SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE

0

Radní Libereckého kraje měli na svém říjnovém zasedání rozhodnout o posunutí termínu sloučení turnovské Integrované střední školy a Obchodní akademie a Hotelové školy namísto k 1. lednu 2008 až k 1. červenci 2008 (viz ZDE). Podle krajského tiskového mluvčího Jiřího Langera rada kraje nový termín neschválila, tento bod byl stažen z programu jednání. Podle některých informací chybělo hlubší projednání v jednotlivých politických klubech.

„Materiál týkající se splynutí obou škol půjde znovu do rady kraje a zastupitelstva v listopadu. Teprve po definitivním potvrzení termínu splynutí bude následovat řešení personálních otázek, včetně vypsání výběrového řízení na nového ředitele,“ uvedl pro server TvA Jiří Langer. V tomto týdnu v Liberci na téma slučování škol jednala také starostka Turnova Hana Maierová, i ona potvrdila, že rada kraje bod neprojednávala. Na naši otázku, jestli tedy platí původní termín sloučení, starostka připustila, že asi ne, protože by se za dva měsíce sloučení fyzicky provést nestihlo. Jak Maierová zdůraznila, není to samozřejmě otázka na ní, ale na vedení Libereckého kraje.

V souvislosti se slučováním dvou turnovských středních škol se také hovoří o vzniku středoškolského komplexu v prostoru bývalých kasáren a vzniku tzv. podnikatelského inkubátoru, kde by v budoucnu mohla být i vysoká škola (prvotní informace na serveru TvA zazněla ZDE). Ani tady ale není nic rozhodnuto, turnovští zastupitelé o věci jednali na svém zářijovém jednání a „pouze“ doplnili pracovní skupinu Libereckého kraje pro přípravu projektu vzdělávacího centra – podnikatelského inkubátoru, kde bude Turnov zastupovat Tomáš Sláma, Ota Jarolímek a Hana Maierová.

K tématu také přišla oficiální tisková zpráva Libereckého kraje, kterou přinášíme v plném znění:

Peníze na stěhování školy v Turnově se hledají v Unii
Velký problém, který doprovází plánované sloučení škol Integrované střední školy, Turnov, a Obchodní akademie a Hotelové školy, je v budoucnosti nutné přestěhování ISŠ Turnov v Alešově ulici do areálu Základní školy Turnov, Žižkova ul., a s ním spojené financování této akce.
S prostředky krajského rozpočtu, který by plně pokryl veškeré náklady, v současnosti počítat nelze. Jako variabilní možnost se jeví v tuto chvíli fondy Evropské unie.
Již v minulosti (18. 6. 2007) kraj představil materiál, který navrhoval využít Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013, program Prosperita. Cílem tohoto programu je podpořit zakládání a rozvoj vědeckých center a vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů.
„Ve své podstatě to znamená i značný kvalitativní posun v celém řešení, neboť vytvořené středoškolské centrum bude doplněno také o vysokoškolské vzdělávání a především služby podpory podnikání. Výsledkem bude vznik široce profilovaného vzdělávacího centra, které bude poskytovat prostupné ekonomické, službové a technické vzdělávání od nejnižších kvalifikačních úrovní po vysokoškolské vzdělání s přímou vazbou na podnikatelské prostředí na Turnovsku,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Karel Dolejší s tím, že město Turnov se tak stane vysokoškolským městem.
Zcela nový fenomén v celém řešení představuje podnikatelský inkubátor. Na rozdíl od klasické vzdělávací instituce, kde jsou základní vztahy dány školským zákonem, zákonem o krajích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů apod., se zde setkávají zájmy různých partnerů z veřejné i podnikatelské sféry. Jednoznačně proto není dán výčet těchto partnerů, vzájemné vazby mezi nimi, právní uspořádání této instituce, majetkové vztahy, financování. „Doporučujeme proto celý problém posoudit v pracovní skupině a krajské samosprávě pak navrhnout možné řešení celého projektu – model právního uspořádání, financování a vlastního fungování inkubátoru na Turnovsku,“ navrhuje Karel Dolejší.
V dané chvíli se jeví jako rozumné následující zastoupení partnerů v projektu (zástupci za jednotlivé instituce byli určeni na základě požadavku náměstka hejtmana Petra Doležala) – Liberecký kraj, Město Turnov, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajská hospodářská komora, Investorsko inženýrská, a.s., Úřad práce v Liberci, Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava.Jednou z prvních akcí, kterou navrhujeme, je návštěva podobného zařízení, které již funguje. Jde o podnikatelský inkubátor Steel-it v Třinci (http://www.steel-it.cz/). Termín návštěvy je navrhován na druhou polovinu listopadu,“ prozradil statutární náměstek.

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.