ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“

0

I v létě bohužel dění kolem turnovské „hotelovky“ plní stránky médií. Nad dalším osudem turnovské střední školy se zamýšlejí i zastupitelé města. Otázka zněla: Zastupitelé na svém červnovém zasedání vzali na vědomí usnesení rady Libereckého kraje o rozdělení Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, které také podpořili. Jak hodnotíte vývoj těchto škol a co si myslíte o rozdělení?

n201604211811_zap_108_2016_bacaZbyněk Báča, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Chtělo by se zvolat sláva! Snad konečně zvítězí zdravý rozum, školy se opět rozdělí a tato smutná kauza už konečně vyústí do alespoň trochu přijatelného konce. Teď jen záleží na krajském zastupitelstvu, jak se k celé kauze postaví a jestli do hry nevstoupí ještě nějaké další „vyšší“  zájmy. Schválně jsem se pročítal v TvA historií článků, které se k této kauze vztahují, a je to pro turnovské patrioty vskutku neveselé čtení. Kotrmelce jeden za druhým, které nás v konečné fázi přenesly do dnešního stavu, kdy kdysi prestižní škola kvalitativně spadla o několik pater dolů. Ten, kdo zná atmosféru v dnešní škole, tak potvrdí, že se za celou dobu sloučení nepodařilo spojit studenty obou škol a stále je to rozděleno na MY a ONI. Názorově jsou obě skupiny proti sobě, o čemž jsme se mohli přesvědčit při vystoupení obou skupin na městském zastupitelstvu. Mně osobně bylo sympatické, že za Obchodní akademii a Hotelovou školu hovoří především její studenti. 
Jen bych chtěl připomenout, že jedním z témat celé kauzy byla snaha o výměnu budov, díky níž bychom mohli v Turnově II vybudovat plnohodnotnou základní školu. Zatím z této snahy vycházíme spíše jako oškubaný manžel, který po rozvodu uhájil alespoň to, s čím do manželství vstupoval. Výměna budov je zatím v nedohlednu a Turnov bude rád, že se mu podaří vrátit Obchodní akademii a Hotelovou školu zpět do Zborovské ulice. Možná to může být zamyšlení pro podzimní krajské volby. Určitě bude stát za to přečíst si podrobně, co jednotlivé strany slibují realizovat v oblasti školství.

n201504222318_zap_121_2015_cervinkovaŠárka Červinková, zastupitelka za ČSSD
Dovolte mně začít pohledem do minulosti. Před lety, kdy rozhodl zřizovatel středních škol – Liberecký kraj – o sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy ve Zborovské ulici se Střední odbornou školou v Alešovce, se mnoho lidí včetně mě tomuto kroku podivovalo a mělo obavy, zda bude škola umístěná ve dvou budovách na opačných koncích města schopna fungovat. Co vedlo radní kraje k tomuto rozhodnutí, bohužel přesně nevím, myslím si, že se jednalo o úsporná opatření, která byla nutno udělat při stále se snižujícím počtu žáků na obou školách. Už v této době vyvstaly obavy, zda v budoucnu nebude chtít kraj opustit budovu školy ve Zborovské (bývalá kasárna), která je v majetku města Turnova, a využít k výuce všech oborů pouze budovu v Alešovce, kterou vlastní. Bohužel předtucha některých se naplnila.
Jelikož Turnov nemá u nádraží plnohodnotnou základní školu, snažili se zástupci města domluvit s vedením kraje na výměně budov. K tomu však kraj nepřistoupil a od 1. září 2015 se všichni žáci střední školy učili v budově školy v Alešově ulici, která před tímto stěhováním prošla rekonstrukcí. Přes počáteční nevoli některých studentů i zaměstnanců školy se vše zklidnilo a výuka zde probíhala bez větších problémů. Žáci, z nichž je téměř 80 % dojíždějících, především ocenili blízkost vlakového nádraží a terminálu autobusové dopravy. Sloučení a následné stěhování škol si vyžádalo nemalé úsilí vedení školy, zaměstnanců i některých žáků. Koncem roku 2015 však bylo Libereckým krajem rozhodnuto, že několik tříd se vrátí od 1. února 2016 (druhé pololetí) zpět do budovy ve Zborovské, což se uskutečnilo. Zde si opět pokládám otázku: PROČ?
V současné době uvažuje kraj o rozdělení školy opět na dva samostatné subjekty. V uplynulých dnech jsem mluvila s několika žáky i zaměstnanci této školy a zajímala se o jejich názor na danou situaci. Většina z nich je znepokojena nejistotou, kterou vyvolávají různé protichůdné informace. S výukou v Alešovce jsou spokojeni a rádi by dostudovali na škole, kde studium zahájili.
A nyní odpověď na vaši otázku. Bohužel mně nenapadá nic jiného, než: U NÁS V KOCOURKOVĚ. Podle mého názoru je nesmysl, aby škola, která má 550 žáků, byla rozdělena a výuka probíhala ve dvou budovách. Pro příště by bylo asi dobré řídit se heslem: Dvakrát měř a jednou řež.
Závěrem si položím otázku já: Kolik peněz stojí takové šarády nás, daňové poplatníky? Nebylo by možné tyto finanční prostředky využít lépe? Kdo je odpovědný za takováto špatná rozhodnutí?
Jedna rada přídavkem: Zodpovědně se rozhodněte, komu dáte v podzimních volbách svůj hlas. Možná bude lépe!

