25 LET OD ZALOŽENÍ INFOCENTRA V TURNOVĚ

0

Loňský rok 2020 byl ve znamení 25. výročí založení informačního centra v Turnově. Tehdy se jednalo o Městské informační středisko, které bylo podřízenou organizací referátu školství, kultury, cestovního ruchu a sportu se sídlem v prostorách pod hlavním vchodem radnice v ulici Antonína Dvořáka.

Z tehdejší náplně informačního střediska bychom rádi jako zajímavost zmínili, že infocentrum zajišťovalo účast týmu, který zastupoval Turnov v mezinárodní soutěži „Hry bez hranic“ v Athénách. Od svého počátku bylo středisko hojně navštěvováno turisty, a proto se začalo zvažovat o jeho přestěhování na nějaké atraktivnější místo na náměstí. K tomu došlo v roce 1997, kdy nejdříve sídlilo v budově společně s cestovní kanceláří ČEDOK a později již samostatně. K nejčastějším službám patřilo zprostředkování ubytování.

Městské informační středisko se během necelých čtyř let vypracovalo na významnou turnovskou instituci působící iniciativně ve všech oblastech cestovního ruchu a významně propagující nejen Turnov, ale celou oblast cestovního ruchu (i v rámci různých tuzemských a mezinárodních veletrhů). Zásluhu na tom mají nejen finance věnované na tuto činnost z městského rozpočtu, ale především lidé, kteří jeho chod zajišťovali. A tak na tomto místě nesmí chybět jméno Pavly Bičíkové, která v jeho čele stála od samých počátků.

V roce 2001 prošla budova informačního centra svojí první rekonstrukcí. Byl rozšířen informační pult, přidalo se více výstavních vitrín, stolky a oddělené místo pro dva počítače s přístupem na internet. Zároveň vznikl samostatný odbor cestovního ruchu. Téhož roku byly poprvé vydány Turistické noviny Český ráj. V roce 2004 byl uspořádán první ročník akce Český ráj dětem, akce na zahájení turistické sezony, která se tradičně koná každý rok. Za dobu svojí existence získal OCR MěÚ v Turnově velké množství nejrůznějších ocenění za vydané propagační materiály a mezinárodní spolupráci v rámci realizovaných projektů. V květnu 2009 se informační centrum přejmenovalo na Regionální turistické informační centrum. V jeho rozšířené působnosti bylo i poskytování metodické pomoci dalším IC a vedení regionálních projektů. Od roku 2014 je infocentrum součástí příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch.

Infocentrum spolupracuje s různými subjekty zabývajícími se cestovním ruchem. Od roku 1996 je členem Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) a od roku 2004 členem CzechTourism (dříve Česká centrála cestovního ruchu). V roce 2017 získalo certifikát Českého systému kvality služeb, který v roce 2020 obhájilo. Od roku 2017 si drží prvenství v soutěži o nejoblíbenější informační centrum Libereckého kraje.
Infocentrum slouží stále rozšiřujícím se množstvím služeb nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele.
Dárkem k jeho 25. narozeninám bylo získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci prostor a vznik návštěvnického centra. Věříme, že se tato velká rekonstrukce podaří a nové prostory infocentra budou pro návštěvníky otevřeny na prázdninové měsíce tohoto roku.
Turnovské památky a cestovní ruch, p. o.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.