NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“?

0

V listopadu Liberecký kraj školám, obcím a veřejnosti představil návrh reformy středního školství. Ten vychází z neúprosné demografické křivky, která říká, že v roce 2018 bude kapacita škol v regionu naplněna jen asi na 64 %. V Libereckém kraji nyní funguje 38 středních škol zřizovaných krajem s celkovou kapacitou necelých dvacet šest tisíc míst. Letos ve školních lavicích sedí už jen osmnáct a půl tisíce žáků. Reforma je tedy nutná, i když bude velmi bolestná.

Přímo existenčně je ohroženo pět středních škol, o práci může přijít až čtyři sta učitelů. V Turnově by nové kolo reformy měly přežít všechny školy. Pouze u nedávno sloučené Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy se počítá s přesunem oborů z budovy ve Zborovské ulici do budovy v Alešově ulici u nádraží (budova ve Zborovské ulici ale nepatří mezi ty, které chce nyní kraj vyklidit). Návrh mohou obce a školy připomínkovat do konce ledna příštího roku, reforma má být krajskými zastupiteli schvalována na jaře 2011.

Co na návrh reformy říkají na radnici a v samotné škole? Posuďte sami:

 

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ ŠKOLY K NÁVRHU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V LIBERECKÉM KRAJI, SE KTERÝM JSME BYLI SEZNÁMENI NA PORADĚ ŘEDITELŮ 24. LISTOPADU 2010:  Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, převede obory Zlatník a klenotník a Optik do Jablonce nad Nisou a obor Prodavač do Lomnice nad Popelkou.

* Obor Zlatník a klenotník: Přestože naše škola věnuje velkou pozornost prezentaci školy, tj. účastníme se všech burz a výstav středních škol a schůzek rodičů na základních školách, zájem ze strany žáků základních škol o tento obor bohužel není. V prvním ročníku nemáme ani jednoho žáka. O této nepříznivé situaci jsem jednala i s vedením družstva umělecké výroby Granát Turnov. Zda se žáci přihlásí v příštím přijímacím řízení na tento obor, teprve uvidíme. Je mi velice líto, že o tento, pro Turnov tradiční obor, není ze strany žáků zájem.

* Obory Jemný mechanik (Optik) a Prodavač patří také k tradičním oborům vyučovaným na naší škole, a proto jsem požádala Odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje o schůzku v rámci připomínkového řízení. Věřím, že pokud bude ze strany žáků o tyto obory zájem, budou tyto dva obory i nadále v Turnově vyučovány.    

* Škola rozšiřuje nabídku studijních oborů, a to o čtyřletý maturitní obor Strojírenství, veřejnost tento obor zná pod pojmem strojní průmyslová škola, a o obor Cestovní ruch. To znamená, že naše škola vždy bude školou s největší nabídkou studijních a učebních oborů v Turnově.

Pro tyto nové obory máme dobré jak materiální, tak i personální zabezpečení. Například 29. listopadu jsme pořádali již 12. ročník celorepublikové soutěže škol zaměřených na cestovní ruch s názvem „Svět patří nám“ a naše škola obsadila 4. místo. Při této soutěži se žáci prezentovali v českém, anglickém i německém jazyce, přičemž porota byla složená z odborníků na cestovní ruch z Libereckého kraje i ze Správy státního hradu Karlštejn.

Strojírenské obory vyučujeme již řadu let a dbáme na to, aby se žáci učili na moderních strojích, takže po dvouosém CNC soustruhu, univerzální nástrojařské frézce, pásové pile obdrží letos žáci pod vánoční stromeček i vodorovnou rovinnou brusku. I v dnešní složité ekonomické situaci úzce spolupracujeme se strojírenskými firmami, jako jsou například KAMAX, s. r. o., Sklostroj Turnov CZ, s. r. o., Monroe Czechia, s.r.o. (výroba tlumičů a výfuku pro osobní vozy), Beneš a Lát, a.s. (výroba odlitků ze slitin hliníku, zinku a plastů). Žáci 3. ročníků konají odborné praxe v těchto firmách, resp. v nich nacházejí další pracovní uplatnění.

Milena Lednejová, ředitelka školy

Milena.Lednejova@ohsturnov.cz

 

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ MĚSTA

S krajským materiálem „Reforma vzdělávání na středních školách v Libereckém kraji“ jsme byli s paní starostkou a vedoucím odboru školství města seznámeni na prezentaci představitelům měst, ve kterých sídlí střední školy, v úterý 23. listopadu na krajském úřadu.

V prezentaci materiálu, stejně tak v jeho verzi na webu kraje, je u OAHŠ SOŠ Turnov uvedeno: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519 – převede obory ze Zborovské ulice do Alešova 1723, změny v oborech.

