„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT

0

Rada Libereckého kraje na své mimořádné schůzi v pondělí 20. července projednávala návrh města Turnova na směnu objektu ve Zborovské ulici v majetku města za objekt v majetku kraje v Alešově ulici. Obě budovy v současnosti využívá Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov. Krajští radní návrh města Turnova vzali na vědomí s tím, že na dalších jednáních se bude jednat o nesouhlasu kraje s navrhovaným řešením. Od září nicméně bude škola ještě fungovat v obou budovách.

„Do objektu v Alešově ulici v minulých letech kraj investoval nemalé finance a počítáme s ním jako s jedním z center odborného vzdělávání, kterých má v kraji vzniknout sedm. Naše vlastní školní budova je blízko průmyslové zóny, má dobrou dopravní obslužnost a je tedy pro nás strategicky významnější než budova nabízená na výměnu. Navíc v tomto objektu ušetříme za náklady dva miliony korun ročně oproti objektu ve Zborovské,“ uvedla Alena Losová, radní pro školství Libereckého kraje. Diskuze na toto téma budou pokračovat, definitivně má být otázka vyřešena do konce srpna letošního roku.

„S návrhem na směnu objektů přišlo město Turnov. V částech Turnov 1 a Turnov 2 pociťujeme nepoměr v občanské vybavenosti. V objektu v Alešově ulici v Turnově 2 bychom mohli zřídit například pobočku Žluté ponorky či ZUŠ, chybí nám v této lokalitě i zázemí pro knihovnu nebo klub seniorů. Navíc tady chceme vyřešit chybějící 2. stupeň základní školy, protože v současnosti tu máme pouze první až čtvrtou třídu. Jedná se nejenom o děti z Turnova, ale i z přilehlých obcí, hlavně Přepeř, Příšovic, Pěnčína a dalších. Proto jsme navrhli směnu objektů bez doplatku,“ vysvětlil Tomáš Hocke, starosta Turnova.
V této lokalitě žije zhruba 800 dětí do 14 let, které se musí každý den přesouvat do druhé části města. Velkou část z nich vozí rodiče osobními auty, což způsobuje zbytečný dopravní kolaps v ulicích v centru. Návrh výměny budov bez doplatku pro Liberecký kraj je ze strany Turnova považován za velmi vstřícný. Objekt ve Zborovské ulici byl rekonstruován v nákladech přesahujících 122 mil. Kč, a svým provozním uspořádáním byl navržen přímo pro využití především hotelovou školou a patří k nejmodernějším v České republice. Zcela zásadní je i odkaz J. B. Horáčka.

Liberecký kraj má v úmyslu do budoucna do Alešovy ulice přesunout kompletní výuku Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, což se v posledních dvou letech již postupně děje. Důvody jsou ekonomické i organizační. Přecházení mezi dvěma dost vzdálenými budovami mezi vyučovacími hodinami je pro pedagogy velmi nepraktické. „Žáci se nemusí obávat začátku školního roku. Vyučování i organizace bude taková, jak byli zvyklí dosud. V Alešově ulici pokračuje výuka teoretická, ve Zborovské ostatní činnosti,“ zdůraznila ředitelka školy Milena Lednejová.

Jednání mimořádné rady Libereckého kraje 20. července trvalo hodinu a půl. V diskuzi se střetly nejenom argumenty pro a proti výměně, ale proběhla i tvrdá diskuze okolo komunikace vedení kraje a města vztahující se k e-mailu paní ředitelky, který informoval všechny pedagogy školy o stěhování od 1. září 2015 do objektu v Alešově ulici. Kraj tedy nyní avizuje podání výpovědi z nájmu ve Zborovské ulici, ale teprve po prodiskutování bezproblémového předání v radě města a zastupitelstvu. Školní rok 2015/2016 proběhne v obou objektech.

Město Turnov se v srpnových diskuzích pokusí především avizované provozní úspory důkladně analyzovat. Bude se zabývat i otázkou případného naplnění uvolněného objektu ve Zborovské ulici. V Turnově z dotazů občanů vnímáme velkou nervozitu k dalšímu osudu objektu, a to jak od pedagogů, tak i stávajících a budoucích studentů. Diskuze na toto téma budou pokračovat a se stanoviskem kraj seznámí ředitelku školy a zastupitele Turnova. „Opravdu jako zásadní se nám zdá porovnání nákladů provozu obou budov, máme na rozdíl od kraje trochu jiné údaje. Pro město Turnov je to zásadní, protože jestli se nám nyní výměna budov nezdaří, velmi pravděpodobně jsou další generace turnovských dětí a jejich rodičů odsouzeny každý den putovat na druhou stranu města. Uvolněním objektu ve Zborovské ulici navíc město získá budovu, která se bude obtížně upravovat na cokoli jiného, než je škola. Jedná se o velmi rozsáhlý komplex a jeho případné zaplnění bude mít vliv na mnoho dalších objektů ve vlastnictví města a subjekty v nich sídlící,“ dodal starosta Turnova Tomáš Hocke.

Současná střední škola vznikla splynutím Integrované střední školy Turnov a Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov v roce 2008. V současnosti navštěvuje Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu necelých 600 žáků a otevřeno je 10 oborů. V původních oborech Obchodní akademie a Hotelové školy je počet žáků shodný. K poklesu počtu žáků však došlo v obdobných oborech původní Integrované střední školy, a to jak v oborech ekonomických, tak v oborech služeb a gastronomie. Na druhé straně škola má více žáků v oborech strojírenských. Z rozhodnutí kraje byl v Turnově před čtyřmi lety otevřen dokonce maturitní obor Strojírenství, což odpovídá poptávce po takto zaměřených odbornících.

