ČÁST ZAMĚSTNANCŮ „HOTELOVKY“ STÁVKOVALA

1

V pátek 19. května učitelé a zaměstnanci Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově stávkovali. Jednalo se o pracovníky z objektu školy v Alešově ulici, byť i zde se někteří ke stávce nepřipojili. Do stávky se zapojilo asi 40 % zaměstnanců školy. Pedagogové a zaměstnanci z budovy školy ve Zborovské ulici zajistili tento den vlastní chod školy, který tak nebyl ohrožen. Před budovou v Alešově ulici se sešli zástupci odborářů a vedení školy s novináři.

Marcel Fišera, předseda odborové organizace sídlící v objektu školy v Alešově ulici, shrnul základní požadavky stávkujících. Podle něho zřizovatel školy, Liberecký kraj, neřeší i přes opakovaná upozornění situaci ve škole. I přes příslib náměstka hejtmana pro školství Petra Tulpy se problematikou nezabývala rada kraje, v průběhu posledních dvou měsíců došly ze strany zaměstnavatele ke zhoršení klimatu ve škole, dochází k arogantnímu chování vůči zaměstnancům ze strany nové ředitelky, k porušování zákoníku práce, školského zákona, manažerským pochybením a k plýtvání veřejnými prostředky. Odboráři z Alešovy ulice požadují zlepšení mezilidských vztahů na pracovišti a zachování zásad rovného přístupu k zaměstnancům a spravedlivé odměňování. Fišera připustil, že když se nepodaří školu sestěhovat do jedné budovy, bude lepší ji rozdělit. Novou ředitelku by podle něho měl kraj odvolat.

Stávkující zaměstnanci z Alešovy ulice (připojili se i někteří studenti)

Člen této odborové organizace Jan Barochovský shrnul historii školy od sloučení v roce 2009. Čas podle něho prokázal, že zejména z pohledu demografického vývoje v naší zemi to bylo rozhodnutí správné. Správné bylo i rozhodnutí bývalé ředitelky Lednejové sestěhovat školu k 1. září 2015 do jedné budovy v Alešově ulici. Tím, že zřizovatel nařídil vloni v únoru část výuky vrátit do budovy ve Zborovské ulici, byla oživena myšlenka na znovurozdělení školy. Odborová organizace v Alešově ulici vznikla vloni na jaře, aby hájila zájmy zdejších pracovníků. Nová ředitelka školy vrazila mezi pracovníky školy klín. Situaci chtěli odboráři řešit, ale stížnosti zaslané zřizovateli zůstávaly bez odezvy, proto se rozhodli vyhlásit stávkovou pohotovost a následně i stávku.
Stanovisko stávkujících na místě podpořila i zástupkyně odborového svazu.

Marcel Fišera a Jan Barochovský

„Jsem ubezpečena o tom, že škola plní své poslání a úkoly a její chod je zajištěn i v době, kdy někteří pracovníci stávkují. Po vyhlášení stávkové pohotovosti jsem jednala se zástupci obou odborových organizací školy, zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, školským ombudsmanem a předsedou školského výboru krajského zastupitelstva. Výstupem z jednání bylo mj. zrušení stávkové pohotovosti. I přesto jsem byla za několik dnů po těchto jednáních informována o vyhlášení stávky na 19. května,“ uvedla ředitelka školy Eva Antošová.

Že ke stávce došlo v době přijímacího řízení a maturit, považuje za nepřijatelné, protože tato skutečnost vyvolává zbytečnou nervozitu a poškozuje dobré jméno školy. „Se stávkou nesouhlasím, jsem přístupna konstruktivnímu dialogu a slušné diskuzi. Ve funkci jsem dva a půl měsíce. Od nástupu řeším řadu nesrovnalostí v chodu školy. Jsem ráda za podporu většiny zaměstnanců a za podporu ze strany zřizovatele, Libereckého kraje. Do konce srpna mám dle dohody předložit vizi dalšího fungování školy,“ řekla ředitelka.

Na dotaz přítomných novinářů, o jaké nesrovnalosti v chodu školy se jedná, Antošová uvedla, že jde o nesrovnalosti zejména ekonomického rázu. Na škole nebyla provedena inventura za rok 2016, postupně probíhá kontrola z krajského úřadu, která ještě nebyla ukončena. A proč si myslí, že od učitelů v Alešově ulici nedostala žádnou šanci? „Myslím, že by tuto šanci nedostal nikdo jiný, než člověk, který by vzešel z jejich středu. Bylo by to stejné, ať už by byl ředitelem kdokoli jiný. Při nástupu do funkce jsem byla zřizovatele pověřena, abych se situaci pokusila uklidnit, o což jsem se i snažila. Neuměla jsem si ale moc představit, do čeho jdu. Takovou zlobu a nenávist už od první dne, to jsem opravdu nikdy v životě nezažila.“ Z jejího pohledu je největším problémem školy neústupnost části zaměstnanců, neochota vést slušnou diskuzi a dialog o problémech.
Přesto má podle ní škola šanci na další dobré fungování. Studijní i učňovské obory jsou naplněny.

Eva Antošová

Jak doplnil za odborovou organizaci působící v objektu školy ve Zborovské ulici Ondřej Illich, stávka podle něho není oprávněná, nesouhlasí s ní a považuje ji za velmi nešťastnou v době maturit a přijímacího řízení, což dělá škole špatné jméno. Jak dodal, hovoří za všechny zaměstnance ve Zborovské ulici a také za část zaměstnanců z Alešovy ulice, kteří se ke stávce nepřipojili.

