ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“

0

Více než 5 400 dětí z 204 škol v Libereckém kraji si dnes odbylo svoji školní premiéru; zasedli poprvé do školních lavic. Nové učebnice, kufřík od Libereckého kraje a knížku od města dostali i prvňáčci v turnovských školách. Zastavme se ale nejdříve u zdejších škol mateřských. Ve spádovém území Turnovska jich je 22, všech osm turnovských je naplněno přesně na úroveň kapacity, jedno místo je volné ve školce v ul. Jana Palacha. Nejvíc malých dětí je podle Renaty Brychové z odboru školství turnovské radnice v MŠ Sluníčko v ulici Kosmonautů – 124! Druhou nejnavštěvovanější mateřskou školou je ta ve Zborovské ulici s 92 žáky – v létě tu proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. V okolí jsou nějaká místa volná, například ve školce v Mírové pod Kozákovem (13), tři místa jsou v Tatobitech a tři ve Svijanském Újezdu. Celkový počet míst ve školkách v našem regionu je 1 182.

201509011641_oso_65_015_skola

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve spádovém území Turnovska je 20 základních škol. Celková kapacita je 3 738 žáků, skutečnost je 2 805 žáků, prvňáčků je 355.

Přehled škol s počty žáků v novém školním roce 2015/2016:
* ZŠ Turnov, Skálova 600 – počet žáků 430, kapacita 680, ve dvou prvních třídách je 56 žáků.
* ZŠ Turnov, 28. října 18 – počet 600, kapacita 600, ve dvou prvních třídách 46 žáků.
* ZŠ Turnov, Žižkova 518 – počet žáků 624, kapacita 670, 73 žáků v prvních třídách.
* ZŠ Turnov-Mašov – počet žáků 88, kapacita 90, v první třídě 18.
* ZŠ Turnov, nově Zborovská ul. (dříve Sobotecká) – počet žáků 55, kapacita 150, v první třídě 3.
* ZŠ speciální Sluníčko Turnov, Kosmonautů 1641 – počet žáků 13, kapacita 18, v první třídě 2..
* ZŠ Hrubá Skála-Doubravice – počet žáků 36, kapacita 75, v první třídě 7.
* ZŠ Jenišovice – počet žáků 157, kapacita 250, v první třídě 21.
* ZŠ Kobyly – počet žáků 94, kapacita 100, v první třídě 7.
* ZŠ Malá Skála – počet žáků 126, kapacita 190, v první třídě 16.
* ZŠ Mírová p. Koz. – počet žáků 72, kapacita 85, v první třídě 13.
* ZŠ Ohrazenice – počet žáků 59, kapacita 100, v první třídě 9.
* ZŠ Pěnčín – počet žáků 34, kapacita 40, v první třídě 10.
* ZŠ Přepeře – počet žáků 53, kapacita 70, v první třídě 8.
* ZŠ Příšovice – počet žáků 68, kapacita 150, v první třídě 14.
* ZŠ Radostín – počet žáků 37, kapacita 85, v první třídě 8.
* ZŠ Rovensko p. Tr. – počet žáků 150, kapacita 260, v první třídě 15.
* ZŠ Svijanský Újezd – počet žáků 19, kapacita 20, v první třídě 6.
* ZŠ Tatobity – počet žáků 30, kapacita 40, v první třídě 9.
* ZŠ Všeň – počet žáků 60, kapacita 65, v první třídě 14.

Z turnovských škol zaznamenáváme stálý vzestup zájmu dětí a rodičů o školu v Žižkově ulici. V průběhu prázdnin prošla další etapou rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici. V patře vznikla nová družina, je zde nová jídelna včetně zázemí s výtahem, položena byla nová dlažba a obnovena část vybavení. Rekonstrukce školy by měla být dokončena v příštím roce. Ze škol ve spádových obcích stojí za pozornost ta ve Všeni, kde se prakticky z nulového počtu žáků nyní dostali na 60, drží se i malé školy ve Svijanském Újezdu, Tatobitech či Pěnčíně…

201509011641_oso_66_015_skola

STŘEDNÍ ŠKOLY
Čtyři turnovské střední školy mají celkovou kapacitu 1 903 žáků (v minulém školním roce to bylo 2 280 žáků), skutečnost je 1 256 žáků (v minulém školním roce 1 341).
Nejvíce žáků má OAHŠ a Střední odborná škola Turnov ve Zborovské ulici – 566 (v minulém školním roce 585). Kapacita školy je 1 003 studentů (v minulém školním roce 1 380). Na gymnázium chodí 353 žáků (363), kapacita je 450, Střední zdravotnickou školu navštěvuje 187 studentů (221), kapacita školy je 250 a konečně SUPŠ Turnov má v současnosti 150 studentů (172), kapacita je 200. (Zdroj: odbor školství MěÚ Turnov, stav je k 31. 8. 2015)