n201507281428_zap_190_2015_houskovaPetra Houšková, místostarostka za Nezávislý blok
Rozdělení škol je v tuto chvíli jediné řešení. Kauza stěhování školy z jedné strany Turnova na druhou se táhne již přes 12 měsíců. Místo toho, aby se situace zklidňovala, je tomu spíše naopak. Zlepšení bohužel nenastalo ani poté, co se do problému vloni v září osobně vložil pan hejtman a postavil se za paní ředitelku. Atmosféra na škole, konkrétně v učitelském sboru, by se nechala krájet. Po několika letech je zřejmé, že sloučení dvou nesourodých škol se nepovedlo. Velkou slabinou sloučené školy je styl komunikace uvnitř i navenek. Pokud nyní nedojde k rozdělení škol, pak z původní Obchodní a Hotelové školy v Turnově nezbude zcela nic. Vše bude dokonale rozprášeno. Na škole se činí personální změny, které nejsou zvnějšku vůbec pochopitelné, učitelský sbor je rozdělen na vyvolené a ty druhé, kterým není sdělováno ani datum důležitého jednání, vytvářena je účelová panika mezi rodiči a studenty o rušení školy. O způsobu projevu a jednání se zřizovatelem, konkrétně s osobou pana hejtmana, ze strany některých zaměstnanců školy škoda mluvit. Vím, o čem mluvím, protože jsem byla přítomna posledního jednání zástupců učitelského sboru a hejtmana kraje ve škole dne 27. července. Jednání byla naštěstí přítomna i média, takže nejen já jsem si udělala obrázek o reálném stavu. Situaci popisuji zcela otevřeně a možná za to „dostanu za uši“, což mě nepřekvapí, rozhovor s policií ohledně této kauzy už mám za sebou. Zastupitelstvo města jasnou převahou hlasů vyjádřilo podporu rozdělení škol a vedení města je zcela otevřené dalšímu jednání souvisejícímu se vznikem nové Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov. Pevně věřím, že zastupitelstvo kraje krok rozdělení škol schválí, vzniknou zde dvě prosperující střední školy, které budou mít v čele skvělé osvícené ředitele, a střední školství se v Turnově opět stabilizuje.