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

1 komentář

 1. jana.chrum@email.cz

  Vážení čtenáři,
  chtěli bychom některé informace uvést na pravou míru:
  1, stávka probíhala v době, aby neohrozila přijímací, maturitní ani závěrečné zkoušky (stávková pohotovost nenaruší chod školy)
  2, vyjádření pana Illicha je pouze jeho osobní stanovisko, protože odborová organizace Zborovská, čítající pouze dva zaměstnance školy, nemá právo podle zákona zastupovat ostatní zaměstnance školy
  3, o navázání komunikace s paní ředitelkou jsme se snažili již od začátku, ale marně
  4, veškeré schůzky jsme iniciovali my – odborová organizace Alešova
  5, ke stávce nás donutilo jednání paní ředitelky, kdy nedodržuje dohody, na které předtím přistoupila
  6, není pravda, že bychom neakceptovali na pozici ředitele někoho, kdo by nebyl z „našeho středu“, od ředitele očekáváme, že je odborník, dobrý manažer a umí jednat s lidmi
  7, přikládáme tiskové prohlášení naší odborové organizace

  TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ KE STÁVCE DNE 19. 5. 2017

  OHS vznikla v roce 2009 v rámci optimalizace ze dvou škol i přes původní odpor obou organizací. Čas ukázal, že vzhledem k demografickému vývoji byl tento krok správný. Z organizačních a ekonomických důvodů se bývalá ředitelka Ing. Lednejová rozhodla, že od 1. 9. 2015 bude škola fungovat na jedné budově, a to v Alešově ulici, která je v majetku zřizovatele. Od září 2015 jsme pak byli opravdu jako jedna škola. To se nelíbilo některým zaměstnancům, kteří do té doby pracovali na budově Zborovská, která je v majetku Města Turnova, i samotnému Městu Turnovu. Zřizovatel rozhodl, že v pololetí školního roku se má škola opět rozstěhovat do dvou budov. Od tohoto okamžiku byla některými zaměstnanci ze Zborovské oživena myšlenka rozdělení školy zpět na dvě organizace.
  Naše odborová organizace vznikla na jaře roku 2016 z důvodu, že měla rozdílný názor na budoucnost školy, požadovala setrvat jako jeden celek. V srpnu 2016 byla odvolána z funkce ředitelky Ing. Lednejová a my s napětím čekali, kdo se ujme vedení školy. Do funkce byla z důvodu nezávislosti jmenována Ing. Antošová i přesto, že nebyla vítězkou konkurzu. Domnívali jsme se, že nová paní ředitelka má primárně stmelit kolektiv zaměstnanců, kteří mají rozdílný názor na budoucnost školy.
  Bohužel již první kroky paní ředitelky Antošové, které lze nazvat manažerskými přešlapy, naznačovaly, že tomu tak nebude. Naopak – mezi dva kolektivy vrazila velký klín a došlo i k rapidnímu zhoršení klimatu školy.
  Mezi manažerská pochybení patří například to, že:
  • ohrožuje kvalitu pedagogického procesu:
   ve škole panuje organizační chaos
   chaotický byl i průběh přijímacího řízení
   pedagogům nařizuje dovolenou v době výuky a průběhu maturitních zkoušek
   z těchto důvodů je nadměrné suplování, někteří pedagogové nemají ani pauzu na oběd
  • diskriminuje členy odborů
  • pro zaměstnance nevytváří rovné pracovní podmínky
  • vyhrožuje zaměstnancům vytýkacími dopisy nebo výpovědí
  • ve svém jednání s některými zaměstnanci vykazuje známky bossingu
  • informace získává od nekompetentních lidí a na jejich základě vydává mylná rozhodnutí
  • není schopná rychlým a kvalitním způsobem předávat informace potřebné pro bezproblémový chod školy
  Již v březnu jsme s paní ředitelkou chtěli řešit narůstající problémy. Bohužel marně. Poté jsme se obrátili na zřizovatele, ale bez jakékoliv odezvy. Situace začala být tak tíživá, že jsme dne 2. května 2017 vyhlásili stávkovou pohotovost. Musíme poděkovat předsedovi výboru pro výchovu a vzdělávání RNDr. Gambovi, školnímu ombudsmanovi PaedDr. Hrzalovi, místopředsedkyni ČMOS PŠ Mgr. Seidlové a předsedkyni KROS paní Svobodové, že se začali o naši školu zajímat. Po společné schůzce s nimi a vedením školy jsme získali naději, že se situace zlepší: paní ředitelka začne s námi komunikovat a přestane ve svém jednání používat známky bossingu. Bohužel následující den byl pravým opakem našeho očekávání. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro protestní stávku. Po tomto kroku se začal o situaci na škole aktivně zajímat náměstek hejtmana Mgr. Tulpa a hejtman Bc. Půta, kteří se s námi i kolegy „z druhého tábora“ setkali a vyslechli nás. Závěr naší schůzky nám dal určitou naději, jelikož zřizovatel přislíbil paní ředitelce odbornou pomoc. Nyní záleží na paní ředitelce, jak tuto pomoc využije.

  Termín stávky jsme naplánovali tak, abychom neohrozili maturitní ani závěrečné zkoušky. Naším cílem je, aby všichni žáci zdárně ukončili studium.

  Odborová organizace Alešova

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.