ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ

0

Tři hodiny z nabitého programu svého srpnového veřejného zasedání věnovali zastupitelé Libereckého kraje v úterý 30. srpna tématu současnosti a budoucnosti turnovské Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy (dále jen „hotelovka“). „Nechci se příliš vracet do minulosti, přál bych si, aby se situace ve škole uklidnila, protože současné dění poškozuje především ji samotnou,“ vysvětlil úvodem hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) proč byl podán návrh na znovurozdělení turnovské střední školy. Jak dále doplnil, dění ve škole z pozice zřizovatele sleduje, bere na vědomí i rozhodnutí krajského školského výboru, který s rozdělením školy nesouhlasí.

„Po konzultacích jsme dospěli k názoru předložit na jednání zastupitelstva kraje návrh na vytvoření pracovní skupiny, která by vše znovu posoudila a předložila řešení dalšího postupu na jednání zastupitelstva, které se uskuteční 27. září. Současně sděluji, že rada kraje na svém mimořádném zasedání odvolala z funkce ředitelku školy Milenu Lednejovou k 31. srpnu,“ doplnil hejtman. Pracovní skupina, ve které jsou zástupci školy, petičního výboru, zaměstnavatelů, České školní inspekce a další odborníci na školství, by měla svůj návrh řešení orgánům kraje předložit k projednání do 20. září. K odvolání ředitelky školy hejtman doplnil, že si myslí, že se tímto krokem ve škole začne řešit budoucnost a přestane se řešit minulost. Řízením školy byla dočasně pověřena současná zástupkyně ředitelky Martina Nováková. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše kraj v nejbližší době.

201608311753_oso_99_016_hotelovka

V diskuzi zastupitelů zazněly obavy z toho, že rozdělení školy bude zbytečně finančně náročné, mj. zastupitel Michael Canov (Starostové) prohlásil, že by bylo nejlepší, aby škola byla sestěhována do jedné budovy, prioritně do té v Alešově ulici, ale prý si dokáže představit, že škola bude působit i v budově ve Zborovské ulici. Zastupitel Pešek z KSČM uvedl, že jeho klub byl proti sloučení škol a že podobně jako v Turnově se sloučení rozlišných středních škol nepovedlo i v dalších městech.
Radní Petr Tulpa (Starostové) řekl, že byl před lety u slučování školy, na které postupem doby změnil názor: „Vedle ekonomického hlediska je třeba brát v úvahu i to společenské. Školy k sobě nepatří, nesedli si studenti, učitelské sbory, rozpolcena je i veřejnost. Je možné integrovat strojírenské učební obory se strojní průmyslovkou, v tomto případě to ale bylo špatně.“
Hana Maierová (Starostové) připomněla, že původně mělo dojít na výměnu budov s krajem a střední škola se měla od nádraží stěhovat do současné budovy ZŠ v Žižkově ulici, na což nedošlo. Zastupitelé Turnova dnes dávají podle ní jednoznačně přednost záchraně hotelové školy.
„Někteří zastupitelé kraje do problému nevidí, informace si nesehnali, materiály nečtou, a přesto vynášejí zásadní stanoviska. Třeba co se týká sestěhování školy do jedné budovy: Objekt ve Zborovské ulici byl postaven s kapacitou 360 žáků s perfektním odborným zázemím, sloučená škola má 590 žáků, není možné její fungování ani v jedné budově, aby to nebylo na úkor zázemí pro výuku odborných předmětů a dalších radikálních opatření. Při rozhodování by nemělo být ekonomické hledisko to hlavní,“ uvedl zastupitel Otakar Špetlík (ODS).

V další diskuzi dostala slovo také veřejnost. Této příležitosti využily asi dvě desítky lidí.

n201608311753_oso_100_016_hotelovkaOdvolaná ředitelka Milena Lednejová požádala krajské zastupitele, aby případné rozdělení školy řádně zvážili. „Mým cílem bylo vytvořit pevné zázemí pro školu v budově, která je ve vlastnictví zřizovatele. Od září 2015 začala škola dobře fungovat v Alešově ulici, ale město nesouhlasilo s vyklizením budovy ve Zborovské, chce, aby kraj zde platil nájem. Také část učitelů chce mít ve Zborovské ulici vlastní školu. Ano, jsem přísná a náročná, neboť jsem přesvědčena o tom, že učitelé mají být vzorem pro žáky. Školu řídím od roku 2009, finančně je stabilizována, nejsou zde dva znepřátelené tábory, pouze vedení Libereckého kraje a město Turnov vytvářejí negativní nátlak… Obor hotelnictví se vyučuje v budově v Alešově ulici, protože vybavení ve Zborovské je již zastaralé,“ řekla ve svém vystoupení mj. Milena Lednejová. Ta se chce proti odvolání hájit právní cestou, protože je přesvědčena o tom, že vždy jednala v zájmu Libereckého kraje.