 

V ústním komentáři vedoucí odboru školství kraje Jiřiny Princové a náměstka hejtmana Radka Cikla nám bylo řečeno, že škole budou zrušeny obory Zlatník- klenotník a Optik (nový název Jemný mechanik) a převedeny do Jablonce nad Nisou. Obor Prodavač/ka pak do Lomnice nad Popelkou. Dále pak, že druhý neperspektivní ekonomický obor na škole Obchodně podnikatelská činnost bude zrušen stejně jako na jiných školách a ponechán pouze obor Obchodní akademie. Škole pak bude navíc povolen maturitní obor Strojírenství. Dotaz paní starostky adresovaný vedoucí odboru, co je míněno převedením oborů ze Zborovské, nebyl zodpovězen.

Následující den ve středu 24. listopadu byla tatáž prezentace představena a komentována ředitelům středních škol. Na ní byly uvedeny ještě další podrobnosti: Bude povolena pouze jedna třída oboru Hotelnictví (dosud dvě v každém ročníku, tedy úbytek 120 žáků na Zborovské) a také pouze jedna třída učebního oboru Kuchař – číšník v Alešově ulici.

 

Na mimořádné poradě v pátek 26. listopadu se pak učitelé od paní ředitelky Lednejové dozvěděli „…o převedení oborů ze Zborovské na Alešovu ulici od 1. září 2012“.

Protože jsou informace z kraje podivně „dávkovány“, požádal jsem krajský úřad o jednání na toto téma. Jednání proběhne v pondělí 13. prosince odpoledne na krajském úřadu a zúčastní se ho za město Turnov paní starostka, já a vedoucí odboru školství René Brož.

 

A jaké je stanovisko vedení města na základě jemu dosud známých informací:

* Proč by měla škola a s ní město Turnov přijít o dva své tradiční obory s výučním listem, které se v ČR vyučují jen na dvou školách a mají v Turnově mnohaletou tradici? Obor Zlatník-klenotník je ještě vyučován pouze v Jablonci nad Nisou a obor Optik pak pouze v Přerově. To, že se nepodařilo třídy naplnit, neznamená, že nemají absolventi uplatnění a nejsou to tedy obory perspektivní, ale je to spíše otázka kvality marketingu školy a přesycenosti absolventy těchto oborů na Turnovsku, rozhodně ne však v rámci celé ČR. Chceme oba obory v Turnově ponechat, příp. obor Zlatník – klenotník převést pod SUPŠ; ztráta oboru Prodavač/ka pak není zásadní problém ani pro školu ani pro Turnov.

 

* Dva příbuzné ekonomické obory, a tedy dvě třídy ekonomických oborů v ročníku jsou pro Turnovsko příliš, lépe jedna a kvalitnější třída Obchodní akademie. Toto nerozporujeme.

 

* Limitovat počet přijatých tříd (tedy i žáků) na gastronomické obory Kuchař-číšník a Hotelnictví, o které je největší zájem, vždy na jednu třídu, považujeme za neodůvodněné (tradice, kvalita učitelů, kvalita vybavení, pilotní obory MŠMT) a omezení rozvoje školy. Toto je pro vedení města absolutně nepřijatelné.

 

* Zřízení nového maturitního strojírenského oboru je hlavním pozitivem pro školu a Turnov. Ke stávajícím třem učebním oborům (Zámečník, Nástrojař a Obráběč kovů) nový maturitní obor na škole patří. Otázkou však je, zda škola odolá konkurenci zavedených okolních škol (Mladé Boleslav, Liberec …) a získá ke studiu dostatek kvalitních uchazečů.

 

 A k „převedení oborů ze Zborovské“, jinými slovy vystěhování školy z nové budovy ve Zborovské ulici (vlastník město Turnov):

* Do budovy ve Zborovské ulici bylo za 10 let investováno téměř 150 mil. Kč (z toho 60 mil. Nadace B. J. Horáčka, necelých 50 mil. město Turnov, 32 mil. státní rozpočet, 6 mil. Liberecký kraj), vzniklo zde kvalitní personální a materiální zázemí pro výuku gastronomických a ekonomických předmětů (viz to, že bývalá OAHŠ měla oba obory jako pilotní rozhodnutím ministerstva školství), dále je zde k dispozici moderní školní jídelna s kapacitou 1000 jídel v jedné směně zásobující obědy i ZŠ v Žižkově ulici a turnovské domovy mládeže.

* Budova v Alešově ulici (vlastník Liberecký kraj), kam by se měly obory vystěhovat, odborné zázemí pro gastronomické předměty na požadované úrovni rozhodně nemá. Navíc budova podle projektantů, kteří tam nedávno na základě objednávky Libereckého kraje prováděli podrobné posouzení technického stavu, vyžaduje zásadní rekonstrukci v odhadovaných nákladech přesahujících 100 mil. Kč!

* Argument kraje (a paní ředitelky Lednejové) o příliš vysokém nájmu ve Zborovské rozhodně neobstojí, pokud si uvědomí, že roční nájem je nyní ve výši zhruba 1/200 hodnoty areálu, který má škola k dispozici. Pokud bude kraj investovat do své budovy v Alešově ulici, pak více, než 100 násobek tohoto ročního nájmu ve Zborovské, aby byla tato jeho budova zcela funkční…
Otakar Špetlík, místostarosta Turnova

o.spetlik@mu.turnov.cz

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.