RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“

0

V pondělí 20. června se konalo mimořádné zasedání Rady Libereckého kraje. Radní se zabývali návrhem na znovurozdělení turnovské střední školy. „Na radě jsme již po několikáté řešili situaci uvnitř a vně školy a dnes jsme hlasováním šest ku dvěma rozhodli, že zastupitelům kraje na srpnové zasedání předložíme návrh na zřízení nové školy – Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov, což je první administrativní krok, aby v budoucnu fungovaly v Turnově opět dvě střední školy, jako to bylo před sloučením v roce 2009,“ uvedl na tiskové konferenci po zasedání rady hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Jak doplnil, je to krok, který možná bude některými vnímán, že jde v protisměru současného trendu slučování škol. „My jsme ale šest let v podstatě jen testovali sloučení dvou subjektů do jednoho. Dodnes zde máme v podstatě dvě školy, dva pedagogické sbory, dvě odborové organizace, dva tábory studentů a několik táborů rodičů,“ komentoval hejtman skutečnost, že sloučení škol se nepovedlo a pro lepší fungování směrem ke studentům a jejich vzdělávání je znovurozdělení tím správným krokem. Podle něho moc neobstojí ani argument, že rozdělením vzniknou dvě malé školy. V Libereckém kraji totiž existují i mnohem menší střední školy – kromě uměleckých například gymnázia v Jilemnici, Frýdlantu či v Mimoni. „Škola není jen o ekonomice, je také o vnímání prostředí, ve kterém pracuje, a o spolupráci s dalšími subjekty.“

V případě restartu turnovské „hotelovky“ si hejtman přeje lepší spolupráci školy a města a očekává, že město Turnov dostojí svým slibům v podobě snížení výše nájmu. (Budova školy ve Zborovské ulici patří městu, objekt v Alešově ulici je kraje.) V případě, že rozdělení škol schválí zastupitelé kraje, musí novou školu ještě zapsat ministerstvo školství do rejstříku škol, k čemuž by mělo dojít na podzim. V nové podobě by školy měly fungovat od 1. září 2017.

Zájem na rozdělení škol deklaruje i turnovský starosta Tomáš Hocke. „Chápeme, že pro Liberecký kraj to není jednoduchá situace. Zastupitelé města i lidé v Turnově si návrat dříve prestižní školy jako samostatné přejí. A chceme pomoci, aby toto řešení nebylo pro kraj po stránce finanční tak bolestné,“ uvedl starosta s tím, že již dříve bylo nájemné v budově ve Zborovské ulici sníženo na 950 tisíc korun ročně a město nabízí další slevu ve výši 300 tisíc korun, když se do Zborovské ulice přestěhují všechny ročníky zde dříve vyučovaných oborů.

K tomu letos v září ještě nedojde, ve Zborovské ulici se bude vyučovat podle letošního modelu. Všechny obory – tedy obchodní akademie, hotelová škola a cestovní ruch – by se do bývalých kasáren přestěhovaly po znovurozdělení škol. Jak zmínila současná ředitelka školy Milena Lednejová, bývalou Integrovanou střední školu v Alešově ulici vede od roku 2002 a když se začalo jednat o sloučení škol, moc ráda nebyla. „Až následně jsem zjistila důvody, proč bylo nutné školy spojit. Já v Alešově ulici jsem vždy hospodařila s kladným výsledkem a vždy se nám dobře dařilo. Ovšem samostatná obchodní akademie a hotelová škola měla velké finanční problémy, což byl kromě očekávaného poklesu žáků důvod, proč byly školy spojeny. Škola ve Zborovské si v roce 2006 vzala úvěr 6,5 mil Kč a už na jaře 2007 nebyla schopna ho splácet. Škola měla i dluh více než milion korun vůči finančnímu úřadu a Liberecký kraj jí tehdy musel poskytnout zvláštní dotaci na zaplacení tohoto dluhu. Mně se daří od roku 2009, odkdy jsem v čele sloučené školy, vše stabilizovat, v roce 2015 škola vykázala zisk 871 tisíc korun. Účastníme se mnoha projektů, mimo jiné naši studenti pravidelně ve velkém počtu jezdí na stáže do zahraničí, o absolventy je velký zájem na trhu práce,“ přiblížila Lednejová. Jak dodala, rozhodnutí rady kraje respektuje, rozdělení školy na dva subjekty by mělo vést k uklidnění situace, a jak se oběma školám povede, záleží na šikovnosti jejich vedení.

„Opravdu bychom neměli další roky vyčerpávat energii vnitřními spory. Že k tomu dochází, není vina jednoho člověka, a nepočítáme proto, že bychom paní ředitelku odvolávali z funkce. Já věřím, že po rozdělení školy se oba kolektivy pedagogů budou primárně věnovat tomu, čemu mají, tedy vzdělávání žáků,“ ukončil debatu hejtman Martin Půta. Ten také zodpověděl dotaz týkající se účelného využití prostředků na únorové znovupřestěhování části školy do Zborovské ulice. Rada kraje škole poukázala 900 tisíc korun. Ty byly použity na různé nákupy jak ve Zborovské, tak v budově v Alešově ulici, což je pro některé velmi diskutabilní. Radní kraje využití těchto peněz vzali na vědomí, zatím bez usnesení.

Současná kauza turnovské „hotelovky“ se táhne již více než rok. Začalo to žádostí na výměnu školních budov, protože město má dlouhodobě potřebu u nádraží zřídit plnohodnotnou základní školu. Liberecký kraj ale na výměnu budov nepřistoupil a tento názor trvá. (Jak na tiskové konferenci důrazně zaznělo, znovurozdělení škol neznamená současně začátek nové diskuze o základní škole u nádraží, i když objekt v Alešově ulici bude po odstěhování všech studentů do Zborovské výrazně méně naplněn.)
O loňských prázdninách byla škola rozhodnutím ředitelky sestěhována do Alešovy ulice. Tato skutečnost, navíc nekonzultovaná s nadřízenými a ani se studenti a jejich rodiči, vyvolala velkou vlnu nespokojenosti, což prakticky trvá dodnes. Radní kraje na to reagovali požadavkem na návrat části studentů do objektu v bývalých kasárnách, na což v zimě vyčlenili téměř milion korun (část studentů se přestěhovala k 1. únoru t. r.). Nyní rada kraje učinila první krok k znovurozdělení škol. Zásadní nyní bude srpnové zasedání zastupitelů kraje.

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.