KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA!

0

Rada kraje na svém jednání 6. září schválila předložení osmi projektů zaměřených na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol.  Projekty budou předloženy ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu v nejbližších dvou měsících. Celková investice dosahuje výše 445,58 mil. Kč. Pokud dojde k jejich schválení, budou na území Libereckého kraje vybudována Centra odborného vzdělávání (COV) zaměřená na oblasti automobilového průmyslu, řemesel, služeb, strojírenství a informatiky, strojírenství a elektrotechniky, zemědělství, techniky a uměleckého průmyslu.

„Projekty jsou zaměřeny na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících učeben pro odborné předměty, včetně potřebného zázemí pro žáky i učitele. Součástí je také pořízení vybavení jednotlivých učeben a dalších prostor, které zkvalitní výuku odborných předmětů a pomohou žáky lépe připravit na vstup do pracovního procesu,“ říká Alena Losová, radní resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti s tím, že Liberecký kraj projekty připravuje ve spolupráci s osmi středními školami, které zřizuje.

„Celková investice za všech osm připravovaných projektů dosahuje 445,58 mil. Kč. Výše dotace, to znamená příspěvek z Evropské unie a státního rozpočtu, bude tvořit 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, která je jednou z povinných příloh k předložení žádosti o dotaci. Přesné výdaje jednotlivých projektů tak budou známy po jejich dopracování,“ dodává Vít Příkaský, radní resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Centrum odborného vzdělávání v automobilovém průmyslu má vzniknout v Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou (40 mil. Kč), COV pro strojírenství a elektrotechniku vznikne při průmyslové škole v Liberci (61,5 mil. Kč), COV strojírenství a informatiky bude při průmyslovce v České Lípě (69 mil. Kč), COV řemesel vznikne při Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou (55 mil. Kč), COV v oblasti služeb bude v České Lípě (59 mil. Kč), COV technického zaměření bude u Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově (35 mil. Kč), COV uměleckoprůmyslových oborů vznikne v Kamenickém Šenově (61 mil. Kč) a COV zemědělství ve Frýdlantu (64 mil. Kč).

(Zdroj: Markéta Dědková, tisková mluvčí Libereckého kraje, marketa.dedkova@kraj-lbc.cz)

Pozn. red.:
Centrum v Turnově má vzniknout ať už se školy rozdělí či nerozdělí – o tom budou zastupitelé kraje jednat na svém veřejném zasedání 27. září. Injekce v podobě 35 mil. Kč a vznik nového vzdělávacího centra budou výbornou investicí pro vyučování strojírenských oborů ve střední škole v Alešově ulici. Podle informace, kterou jsme v redakci zaznamenali, má nové centrum řídit exředitelka školy Milena Lednejová, která nyní ve škole působí jako učitelka. „Centra odborného vzdělávání nejsou zatím schválená. Pokud k tomu dojde, budou součástí škol, a proto je budou řídit ředitelé škol. Nikdo do jejich vedení jmenován nebyl,“ upřesnila kuloárové informace tisková mluvčí Libereckého kraje Markéta Dědková.

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.