JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI

0

Do redakce TvA dorazilo vyjádření učitelů „hotelovky“ k současné situaci ve škole, přinášíme ho v plném znění:„Vzhledem k tomu, že se v tisku a na veřejnosti objevily v poslední době zkreslené zprávy o budoucnosti školy po jejím rozdělení na dva samostatné subjekty, cítíme povinnost informovat o současné situaci z našeho pohledu.

O faktickém rozdělení školy jednala Rada Libereckého kraje již na konci června. Aby celá operace dostala právní rámec, bylo na zasedání 19. července rozhodnuto, že Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov k 31. 8. 2017 zanikne a 1. 9. 2017 vzniknou dva nové vzdělávací subjekty. Po schůzce hejtmana Martina Půty se zaměstnanci školy a zákonnými zástupci žáků v Turnově na konci července se stalo opětovné rozdělení školy náplní jednání ve středu 3. srpna v sídle Libereckého kraje. Na něm se sešel hejtman s právníky, pracovníky školského odboru, zástupci vedení OA, HŠ a SOŠ Turnov a s předsedy obou odborových organizací školy. Obě strany (pro rozdělení a proti rozdělení) znovu přednesly své argumenty a vyjasnily si některá svá stanoviska. Také byly podrobně vysvětleny právní aspekty vzniku dvou nových škol a došlo i na některé organizační záležitosti s tím spojené. Podobné jednání se uskuteční ještě ve druhé polovině měsíce, tedy před zasedáním Zastupitelstva Libereckého kraje, které má o celé věci s konečnou platností rozhodnout 30. srpna.

Tolik fakta a výsledky dosavadních jednání. Především však chceme žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost ubezpečit, že studium současných ani budoucích žáků není pro příští období jakkoliv ohroženo a vznikem dvou nových škol nebude ani nijak omezeno. Půjde jen a jen o administrativní záležitost. Žáci oborů obchodní akademie, hotelnictví a cestovní ruch budou navštěvovat budovu ve Zborovské ulici, která byla pro tyto obory otevřena po rekonstrukci bývalých kasáren v roce 2001 díky 60 milionům mecenáše B. J. Horáčka. Žákům učebních oborů bude patřit budova v Alešově ulici. Žáky budou učit stejní učitelé, o budovy budou pečovat stejní zaměstnanci. Každá škola bude mít pak svého ředitele se zástupci a administrativní pracovníky. Ani žáci, kterým se v nadcházejícím školním roce nepovede maturita nebo závěrečné zkoušky, se nemusí ničeho bát. Dotazem na příslušné orgány bylo zjištěno, že zánikem školy a vznikem škol nových se pro ně nic nezmění, vykonání jejich opravné zkoušky opravdu není ohroženo či znemožněno. Zřizovatel stávající i nově vzniklých škol, tedy Liberecký kraj, přislíbil oba nové vzdělávací subjekty maximálně podporovat.

Vše povede k návratu do stavu před 1. lednem 2009, kdy došlo i přes nesouhlas a protesty vedení škol, učitelských sborů, žáků, rodičů, veřejnosti i zastupitelů Turnova k nesmyslnému sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy s Integrovanou střední školou. Vše povede k uklidnění situace, která i v době prázdnin není ve škole příznivá. Vše povede k obnově aktivit, na které byla veřejnost dříve zvyklá. Vše povede k opětovnému prohlubování tradic strojírenských a službových učňovských oborů a obchodního a hotelového školství a budování dobrého jména obou škol, na které bude moci být Turnov i celý Liberecký kraj opět hrdý.  Vše povede na hotelové škole k zachování odkazu B. J. Horáčka.

Těšíme se na klid pro práci s mladými lidmi v příjemném prostředí nové školy ve Zborovské ulici. Těšíme se na tvůrčí atmosféru a posilování kolegiálních vztahů. Těšíme se na motivaci žáků k co nejlepším studijním výsledkům. Těšíme se na novou Obchodní akademii a Hotelovou školu Turnov.“

Za zaměstnance školy, pracoviště Zborovská, kteří podporují rozdělení školy, Ondřej Illich

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.