Místostarostka Turnova Jana Svobodová shrnula postoj města, které podporuje zřízení samostatné „hotelovky“, což opakovaně potvrdili i zastupitelé.

n201608311753_oso_101_016_hotelovkaPředseda odborové organizace ze Zborovské ulice Ondřej Illich zmínil, že více než 25 zaměstnanců v této školní budově a 120 žáků podporují rozdělení školy. „V roce 2009 byly spojeny nesourodé školy, které se nepodařilo spojit do jedné. Naopak pod nekoncepčním vedením roste napětí geometrickou řadou. Místo rozšíření aktivit pro studenty došlo k jejich omezení, šetří se na úkor kvality, dochází k propouštění těch nejkvalifikovanějších učitelů. Přejeme si uklidnění atmosféry v podobě dvou samostatných škol.“

n201608311753_oso_102_016_hotelovkaPředseda druhé odborové organizace, která sdružuje učitele v Alešově ulici, Marcel Fišera, zdůraznil, že oni s rozdělením škol nesouhlasí a připomněl, že s tím nesouhlasí ani některé výbory kraje. Podle něho nebyly vyčerpány všechny možnosti, škola jako celek by ještě měla dostat šanci.

n201608311753_oso_103_016_hotelovkaLukáš Bělohradský z petičního výboru za obnovení výuky ve Zborovské ulici jako absolvent školy (1998) připomněl její bývalý význam, kdy patřila mezi pět nejprestižnějších škol svého druhu v republice. Její absolventi se výborně uplatnili a dnes zastávají významné pozice v různých oborech. „Škola tehdy byla nadregionální a její studenti na ní byli pyšní. Liberecký kraj potřebuje vzdělané lidi v ekonomice, cestovním ruchu i hotelnictví, to by mělo být cílem našich snah.“

Zajímavé bylo vystoupení čerstvé absolventky školy, která poukazovala na stísněnou atmosféru, prestiž školy mizela podle ní i ústupem od požadavku na společenské oblékání studentů, po sestěhování vloni v září do budovy v Alešově ulici chyběla místa v jídelně, nedostatečný byl počet toalet i odborných pracovišť, došlo na propouštění učitelů. Další vystupující z řad zaměstnanců školy a studentů současných a bývalých toto buď rozporovali s poukazem na zařazení studentů do různých – i mezinárodních – projektů, nebo vystoupili se souhlasnými stanovisky. Připomenuto bylo i loňské vyhrožování některým studentům.

V závěrečném hlasování se naprostá většina přítomných krajských zastupitelů vyslovila pro vznik pracovní komise, která má situaci ve škole posoudit a navrhnout řešení. O budoucnosti školy se tak bude opět jednat na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje 27. září. (pch)

201608311754_oso_104_016_hotelovka


STÁVKOVAT SE NEBUDE, STÁVKOVÁ POHOTOVOST ALE TRVÁ
V středu 31. srpna obdržela redakce TvA stanovisko odborářů z Alešovy ulice, kteří chtěli na počátku nového školního roku stávkovat (viz ZDE):
Sdělujeme, že naše odborová organizace setrvává ve stávkové pohotovosti z těchto důvodů:
– stále hrozí rozdělení školy,
– nesouhlasíme, aby v nezávislé komisi, která byla ustanovena na včerejším veřejném zasedání zastupitelstva Libereckého kraje, byl jako člen za ODS Mgr. Otakar Špetlík, bývalý ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,
– nesouhlasíme s odvoláním Ing. Mileny Lednejové. Toto rozhodnutí Rady Libereckého kraje však budeme respektovat.
Marcel Fišera, předseda odborové organizace reg.č. 23-0035-3608, fiseramarcel@gmail.com

Související články (celkem 72)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.