(TvA s využitím TZ Libereckého kraje a města Turnov)

CO ŘÍKAJÍ KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ?
Turnov má v krajském zastupitelstvu historicky největší zastoupení. Těžko říct, jestli to někdy bude víc, než stávajících pět! Proto jsme se Miroslava Berana, Ivana Kunetky, Hany Maierové, Tomáše Slámy a Otakara Špetlíka zeptali: Podporujete názor vedení Libereckého kraje (resp. minimálně některých členů vedení), že turnovská „hotelovka“ vyklidí do dvou let budovu ve Zborovské ulici, jejíž rekonstrukci z velké části před 15 lety zaplatila Nadace B. J. Horáčka? Dočká se podle vašeho názoru Turnov II někdy plnohodnotné základní školy? (Odpovědi jsou zde zařazovány, jak od zastupitelů přicházejí.)

* PhDr. Hana Maierová, krajská zastupitelka (starostové pro Liberecký kraj), statutární zástupkyně hejtmana:
V tomto tématu jsem ve složitější situaci než ostatní kolegové z rady kraje. Znám dokonale celou historii, všechny souvislosti a potřeby Turnova. Ekonomické hledisko chápu, tj. úspornější provoz budovy v Alešově ulici, ale stále si myslím, že by nemuselo být jediné. Proto jsem ráda, že byl dán prostor pro jednání, kde by se všechna čísla opravdu podrobně rozebrala a porovnala, vyhodnotily se všechny argumenty obou stran. Nicméně je možné, že se současné stanovisko většiny nepodaří změnit a pak se plán na úplnou školu v Turnově II podle mého názoru velmi vzdaluje.

* Mgr. Miroslav Beran, člen Zastupitelstva Libereckého kraje (KSČM) a člen školské rady při OAHŠ a SOŠ Turnov:
V pondělí 20. července jednala na téma výměny školních objektů Rada Libereckého kraje. Kraj je zřizovatelem Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov. Argumentace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pro přestěhování školy do objektu v Alešově ulici je vesměs rázu finančního. Liberecký kraj by pak nemusel platit Turnovu nájem budovy ve Zborovské ulici.
Město Turnov dalo Radě LK finančně velkorysý návrh k výměně obou školních objektů – s nulovou vzájemnou finanční kompenzací. „Hotelovka“ by tak zůstala ve Zborovské ulici, 
Tuto nabídku Liberecký kraj  (zatím) nepřijal. Mám pochybnosti o tom, že by – údajně – byla tato výměna pro LK finančně nevýhodná, prý zvláště v porovnání spotřeby energií. Je však tento názor LK podložen exaktním porovnáním nákladů na provoz obou budov?
Domnívám se, že Liberecký kraj by neměl přistupovat k dané problematice jen ze svého úzkého finančně pragmatického pohledu, ale měl by respektovat i záměry Turnova k potřebám a rozvoji města. Je tu dlouholetý záměr města zřídit v Alešově ulici plnohodnotnou základní školu – tím by se vyřešila „excentricita“ umístění základních škol v Turnově – a naopak ponechat „hotelovku“ ve Zborovské ulici.
Mám pochybnosti, zda by školní budova v Alešově ulici plnohodnotně umožnila provoz „hotelovky“ po stránce prostorového a technického zázemí.
Proč se vracím opakovaně jen k „hotelovce“, když na oné škole jsou i jiné studijní obory? Protože je neoddiskutovatelné, že image školy je založena především na oboru hotelnictví (bez podceňování dalších oborů na škole) a jako „hotelovka“ je škola vnímána širokou – a nejen turnovskou – veřejností. Samotný pojem „image“ není naprosto v protikladu s pragmatickými ekonomickými přístupy. Image školy je součástí „imidž“ Turnova, centra Českého ráje, kde je žádoucí další rozvoj turistického ruchu s kvalitním zázemím ubytování a pohostinství.
Občané Turnova rovněž nezapomínají na odkaz vzácného mecenáše – pana B. J. Horáčka, který výrazně přispěl k přebudování bývalé kasárenské budovy na reprezentativní a pro potřeby „hotelovky“ dokonale vybavený školní objekt.
Jsem pro zachování OAHŠ a SOŠ Turnov ve Zborovské ulici!

* Ivan Kunetka, člen Zastupitelstva Libereckého kraje (Změnu pro Liberecký kraj):
S rozhodnutím, které doufám není definitivní, nesouhlasím! Není moudré, pokud jsou z pohledu rozpočtu kraje nevýznamné finanční úspory nadřazeny širším souvislostem. Sporné rozhodnutí o sloučení škol vyústilo v praktickou likvidaci kdysi prestižní hotelové školy a k vážným problémům města a nadace Bohuslava Jana Horáčka, jejichž značné investice a dlouhodobá strategie přijdou vniveč. Nevím, je-li to rozhodnutí rady kraje, nebo jen radní pro školství, ale jsem trochu zaskočen rychlostí i formou těchto událostí. V Radě LK zasedá jako statutární zástupce hejtmana bývalá starostka Turnova a doufám, že lze situaci argumenty ještě změnit. Fakt, že se jako krajský zastupitel dozvídám o tak důležitém kroku pro město z tisku, mě vůbec netěší.

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.