ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE?

0

AKTUALIZACE – přidáno stanovisko druhé odborové organizace Před dnešním setkáním hejtmana Libereckého kraje s veřejností na téma budoucnosti turnovské střední školy, zkráceně „hotelovky“ (setkání se koná dnes od 16.00 hodin kině Sféra ve Střelnici), obdržela redakce TvA stanovisko jedné ze dvou odborových organizací, která na škole funguje. Odboráři, kteří působí v budově v Alešově ulici, píší hejtmanovi a současně svůj postoj sdělují médiím, vedení kraje, ministerstvu školství ad. Zde je v plném znění:

Vážený pane hejtmane,
od června minulého roku,
– kdy město Turnov vzneslo návrh na směnu budov Zborovská 519 a Alešova 1723,
– kdy k 1. 9. 2015 následovalo sestěhování teoretické výuky z budovy školy Zborovská 519, Turnov do budovy školy Alešova 1723,
– kdy v pololetí (k 1. 2. 2016), na doporučení Rady Libereckého kraje, došlo ke stěhování teoretické výuky zpět z budovy školy Alešova 1723 do budovy školy Zborovská 519

až do srpna tohoto roku, kdy Rada Libereckého kraje již 3x rozhodovala o rozdělení naší školy, jsme Vám zaslali několik dopisů a vedli s Vámi několik diskuzí o problémech naší školy. Domníváme se, že jste naše žádosti, které jsme směřovali k Vám, k hejtmanovi Libereckého kraje, a žádali v nich zřizovatele o pomoc a podporu, obrátil proti nám. Naivně jsme se domnívali, že náš zřizovatel se za školu a za rozhodnutí jejího vedení postaví a pomůže v jednáních s městem Turnov o ukončení nájemního vztahu ve Zborovské 519. Naopak, v médiích nás opakovaně prezentujete jako nefungující střední školu s rozhádaným kolektivem zaměstnanců a takto vykalkulovaný problém jste se rozhodl řešit rozdělením školy. S tím nemůžeme souhlasit a nesouhlasíme.

O tom, že škola nefunguje a proč nefunguje, hovoříte minimálně od září minulého roku. Pokud víme, ani jednou jste tyto problémy nepředložil k projednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanosti Libereckého kraje, ani jste nenavrhl, aby byl sestaven odborný, nezávislý tým, který by situaci v naší škole prošetřil a v případě potřeby našel adekvátní řešení.

V úterý 23. srpna 2016 jsme byli přítomni jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje, který projednal zrušení naší školy tak, jak to předkládáte k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje pod bodem pořadu jednání 73. Výbor s návrhem nesouhlasí. Argumenty a důvody, které z úst jednotlivých členů výboru zazněly, nás utvrdily v tom, že situaci, do které se naše škola dostala ne naší vinou, nelze v žádném případě řešit Vámi navrhovaným způsobem, tj. rozdělením jedné školy se zhruba 560 žáky na dvě malé školy, které počtem žáků budou daleko pod hranicí 400. Tím pádem budou podfinancované a výuka v nich nebude efektivní. Riziko, že zaniknou, je vysoké. V Libereckém kraji tak rozšíříte řadu malých středních škol, které bude muset kraj financovat nad rámec stanovený normativy, a to je na úkor ostatních větších středních škol v Libereckém kraji. 

Rozdělení školy nepřinese pro její stávající a budoucí žáky žádné výhody, naopak, o výhody, které dosud žáci mají, přijdou.

Oznamujeme Vám, že v pondělí 29. srpna 2016 zahájíme stávkovou pohotovost, a v případě, že návrh na rozdělení nebude z jednání zastupitelstva stažen a Zastupitelstvo Libereckého kraje rozdělení schválí, vyhlásíme 31. srpna 2016 stávku a budeme požadovat revokaci usnesení.

Tímto krokem hájíme zájmy žáků i zaměstnanců školy.
Zároveň Vám sdělujeme, že znění tohoto dopisu budeme veřejně prezentovat.

V Turnově dne 25. srpna 2016
Marcel Fišera, předseda odborové organizace, reg.č. 23-0035-3608, fiseramarcel@gmail.com

AKTUALIZACE
Přidáno stanovisko druhé odborové organizace na škole, která působí v objektu ve Zborovské ulici.

NEBEREME SI STUDENTY JAKO RUKOJMÍ!
Vážení čtenáři, studenti a zaměstnanci OHS,
musím reagovat na zveřejněný dopis adresovaný hejtmanovi předsedou nově vzniklých odborů na pracovišti školy v objektu v Alešově ulici, panem M. Fišerou.
Jeho vyjádření považuji za nehorázné překrucování skutečnosti. Nechci znovu vypočítávat důvody vedoucí k rozhodnutí o rozdělení. Už jen to, že na škole vznikla druhá odborová organizace podporující současné kroky ředitelky, je naprosto nestandardní. Není jasným dokladem o diametrálním názorovém rozdělení zaměstnanců školy právě to, že se obě pracoviště zaštítěné odborovými organizacemi absolutně neshodnou?
Pan Fišera uvádí, nebo spíše vyhrožuje, že začátkem školního roku vstoupí do stávky. Prohlašuji, že všichni pracovníci z budovy školy ve Zborovské ulici rozhodně nehodlají brát studenty jako rukojmí pro dosažení svých cílů a všichni budou normálně vyučovat. Považujeme studenty a jejich zákonné zástupce za partnery a chceme současnou situaci uklidnit. Jsme hluboce přesvědčeni, že rozdělení školy na dva samostatné subjekty je nejlepším řešením!
Ondřej Illich – předseda odborového svazu, Ondrej.Illich@ohsturnov.cz

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.