REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK

0

V minulém týdnu jsme na TvA  přinesli stanovisko vedení školy a vedení města k návrhu reformy středního školství v Libereckém kraji. Tento návrh vzbudil značný rozruch, existenčně je ohroženo pět středních škol, o práci může přijít až čtyři sta učitelů. V Turnově by nové kolo reformy měly přežít všechny školy. Pouze u nedávno sloučené Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy se počítá s přesunem oborů z budovy ve Zborovské ulici do budovy v Alešově ulici u nádraží (budova ve Zborovské ulici ale nepatří mezi ty, které chce nyní kraj vyklidit). Návrh mohou obce a školy připomínkovat do konce ledna příštího roku, reforma má být krajskými zastupiteli schvalována na jaře 2011.

Této problematice se na TvA soustavně věnujeme, nyní, protože proběhla jednání na půdě krajského úřadu, přinášíme příspěvek místostarosty Špetlíka:

Jednání na Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje se 13. prosince zúčastnili za město Turnov místostarosta Otakar Špetlík a vedoucí odboru školství, tělovýchovy a sportu René Brož, za krajský úřad to byli Dana Štěpánová, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí a Lenka Šulcová, odborný zaměstnanec pro rozpočet a financování resortu školství. Závěry jednání:

 

1. Vystěhování oborů z areálu školy ve Zborovské není aktuální, dosud nebyl Libereckým krajem stanoven žádný termín. Ani do jedné z budov, tj. Alešova a Zborovská, se škola nevejde. Pokud by k sestěhování mělo v budoucnosti dojít, pak jako důsledek značného snížení počtu žáků školy.

 

2. Město Turnov bude návrh změn obsažených v reformě připomínkovat. Rozhodně nesouhlasí s převedením oborů Zlatník – klenotník a Jemný mechanik (Optik) do Jablonce nad Nisou.

 

3. U oboru Zlatník – klenotník budou město Turnov a krajský úřad iniciovat jednání ředitelek OAHŠ SOŠ a SUPŠ Turnov o převedení tohoto oboru pod SUPŠ, kde tímto budou k dispozici tři stupně vzdělávání uměleckých oborů (s výučním listem, s maturitou a vyšší odborné s bakalářským) a může tím být zajištěna i snadnější vertikální prostupnost žáků. Škola může také využít své dobré zkušenosti ze získávání uchazečů ke studiu z celé ČR a své učitele. V současné době není třeba stěhovat, obor je vyučován na detašovaném pracovišti ve Skálově ulici v blízkosti střední uměleckoprůmyslové školy (asi 100m).

 

4. U oboru Jemný mechanik (Optik) je převedení do Jablonce nad Nisou nelogické. Tento obor zde nikdy vyučován nebyl, není personálně ani vybavením zajištěn. V Turnově má mnohaletou tradici (Dioptra), kvalitní personální i materiální zajištění a je zde vyučován jako na jediné škole v Čechách. Je třeba zlepšit marketink školy a získat ke studiu uchazeče z větších vzdáleností.

 

5. Město Turnov je připraveno jednat o úpravě nájemních vztahů areálu ve Zborovské ulici s Libereckým krajem a OAHŠ SOŠ Turnov.

 

Otakar Špetlík, místostarosta Turnova

o.spetlik@mu.turnov.cz

Vedení města zašle také vysvětlující dopis se svým stanoviskem a jeho zdůvodněním všem krajským zastupitelům, rovněž tak poslanci Pavlu Plocovi, senátoru Jaromíru Jermářovi ad.

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.