n201603291949_zap_82_2016_tomsaTomáš Tomsa, zastupitel za ANO 2011
Rozhodnutí o sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy (OAHŠ) a Integrované střední školy (ISŠ) z roku 2007 považuji v lepším případě za nešťastné. Rozumím tehdejším argumentům krajského odboru školství o úbytku žáků. Nejsem si však – nyní násobně méně, než tehdy – jist kvalitou koncepčních dokumentů k optimalizaci počtu škol, kterou se tehdejší zodpovědní činitelé kraje oháněli. Nicméně: Zkřížit dub s bukem se naposledy podařilo zahradníku Maškovi před více než 100 lety. Tehdy tímto křížením Turnov a sebe proslavil. Pokud by se mu to tehdy nepovedlo, neudělal by nikomu ostudu a ničemu také neuškodil. 
Toto novodobé křížení (sloučení) bylo ale fiasko. Sloučením těchto nesourodých – a jak se ukázalo – neslučitelných škol žádný dobrý hybrid nevznikl. Bohužel ale vznikly škody. A dost velké. Bylo ublíženo renomé školy. Pedagogický sbor byl zdecimován. Vzplály těžko urovnatelné osobní vášně a animozity. S pedagogy, žáky a s rodiči se jednalo ostudným způsobem. Je těžké říci, kde je vina. Zda na politickém rozhodnutí, se kterým nesouhlasila ani turnovská radnice, ani ředitelé tehdejších škol. Nebo zda je na ředitelce sloučených škol, že manažersky nezvládla zadání (možná neproveditelné) spojit tyto školy. Nebo zda je větší chyba na neschopnosti krajských politiků řešit situaci dříve, když bylo zřejmé, že jsou nereálné původní záměry. A přitom přehlíželi vše  špatné, co se tu dělo…
Kvituji s velkým povděkem osobní angažovanost hejtmana Půty – a řekl bych i kus politické statečnosti, že svojí autoritou docílil znovurozdělení škol. Věřím a doufám, že kdysi renomovaná „hotelovka“ zase nabere dech. Že se znovu podaří vytvořit kreativní a kompetentní učitelský sbor. Věřím, že zde Turnov zase bude mít výběrovou školu, která nebude závislá na demografickém vývoji, ale na svém renomé a kvalitě.
Doufám ale také, že to, co se stalo, bude i poučením do budoucna, že vše nelze posuzovat pouze kupeckými počty. A doufám rovněž, že pro studenty „hotelovky“ je tento příběh velkým ponaučením do života. Že je nutno bojovat za svá práva a proti zlu či nekompetentnosti. Že i demokracie republiky a nás všech může být ohrožena, pokud připustíme – či budeme lhostejní – k menším či větším ústrkům, které na nás někdo páchá třeba ve škole.

n201603291950_zap_839_2016_sekaninaVítězslav Sekanina, zastupitel za Stranu svobodných občanů
V oblasti školství jsme svědky někdy zvláštních rozhodování, jako dnes ostatně ve stále více a více oblastech. Racionální a pragmatické rozhodování, které by mělo být, dle mého názoru, vždy na prvním místě, je často nahrazováno rozhodováním populistickým, taktickým, ideologickým, pocitovým atd., a tím v konečném výsledku pro normálního člověka nepochopitelným. Takováto rozhodování bývají s oblibou schovávána za pojem „politické rozhodnutí“. Na tento pojem, v tomto podání, jsem obzvláště alergický. Rozhodování Libereckého kraje o sloučení, poté stěhování a pak znovurozdělení těchto dvou turnovských škol bylo o to „divnější“, že se do něj míchaly ještě osobní nevraživost, pomluvy a uraženost.
Nad sloučením těchto dvou nesourodých škol jsem kroutil hlavou. Nevěřícně jsem koukal na teatrální odstěhování studentů ze školy ve Zborovské ulici do školy v Alešově ulici. Byl jsem zklamán, že nová škola, která byla stavěna „ekonomce“ a „hotelovce“ na míru, se vyprazdňuje a její poslání, které měl na mysli pan Horáček, se vytrácí.
Byl bych rád, kdyby po rozdělení Střední odborné školy a Obchodní akademie a Hotelové školy tyto měly dostatek studentů, dobrou úroveň a tím prokázaly svou opodstatněnost v regionu. To však už bude záležet na vedení obou škol. Také bych přál oběma školám větší stabilitu a klidnější budoucnost, než měly v minulých letech.  

Související články (celkem 73)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.