ZMĚNY V „HOTELOVCE“
O stěhování, resp. výměně školních budov Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy na stránkách TvA píšeme v poslední době opakovaně. O nabídce města na bezúplatnou výměnu budovy v Alešově ulici za budovu ve Zborovské ulici jednali také zastupitelé města na svém srpnovém zasedání. Zatím bez výsledku. Z úst radní Libereckého kraje pověřené řízením školství Aleny Losové nicméně slyšeli, že Liberecký kraj nabídku města zatím nechce akceptovat, jednání ale ještě budou probíhat. Věc není definitivně uzavřena. Město Turnov chce v budově v Alešově ulici zřídit plnohodnotnou základní školu a naplnit tak dlouhodobý záměr v souladu s potřebami obyvatel města.

201509011641_oso_67_015_skola

Zatím ale vše vypadá, že spíš než objekt v Alešově ulici městu připadne prázdný objekt ve Zborovské ulici, opravený pro potřeby školy na přelomu tisíciletí za přispění 60 milionového daru mecenáše B. J. Horáčka.
Budova ve Zborovské ulici totiž byla přes prázdniny vystěhována, i s kabinety se do objektu v Alešově ulici přestěhovali také učitelé. Výuka celé školy bude probíhat nadále pouze v budově u nádraží. Podle našich informací budou ve Zborovské ulici vyučovány jen odborné gastronomické předměty ve cvičné kuchyni v počtu dvou tří tříd asi dva dny v týdnu. V budově ve Zborovské ulici by měla také nadále fungovat školní kuchyně, protože v Alešově ulici není, jídlo se tam má dovážet. Žáci se budou stravovat v malé jídelně ve škole u nádraží.

V úterý 1. září byl pro žáky vyšších ročníků střední školy ve Zborovské ulici, resp. pro studenty prvních ročníků, v této budově zahájen nový školní rok. Kolem deváté hodiny postupně učitelé své žáky po jednotlivých třídách provedli celým městem do budovy v Alešově ulici, kam budou nově chodit na výuku. Jak jsme od studentů slyšeli, většina z nich o tak podstatné změně ve fungování školy nevěděla.

V souvislosti s aktuálním děním kolem turnovské „hotelovky“ jsme o vyjádření požádali radní Libereckého kraje Alenu Losovou.

Položili jsme jí dvě otázky:

* Dnes byla výuka v budově školy ve Zborovské ulici zahájena společným setkáním studentů a učitelů, poté se všichni přesunuli na druhý konec města do budovy školy v Alešově ulici. Budova ve Zborovské ulici je prakticky vyklizena, bude zde probíhat pouze praktické vyučování gastronomických předmětů. Proběhla tato radikální změna ve fungování školy se souhlasem zřizovatele, tedy Libereckého kraje, resp. Rady Libereckého kraje? Kdo je za tuto změnu v podobě vystěhování jedné školní budovy odpovědný?
* Jakým způsobem a s jakým předstihem dal zřizovatel, resp. škola vědět rodičům a studentům o změně ve fungování školy?

AKTUALIZACE 3. ZÁŘÍ – ODPOVĚDI RADNÍ LOSOVÉ:

* Organizace výuky a v tomto případě i rozsah využívání jednotlivých učeben či objektů je v kompetenci ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. K tomu, v jakých třídách se žáci budou vzdělávat ředitelka žádný souhlas zřizovatele nepotřebuje, tak jako v jiných dalších věcech týkajících se vnitřního fungování organizace. Ředitelé škol mají vymezené kompetence jak v oblasti poskytování vzdělání, tak v oblasti hospodaření s majetkem. Liberecký kraj byl o této změně ze strany ředitelky informován, v souvislosti s jednáními ohledně směny objektů mezi městem Turnov a Libereckým krajem i představitelé města Turnov.

* Informovat o chodu školy je v kompetenci její ředitelky. Pokud se chcete dotazovat na to, jak byli informováni rodiče a žáci, obraťte se prosím na ředitelku školy. Ta je vám schopna poskytnout požadované informace a také důvody, proč tak rozhodla.

201509011642_oso_68_015_skola

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.