterým je Liberecký kraj, návrh na změnu názvu a současně i na změnu sídla školy.

Krajští zastupitelé mají toto projednat na svém posledním předvolebním zasedání, které se uskuteční v úterý 25. září. Nový název školy by měl být pouze Střední odborná škola Turnov, a co je možná ještě důležitější než název školy, je skutečnost, že sídlo se má ze Zborovské ulice přesunout do Alešovy, do budovy bývalé Integrované střední školy u nádraží. Ve zdůvodnění této žádosti vedením školy se píše: „Zkrácení názvu usnadní účetní i správní agendy. Stávající název je velmi dlouhý, dodavatelé ho zkracují a především účetní doklady jsou pak chybné. Nový název je v souladu s § 8a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je stručný a vystihuje zaměření školy. V souvislosti se změnou názvu a sídla se mění zřizovací listina příspěvkové organizace.“ Ke změně má dojít od 1. ledna 2013. (Viz podklady pro jednání krajského zastupitelstva.)

Dříve než zastupitelé krajští se tomuto tématu budou věnovat zastupitelé turnovští na svém zasedání ve čtvrtek 20. září. Místostarosta Otakar Špetlík zde má předložit materiál se žádostí, aby městští zastupitelé požádali náměstka hejtmana Libereckého kraje Radka Cikla jako předkladatele, aby z programu jednání krajského zastupitelstva tento bod stáhl. Důvodem je zachování historického názvu školy v zájmu jejího dalšího rozvoje.

„Je pravda, že název je dlouhý a mnozí obchodní partneři s ním měli problémy zejména na fakturách. Škola jej používá od data splynutí dvou středních škol od 1. ledna 2009, tj. již více jak tři a půl roku. Tak snad si už na něj mohli zvyknout a doklady upravit,“ uvádí Otakar Špetlík. „V prvním půlroce existence nové školy, kdy jsem byl jejím ředitelem, musely být přepracovány všechny důležité dokumenty a několik set smluv. To vše stálo mnoho úsilí a také financí. Toto by se znovu muselo opakovat. Je to samozřejmě zvládnutelné. V tom však není hlavní problém.“

Ten je podle Špetlíka dobře popsán v tomto prohlášení rodičů z roku 2007, kdy se o sloučení škol začalo hovořit:

Sdružení rodičů a přátel OAHŠ v Turnově vyjadřuje svůj nesouhlas s rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. dubna 2007 o administrativním sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově a Integrované střední školy v Turnově.
K našemu stanovisku nás vedou následující důvody:
– zanikne škola, jejíž název a logo jsou v očích nás, rodičů, uchazečů o studium, laické i odborné veřejnosti i zaměstnavatelů absolventů značkou jisté kvality;
– jedná se o podvod na našich dětech i dětech přijatých ke studiu v tomto roce, neboť oni byli přijati na OAHŠ, ale budou studovat na škole, kterou nikdo nezná;
– sloučení škol nemá opodstatnění z hlediska ekonomického (žádné opouštění nevyužitých prostor se neplánuje ani nebyla zpracována žádná ekonomická studie, která by materiál schválený ZK podpořila!);
– administrativní sloučení škol nemá opodstatnění ani z hlediska zkvalitnění výuky, obáváme se spíše poklesu úrovně po sloučení dvou odlišných škol na opačných koncích města se dvěma izolovanými pedagogickými sbory.

„K tomu snad lze jen dodat, že změnou názvu se z něj, na rozdíl od vyjádření paní ředitelky v důvodové zprávě, zcela vytratí tradiční oborové zaměření školy, kde obchodní akademie znamená více než sedmdesátiletou tradici tohoto oboru a více než stoletou tradici obchodního školství v Turnově  a hotelová škola patří mezi šestici nestarších tzv. kamenných hotelovek v České republice, když počátek hotelového školství v Turnově je v roce 1975,“ uzavřel Špetlík.

Přesun sídla školy samozřejmě může avizovat i budoucí sestěhování školy do jedné budovy, té u nádraží, o čemž se také občas mluví, byť to vzhledem k současnému celkovému počtu žáků není patrně možné…

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.