CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE?

0

„Hotelovka“ byla zrušena. Kam máme přehlásit děti? Máme hledat nové školy v okolí? Co se to zase na „hotelovce“ děje? Tak by se stručně daly shrnout dotazy rodičů a zákonných zástupců studentů turnovské střední školy, kteří se obrátili na naši redakci. Reagovali tím na dopis předsedkyně školské rady Ivany Hanzlové, který je informoval o tom, že Rada Libereckého kraje na svém mimořádném zasedání 19. července odsouhlasila zrušení Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy k 31. srpnu 2017. Žáci školy budou muset požádat o přestup na jinou školu, studenti posledních ročníků, kteří v jarním termínu nezvládnou udělat maturitu, jsou v ohrožení, protože pro podzimní termín již nebudou žáky školy. Tato slova stačila k poměrně slušné panice, málokdo si již přečetl dovětek, že rada kraje současně odsouhlasila zřídit k 1. září 2017 dvě školy nové – Obchodní akademii a Hotelovou školu a samostatnou Střední odbornou školu.

Nově vzniklá odborová organizace v budově školy v Alešově ulici si tudíž pozvala hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, aby přijel vše vysvětlit. Ten mezi zaměstnance školy dorazil poslední červencovou středu. Na jednání nakonec byli přítomni i zástupci druhé odborové organizace a učitelé z budovy ve Zborovské ulici, kteří původně zváni nebyli.

Hejtman Martin Půta v emočně vyhroceném setkání trpělivě vysvětloval, že zánik jedné a zřízení dvou nových škol je ryze administrativní úkon, který již Liberecký kraj úspěšně uplatnil v případě jiných subjektů. Původně měla v tzv. nástupnictví pokračovat škola v Alešově ulici, nakonec radní kraje na doporučení právníků zvolili tento postup. Pro současné žáky školy i pro případné neúspěšné maturanty to podle Půty znamená pouze to, aby studenti, resp. jejich zákonní zástupci souhlasili s přestupem na nové školy, nic víc. „Co se ve škole v poslední době odehrává, jakým způsobem jsou děti a jejich zákonní zástupci od školské rady informováni, to považuji za bezprecedentní,“ uvedl hejtman. Jak doplnil, v Libereckém kraji je 59 školských organizací a kraj dlouhodobě řeší problémy v jediné škole – v Turnově. „Sloučení škol v roce 2009 se nepovedlo, fakticky k němu nešťastnou formou došlo až vloni v létě sestěhováním do jedné budovy, problémy ale neustaly, proto rada kraje rozhodla školy znovu rozdělit. Vše je nyní na zastupitelstvu kraje, které o tom bude jednat 30. srpna,“ doplnil Martin Půta. Poté s rozdělením škol musí ještě souhlasit ministerstvo školství. „Kroků je zde ještě poměrně hodně, myslím, že strašení dětí je to poslední, k čemu by se měli pedagogové uchýlit,“ uzavřel hejtman. (Viz stanovisko hejtmana níže.)

Nově vzniklou odborovou organizaci hejtman respektuje a obě organizace a vedení školy pozval na jednání s odborem školství na krajský úřad. Zástupci odborářů z Alešovy ulice se především obávají ztráty pracovních míst. Podle předsedy odborové organizace Marcela Fišery škola v Alešově ulici přišla v posledních letech o tři vyučované obory – zlatníka, maturitní nástavby a ekonomiku podnikání. Samostatná škola tak bude oslabena, resp. obě školy budou mít málo studentů. To podle hejtmana není zase takový problém, protože kraj je zřizovatelem ještě menších středních škol, než budou dvě nové v Turnově. Na druhou stranu je o absolventy obou škol na trhu práce zájem, ve škole v Alešově ulici, která by měla být více zaměřena na strojírenské obory, navíc vznikne pod patronací kraje specializované centrum odborného vzdělávání, což bude pro školu velmi přínosné.

