HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT

0

Zhruba pět desítek lidí přišlo v pátek 26. srpna odpoledne na setkání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou do turnovského kina Sféra. Téma: „hotelovka“. Úvodem hejtman vysvětlil své stanovisko, proč si myslí, že by turnovské střední škole prospělo znovurozdělení na Střední odbornou školu v Alešově ulici a na Obchodní akademii a Hotelovou školu ve Zborovské ulici. Sloučení škol se podle něho v roce 2009 nepovedlo, stále existují dva učitelské sbory, dva kolektivy žáků i dvě názorové skupiny na dění ve škole a kolem ní. O tom se hejtman v poslední době osobně přesvědčil již několikrát. Události vzaly rychlý spád po loňském zářijovém sestěhování školy do jedné budovy v Alešově ulici, které ředitelka školy nekonzultovala se svým zřizovatelem a nevědělo o něm ani město Turnov. Rada kraje poté rozhodla, aby se od února t. r. část studentů do budovy ve Zborovské ulici vrátila, což se také stalo.

„Myslel jsem si, že nyní dojde k uklidnění situace ve škole, ale není tomu tak. V průběhu prázdnin došlo k personálním změnám, které oslabily školu ve Zborovské ulici, účelově vznikla druhá odborová organizace. Se smutkem vzpomínám na setkání s nimi v budově v Alešově ulici 27. července, kam ani původně zástupci druhé odborové organizace nebyli pozváni. Nyní odboráři z Alešovy ulice dokonce vyhrožují stávkou a žádají, aby zastupitelstvo kraje neprojednávalo na svém zasedání 30. srpna téma znovurozdělení škol. Vnímám to jako hrubý zásah do zastupitelské demokracie a paní ředitelce Lednejové jsem sdělil, že je povinná od 1. září zajistit výuku v obou školních budovách (učitelé ze Zborovské deklarují, že budou v září normálně učit – pozn. aut.),“ shrnul hejtman Půta.

Ten také zmínil zasedání školského výboru kraje 23. srpna, který vznik nové školy nedoporučil. Školský výbor je nicméně pouze poradním orgánem zastupitelstva kraje a podle hejtmana se těžko můžeme tvářit, že na škole se nic neděje.
Martin Půta se také sešel se zástupci významných zaměstnavatelů v regionu, kterým na pravou míru uvedl skutečnosti, které mezi ně někdo záměrně šíří. Střední škola u nádraží, významná z pohledu zde vyučovaných strojírenských oborů, ani nezanikne a ani nebude přesunuta do Liberce, ale kraj zde bude investovat miliony korun do vybudování Centra technického vzdělávání, což z ní může učinit významné pracoviště v rámci širokého okolí. Že rozdělením škol vzniknout dvě malé střední školy, nebere hejtman jako argument proti rozdělení školy, protože v kraji jsou ještě mnohem menší školy, než budou tyto dvě.
V případě, že zastupitelstvo kraje na svém zasedání 30. srpna znovurozdělení škol doporučí, bude ještě záležet na ministerstvu školství, jestli tuto skutečnost potvrdí, zde je ale už celá věc předjednána, takže by nové školy měly samostatně fungovat od 1. září 2017.

K tématu se vyjádřil také starosta Turnova Tomáš Hocke, který připomněl, že město Turnov je majitelem objektu školy ve Zborovské ulici a v poslední době již opakovaně snížilo nájem z užívání této budovy a je připraveno při přestěhování celé školy do budovy v bývalých kasárnách dále s krajem výrazně spolupracovat. Zastupitelé města se opakovaně vyjádřili pro znovurozdělení školy a pro návrat prestiže „hotelovky“, kterou berou jako „rodinné stříbro“ města.

Učitelé ze Zborovské ulice v besedě zdůraznili, že mají velký zájem na tom, aby bývala „hotelovka“ byla zase navrácena tam, kam patří, stěžovali si, že jejich potřeby jsou současným vedením školy upozaďovány, dvě nejzkušenější učitelky dostaly v létě výpověď. Na dotaz, jestli je pravda, že ředitelka Milena Lednejová dopisem radě kraje doporučila školy rozdělit, hejtman odpověděl, že to pravda je, nicméně po vzniku druhé odborové organizace toto své stanovisko odvolala.
Studenti ze Zborovské ulice hejtmanovi předali petici, ve které požadují znovurozdělení škol. Pod peticí je zatím 112 podpisů současných, bývalých a budoucích studentů školy a jejich zákonných zástupců.
Zástupce nové odborové organizace, která vznikla v budově v Alešově ulici, možnost obhájit své stanovisko a vysvětlit, proč tamní učitelé chtějí stávkovat, nevyužil. Ředitelka školy na setkání s hejtmanem nepřišla. (pch)

201608281351_oso_97_016_hotelovka

SRPNOVÉ ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZAČNE VÝJIMEČNĚ UŽ VE 12.00 HODIN
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta svolal 7. zasedání Zastupitelstva LK v roce 2016 na úterý 30. srpna. Z důvodu mimořádně velkého počtu bodů navržených k projednání začne výjimečně už v pravé poledne. Pevně stanovený čas mají tři body. Zasedání se uskuteční v zasedacím sále ve 3. patře Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a v Liberci (počet míst pro veřejnost je omezen). On-line přenos z jednání bude k vidění na webových stránkách Libereckého kraje. Na programu zasedání je 116 bodů.

Program: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/30-08-2016-navrh-programu-07-jednani-zastupitelstva-2016

Stanovený čas projednání mají body:
12 – Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové (15.00)
42 – Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (15.05)
73 – Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace, změna názvu Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace (16.00)

Přímý přenos z jednání bude od 12.00 hodin k vidění na webových stránkách Libereckého kraje:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo/online-prenos-zastupitelstva
(Zdroj: TZ LK)

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.