TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU

0

Včera se konalo veřejné zasedání turnovského zastupitelstva. Pravda, při pohledu na program musel jen mírně zasvěcený kroutit hlavou. Tak nabitý podvečer a večer ještě toto nově zvolené zastupitelstvo nemělo. A přitom se neřešily žádné nicotnosti. Budoucnost turnovského středního a základního školství, stamilionový projekt „Čistá Jizera“, změna územního plánu a odlehčovací komunikace z Koňského trhu přes autobusové nádraží do Žižkovy ulice, výstavba Střelnice a další.

Proč autor programu jednání nechal na projednání jednoho bodu půlhodinu, když se běžně jednalo víc než hodinu, je záhadou. Přesto zastupitelé učinili několik pro budoucnost města velmi zásadních rozhodnutí.

Už třeba první bod programu. Nebývá zvykem, aby do Turnova na jednání zastupitelů dorazil vrcholný představitel Libereckého kraje. Náměstek hejtmana pro školství Petr Doležal jím je. Na zasedání prezentoval nejnovější záměr kraje, a sice, přímo v Turnově realizovat díky spojení Integrované střední školy a Obchodní akademie a Hotelové školy v prostoru bývalých kasáren podnikatelské inovační a vzdělávací centrum, jak se prý dnes moderně říká inkubátor pro začínající podnikatele. A k tomu i vysokou školu (přesněji nespíš soukromou vysokou školu, což zase, upřímně, taková výhra není).

Zatím se jedná o projektový záměr, Doležal požádal zastupitele hlavně o podporu, aby na příslušných úřadech mohl činit další kroky, které bez souhlasu s Městem Turnov učinit nelze. V následné diskusi zastupitelů a občanů zaznělo mnohé. Hovořilo se samozřejmě o výměně budov mezi ISŠ a ZŠ v Žižkově ulici, podle Doležala může být k dispozici 200 milionů korun, takže případná rekonstrukce střední školy u nádraží by neměla být problém. Spoluúčast turnovské radnice, resp. rozpočtu města? Od 0 do 15 procent z výše uvedené částky – konkrétnější nikdo být neuměl. Datum případného stěhování škol? Opět bez jednoznačné odpovědi.
A další názory:
– Pokud od nás nedostane kraj zelenou, aby připravil projekt nového vzdělávacího centra, který by Turnovu mohl přinést spoustu výhod, tak jsme úplní pitomci! (zastupitel Martin Hrubý)
– Je to dobrá myšlenka, ale díky ní by mělo být pozastaveno slučování dvou turnovských středních škol, protože to nemá logiku, když se bude jednat o vzniku nadregionálního vzdělávacího centra. (zastupitel Tomáš Tomsa)
– Proč se na projektu má podílet soukromá vysoká škola z Ostravy, když v kraji máme libereckou Technickou univerzitu? (zastupitel Ota Jarolímek)
– Jde o nelogický krok, řešíte stavbu od střechy místo od základů. Vypadá to, že Liberecký kraj hledá určitou satisfakci po překotném rozhodnutí o sloučení dvou turnovských středních škol, které je provázeno množstvím protestů. S touto iniciativou měl kraj přijít dříve než rozhodl o sloučení! (učitel Hotelové školy Radek Drašnar)

A jak zastupitelé hlasovali? Nejdříve většinou 15 hlasů prošel Tomsův návrh, který je vzkazem pro zastupitele Libereckého kraje, a sice, že když nyní nastala nová situace a nikdo pořádně neví, jak jednání s ministerstvy a Evropskou unií o vzniku centra vzdělanosti v Turnově dopadnou, bylo by dobré, aby bylo pozastaveno z turnovského pohledu nesmyslné slučování dvou středních škol!
Pro záměr Libereckého kraje na vznik vzdělávacího centra s vysokou školou hlasovalo 23 zastupitelů, záměr tedy jednoznačně prošel, zástupce hejtmana Petr Doležal má volné ruce a může se pokusit na pohled pro Turnov zajímavé řešení i prosadit. Myslet si ale, že se školy budou hned stěhovat, budova u nádraží rekonstruovat a studenti mohou okamžitě vyplňovat přihlášky na vysokou školu, to je hodně, ale hodně předčasné.

Dalším zajímavým bodem jednání zastupitelů byl projekt s názvem „Čistá Jizera“, který za Vodohospodářské sdružení Turnov odprezentoval exstarosta Milan Hejduk, nyní ve funkci manažera VHS. Zastupitelé a přítomná veřejnost slyšeli, že projekt zahrnuje všechna města v semilském okrese, jedná se o jejich odkanalizování a například v Turnově by mělo vzniknout 23 kilometrů nových sítí a 1100 přípojek, když odkanalizováno bude téměř 90 procent města. Radnice za to zaplatí nejméně 100 milionů Kč, cena za provedení práce bude ale podstatně vyšší, protože tu bude dotace z Evropské unie. Realizace? Roky 2009 – 2012. Připravte se, VHS už má stavební povolení, rozkopané bude celé město, v současnosti dokončovaná rekonstrukce Nádražní, Bezručovy ulice, Mašova, Pelešan a Hrubého a Malého Rohozce, to byla jen taková „ochutnávka“.

Po „Čisté Jizeře“ přišel jeden ze zlatých hřebů jednání. Otázka zněla: Posunou zastupitelé záměr odlehčovací komunikace z autobusového nádraží přes Luka do Žižkovy ulice k dalšímu projednání, nebo pod tlakem části veřejnosti, která se stavbou nesouhlasí, pokračování prací neodsouhlasí a záměr odsoudí k nezdaru? Na toto téma již probíhalo pracovní jednání v pondělí 25. června (viz rubrika „Aktuality), diskuse byla proto poměrně krátká. Jednak došlo k oddělení obou částí návrhu změny územního plánu, když pro zobousměrnění Markovy ulice hlasovalo 18 přítomných zastupitelů a záměr, zdá se, nemá výraznějšího odpůrce, takže realizace nás může čekat velmi brzo. To druhá část návrhu je logicky komplikovanější. Starostka Maierová na zasedání opět zopakovala, že se ještě odlehčovací komunikace od kruhového objezdu v Sobotecké ulici až po ulici Žižkovu nestaví, jen se hledá nejvhodnější trasa a ta projde tvrdým schvalovacím procesem (geologie, vliv na životní prostředí…) – a může se stát, že bude muset být odložena.

Některým zastupitelům vadila i formulace, že stavba je ve veřejném zájmu (Břetislav Jansa). Co to znamená? Tzv. veřejný zájem (veřejně prospěšná stavba) stanoví zastupitelstvo města zvláštní vyhláškou, která lapidárně řečeno neznamená nic jiného, než že kromě jednání o odkoupení pozemků na stavbu může dojít i k jejich vyvlastnění. Když o tom zastupitelé hlasovali, tak pro zrušení veřejného zájmu jich bylo pouze sedm, což znamená, že záměr veřejným zájmem zůstává.

Další hlasování bylo na téma vyústění nové komunikace do Žižkovy ulice. Zde se 17 přítomných zastupitelů vyslovilo pro zpracování variantních řešení, a tak se může stát, že při hledání kompromisu nakonec odlehčovací silnice nebude napojena u budovy policie, ale až u penzionu pro důchodce. Hlasování poslední bylo o tom, čím tato část textu začala: Celkem 16 zastupitelů celý záměr odlehčovací komunikace pustilo do dalšího projednávání! Že se ale někdy spojky z autobusového nádraží do Žižkovy ulice skutečně dočkáme, to se nyní s určitostí napsat nedá, realizace je ale blíž než kdy jindy.

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.