Přítomná zástupkyně ředitelky školy pro budovu ve Zborovské ulici Jitka Vaňátková uvedla, že právě znovurozdělení škol může oběma pomoci, protože v Alešově ulici vznikne odborná strojírenská škola a ve Zborovské dostane šanci na restart obchodní školství a hotelnictví. Vaňátková také připomněla, že ona a současně nejzkušenější pracovnice se zaměřením na hotelnictví dostaly v létě od ředitelky výpověď pro nadbytečnost, a přitom ve Zborovské studenti i obory zůstávají a pro nenaplnění byl zrušen obor jemný mechanik – optik, vyučovaný v budově v Alešově ulici. Proti výpovědím se obě dotyčné brání. (pch)

HEJTMAN MARTIN PŮTA: ATMOSFÉRA NA TURNOVSKÉ ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ OPTIMÁLNÍ
Na pozvání odborové organizace Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově v čele s předsedou Marcelem Fišerou jsem se ve středu 27. července zúčastnil společného jednání. Schůzka byla však původně určena pouze pro jednu část zaměstnanců školy. Ta druhá o takovém setkání nic netušila a dozvěděla se o něm jen náhodou, hodinu před jeho začátkem. Už to je pro mě důkazem toho, že ve škole není něco v pořádku.

Přesvědčil jsem se, že tady panuje bez nadsázky vyhrocená a nepřehledná situace. Na základě této schůzky jsem posílil svůj názor, že nejlepším řešením je školu rozdělit na dva samostatné subjekty a dát oběma šanci začít znovu a lépe. Budu o tom na srpnovém jednání přesvědčovat krajské zastupitele.

Liberecký kraj se vážnou situací ve škole intenzivně zabývá od loňského roku, kdy proběhlo podle mého názoru velmi nešťastné a nepovedené sestěhování školy do jedné budovy. O tomto kroku navíc rodiče, žáci a řada učitelů nebyli v dostatečném předstihu adekvátně informováni. Celá věc nebyla ani dostatečně projednána s městem Turnov.

Několikrát jsem se sešel s vedením jak školy, tak i města Turnov, hovořil jsem o problému a postoji kraje na setkání s občany. V září loňského roku se k této věci uskutečnilo společné setkání za účasti žáků, rodičů, učitelů, kde jsem se snažil všem zúčastněným situaci vysvětlit. Bohužel po schůzce nedošlo k uklidnění situace. Ta se naopak v posledních týdnech dále vyhrocuje.

Rada kraje na svém jednání 19. července odsouhlasila návrh rozdělení školy na dvě samostatné organizace. To v praxi znamená, aby hotelové obory byly vyučovány v samostatné škole v budově ve Zborovské ulici a technické obory na integrované škole v Alešově ulici. Chci především žáky a jejich rodiče ujistit o tom, že školu, kterou zřizujeme, rušit nehodláme a ani jsme to nikdy neměli v úmyslu. Jedna škola se pouze rozdělí na dvě.

Odpovědi na všechny technické a provozní otázky dostanou zástupci obou odborových organizací, které na škole fungují, i zástupci zaměstnanců na společném jednání v sídle kraje. Chci, aby všichni zúčastnění znali odpovědi na své otázky ještě před zasedáním Rady Libereckého kraje, která se dalším postupem bude zabývat 16. srpna.

Při odchodu z budovy školy se na mě obrátil jeden z žáků s otázkou, proč chceme tuto školu zrušit. Snažil jsem se mu vysvětlit, že o žádném zrušení jak školy, tak oborů nejednáme, že se jen na budovách školy objeví jiný název. Následně do objektu v Alešově ulici začali vcházet rozladění rodiče žáků s tím, že si je na dnešek pozvala paní ředitelka, aby je informovala o zrušení. Byl jsem velmi překvapený, protože jsem o jejich schůzce předem nevěděl, a to i přesto, že jsme předtím dvě hodiny na stejném místě s některými zaměstnanci a paní ředitelkou jednali. Pro mě je to opět ukázka toho, že paní ředitelka Lednejová komunikaci jak uvnitř školy, tak navenek nezvládá.

S názorem na aktuální situaci školy z pohledu zástupce jejího zřizovatele jsem seznámil žáky, rodiče a zaměstnance prostřednictvím otevřeného dopisu, který byl všem zainteresovaným odeslán po středečním setkání v Turnově. Mým cílem je uklidnění situace a především zajištění kvalitního vzdělání pro všechny žáky na integrované škole a na hotelové a obchodní škole.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.