LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO

0

Ještě před závěrem školního roku navštívili náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství Radka Cikla starostka Turnova Hana Maierová spolu s místostarostou Alešem Hozdeckým. Důvodem setkání byla situace v Obchodní akademii a Hotelové škole a Střední odborné škole, která vznikla sloučením dvou turnovských škol vloni v zimě. Vedení města chtělo také po náměstkovi hejtmana vědět, jak bude vypadat další kolo optimalizace sítě středních škol v kraji a jestli se dotkne také Turnova.

„V Turnově by po sloučení dvou středních škol nyní neměly nastat nějaké další změny, nicméně nám bylo sděleno, že na kraji není v současné době vůle školy znovu administrativně oddělit, jak požadují někteří učitelé a část zastupitelů města,“ uvedla starostka Maierová. Podle ní se naopak změny chystají v jiných městech kraje. Místostarosta Hozdecký na náměstka apeloval také tradicí turnovského středního školství a vůlí zastupitelů zachovat ve městě současný stav středních škol s tím, že město je přirozeně spádové i pro žáky ze sousedních krajů. Oba náměstka hejtmana také seznámili se situací v turnovské sloučené střední škole, kde část učitelů požaduje znovu školy oddělit, protože se obává ztráty prestiže bývalé Obchodní akademie a Hotelové školy, resp. sestěhování do budovy u nádraží.

Optimalizace sítě středních škol je vyvolána neblahým demografickým vývojem, kdy za posledních pět let ubyla středním školám v Libereckém kraji čtvrtina studentů a v roce 2018 bude kapacita škol v kraji naplněna jen asi na 64 %. Na toto budou muset kompetentní orgány reagovat.

 

V poslední době jsme k situaci ve zmíněné škole uveřejnili dva články, první byl záznamem jednání červnového zastupitelstva města (ZDE), které projednávalo zejména stanoviska odborářů, druhý byl příspěvek části pedagogického sboru (ZDE), který názor odborářů rozporuje. Nyní do redakce dorazila žádost o zveřejnění stanoviska některých rodičů žáků školy:

 

POHLED RODIČŮ ŽÁKŮ ŠKOLY

Sloučení středních škol v Turnově je nešťastným počinem. Jedná se o sloučené nesloučení, kdy se dozvídáme, že by tento krok měl být prospěšný za předpokladu výměny budov a s nadstavbou ve vzdělávání. Možná o všem bude jednat další komise, výsledky se dozvíme až za rok a možná jestli vůbec. Rodiče dětí, kteří vsadili na důvěru v turnovské „rodinné stříbro“ a přihlásili své dospívající potomky na „hotelovku“, se nyní nestačí divit. 

Škola je od září 2009 pod novým vedením. Neosobní a direktivní způsob jednání s rodiči i žáky se od této doby stal trendem. Není divu, že se odboráři školy ozvali. Pokud pracovali na původní „hotelovce“, zůstali a neodešli, vyzkoušeli si, co znamená být v „novém“. Bez odezvy se neobešly ani schůzky jednotlivých rodičů s novým vedením. Rodiče byli nuceni se obracet se svými připomínkami na zřizovatele, protože u ředitelky Ing. Lednejové nenašli očekávanou kvalitu komunikace, která je u oboru školy předpokladem.

Prezentace jednotlivých oborů školy a komunikace se po sloučení škol projevila v nepružném a kvalitativně nevyhovujícím rozsahu webových stránek. Tradice a historie vyhlášené „hotelovky“ zmizela do nenávratna.  Informace uveřejněné na www.stredniskoly.cz  ještě v dubnu tohoto roku o této škole byly pouze poloviční a týkaly se pouze části školy – bývalé „integrovky“, což je při současném trendu snižování počtu žáků poněkud zvláštní aktivita získání nových uchazečů. Rodičům paní ředitelka tuto nedostatečnou prezentaci oboru zdůvodnila pouze chybou v kopírování. 

Možná by kraj jako zřizovatel mohl jednat. Moc dobře na kraji vědí, že školní řád, předložený ředitelkou po sloučení škol, byl v padesáti bodech rodiči připomínkován a je v rozporu s platnými právními normami a je tedy prakticky nepoužitelným dokumentem. Rodiče si nyní mohou klást otázku, jak pracuje školská rada nebo proč ho schválila a nenalezla v něm žádné rozpory. Zákonní zástupci byli nuceni vyvolat jednání za účasti JUDr. Vaškové z krajského úřadu, aby školní řád byl zrušen. „Hotelovka“ se nového dočká až na začátku nového školního roku a doufejme, že školská rada se tomuto dokumentu bude pečlivěji věnovat.

Školská rada však nemohla zasáhnout v případě rozporů ve Školním vzdělávacím programu, který ředitelka několikrát změnila. Školské radě ho ke schválení nedala, což je v rozporu se školským zákonem. Nyní je postup prověřován Českou školní inspekcí, stejně jako skutečnost, že žákům nejsou poskytovány nepovinné předměty (nehrazené studenty), ale pouze kurzy (s příspěvkem nebo úhradou studenty).

Dalším překvapením rodičů bylo, když byli nuceni domáhat se dodržování zákona o ochraně osobních údajů svých dětí, kdy vedení školy předalo rodná čísla žáků třetí osobě. Tento přestupek řešil úřad pro ochranu osobních údajů a ve správním řízení bylo rozhodnuto o správním deliktu a uložena sankce.

Pokud vedení školy překračuje pravomoc, jak bylo výše popsáno, pak nenechává ani v nejmenším zákonné zástupce usnout na vavřínech. Bohužel zřizovatel se nijak neznepokojuje, možná je i spokojen. Sloučení škol proběhlo a bude se čekat, co se bude dít dál, nebo čekat, až se těch pár křiklounů z řad rodičů a odborářů uklidní. Kvalitu a renomé turnovského „rodinného stříbra“ válcuje kvantita. Sloučení škol pro samotné studenty nic příznivého nepřineslo, možná pouze zjištění, že o studenty tady vůbec nešlo. 

Protože se nyní objevují různé informace o Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, rádi bychom jako rodiče žáků poskytli i náš úhel pohledu zároveň s informacemi, o kterých se domníváme, že ještě chybí k ucelenému pohledu. Všechny citované dokumenty jsou k dispozici redakci.

Bc. Hana Černá, Dana Thořová (dana.thorova@tiscali.cz )

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.